Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-01-10 10:01:35Organizacja Urzędu
2017-01-09 11:46:07Rok 2016
2017-01-09 10:22:17Rok 2016
2017-01-09 08:01:40Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-01-05 13:42:08Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2017 r.
2017-01-02 09:12:32Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2017 r.
2017-01-02 08:25:45Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-01-02 08:25:06Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2017 r.
2017-01-02 08:21:29Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-01-02 08:20:56Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2016 r.
2016-12-22 11:14:46Rok 2015
2016-12-19 08:35:07Rok 2016
2016-11-16 12:21:32Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2016-11-16 09:09:34Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2016-10-27 09:39:23Rok 2016
2016-10-26 08:39:57Rok 2016
2016-09-05 13:38:17Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-09-02 11:37:08Rok 2016
2016-09-02 11:12:30Rok 2016
2016-08-23 08:41:00Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-08-10 10:39:13Sprawozdania za rok 2015
2016-07-12 08:21:37Organizacja Urzędu
2016-07-12 08:05:32Organizacja Urzędu
2016-07-01 08:17:43Rejestry, ewidencje, archiwa
2016-07-01 08:14:20Organizacja Urzędu
2016-06-09 09:17:47Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2016-05-18 10:28:09Wojniak Edward
2016-05-18 10:28:06Studziżór Marzena
2016-05-18 10:28:03Eliasz Krzysztof
2016-05-18 10:28:01Stańczyk Małgorzata
2016-05-18 10:27:57Korbaś Renata
2016-05-18 10:27:54Koper Natalia
2016-05-18 10:27:50Stańczyk Stanisław
2016-05-18 10:27:47Belon Zdzisława
2016-05-18 10:27:45Juda Zofia
2016-05-18 09:44:07Kępczyk Karolina
2016-05-18 09:44:00Juda Zofia
2016-05-18 09:43:27Szymaszek Grzegorz
2016-05-18 09:43:21Stańczyk Stanisław
2016-05-18 09:43:17Belon Zdzisława