Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2009-03-30 11:49:40Komisja Rewizyjna
2009-03-30 08:44:21Wybory do Parlamentu Europejskiego
2009-03-30 08:41:40Wybory do Parlamentu Europejskiego
2009-03-27 11:00:25Programy
2009-03-27 10:59:18Plan Odnowy Miejscowości Pacanów
2009-03-27 10:58:21Plan Odnowy Miejscowości Pacanów
2009-03-27 10:57:13Plan Odnowy Miejscowości Pacanów
2009-03-26 13:51:50Wybory do Parlamentu Europejskiego
2009-03-26 13:49:47Wybory do Parlamentu Europejskiego
2009-02-26 08:40:49Dane teleadresowe
2009-02-26 08:39:59Dane teleadresowe
2009-02-25 11:08:16Dane teleadresowe
2009-02-23 14:49:16Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009-02-23 13:23:53Przedszkole Samorządowe w Pacanowie
2009-02-23 13:21:07Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy
2009-02-23 08:58:24Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2009-02-23 08:54:43Plan pracy
2009-02-23 08:54:31Plan pracy
2009-02-23 08:54:14Plan pracy
2009-02-23 08:52:35Rada Gminy Pacanów
2009-02-23 08:51:34Rada Gminy Pacanów
2009-02-23 08:49:04Rada Gminy Pacanów
2009-02-23 08:47:00Rada Gminy Pacanów
2009-02-17 14:33:39Podatek od środków transportowych
2009-02-17 13:52:19Podatek od nieruchomości
2009-02-17 13:45:20Podatek rolny
2009-02-17 13:41:00Podatki i opłaty
2009-02-17 12:43:09Sołectwa
2009-02-17 12:35:31Sołectwa
2009-02-11 10:04:44Sołectwa
2009-02-11 10:03:20Sołectwa
2009-02-11 10:00:58Sołectwa
2009-02-06 11:43:01Sołectwa
2009-01-26 11:35:53Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich
2009-01-21 13:14:24Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.10.2008 do 30.09.2009r.
2009-01-21 09:44:54Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku
2009-01-21 09:37:37Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku
2009-01-21 08:57:52Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku
2009-01-21 08:55:10Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku
2009-01-20 12:18:12Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku