Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2011-02-18 09:05:47Sołectwa
2011-02-17 13:58:39Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2011-02-17 13:48:30Sołectwa
2011-02-17 13:47:24Sołectwa
2011-02-01 07:42:24Sołectwa
2011-02-01 07:41:08Sesje Rady Gminy
2011-01-27 12:10:29Strona Tytułowa
2011-01-27 11:42:18Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011-01-27 11:34:45Skład Rady Gminy
2011-01-27 11:24:57Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów
2011-01-27 11:20:40Organizacja Urzędu
2011-01-27 10:50:27Dane teleadresowe
2011-01-26 11:14:47Sołectwa
2011-01-26 11:08:33Sołectwa
2011-01-25 13:43:32Dane teleadresowe
2011-01-25 13:29:04Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
2011-01-25 13:26:07Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
2011-01-25 13:22:34Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2011-01-25 13:18:54Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2011-01-25 13:17:04Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2011-01-25 13:15:37Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2011-01-25 13:14:00Szkoła Podstawowa w Komorowie
2011-01-25 13:11:04Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2011-01-25 13:08:18Rok 2011
2011-01-25 13:05:12Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011-01-25 13:03:33Sołectwa
2011-01-25 13:00:46Sołectwa
2011-01-25 12:57:50Sołectwa
2011-01-25 12:35:16Rada Gminy Pacanów
2011-01-25 12:31:30Zamówienia publiczne
2011-01-25 12:19:33Rejestry, ewidencje, archiwa
2011-01-25 12:17:01Organizacja Urzędu
2011-01-25 12:13:02Dane teleadresowe
2011-01-25 12:05:26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011-01-25 12:04:38Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2011 roku
2011-01-24 10:45:00Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2011-01-24 09:36:20Sołectwa
2011-01-24 09:32:00Sołectwa
2011-01-21 11:06:57w 2009 roku
2011-01-21 10:57:42w 2010 roku