Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2007-07-26 08:58:54Ewa Klimczak
2007-07-26 08:41:29Andrzej Rogoziński
2007-07-25 12:56:22Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pacanowie
2007-07-25 12:55:27Gminny Ośrodek Zdrowia w Pacanowie
2007-07-25 12:49:49Jednostki organizacyjne
2007-07-25 12:46:30Nieudostępnione w BIP
2007-07-25 12:41:43Wójt Gminy Pacanów
2007-07-25 12:38:18Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2007-07-25 12:36:29Komisja Rozwoju
2007-07-25 12:33:33Rejestry, ewidencje, archiwa
2007-07-25 12:27:28Organizacja urzędu
2007-07-13 15:16:42Bolesława Skop
2007-07-13 15:14:56Natalia Koper
2007-07-13 14:57:01Beata Wojtyś
2007-07-13 14:43:20Zdzisława Belon
2007-07-13 14:29:06Irena Nalepa
2007-07-02 09:51:56Jan Nowicki
2007-06-05 14:43:22Leonard Kowalski (mandat wygasł 2 grudnia 2006r.)
2007-06-05 14:36:42Grzegorz Chrabąszcz
2007-06-05 14:31:56Anna Wirtek
2007-06-05 14:23:54Halina Pluta
2007-06-05 14:07:38Henryk Kwas (mandat wygasł 14 marca 2006r.)
2007-06-05 14:07:11Kwas Henryk
2007-06-04 15:15:20Pracownicy samorządowi
2007-06-04 15:14:17Alina Woś
2007-06-04 14:58:47Janina Kaczmarczyk
2007-06-04 14:55:29Kazimierz Zdziebko
2007-06-04 14:53:33Henryka Żak
2007-06-04 14:48:11Ryszard Guła
2007-06-04 14:27:25Zofia Kuźnia
2007-06-04 14:17:03Maria Wojtyś
2007-06-04 11:19:30Ochrona Środowiska
2007-06-04 11:16:45Gminny Program Ochrony Środowiska
2007-06-01 13:37:58Wiesław Skop
2007-06-01 13:36:06Zdziebko Kazimierz
2007-06-01 13:35:52Wojtyś Maria
2007-06-01 13:34:00Kaczmarczyk Janina
2007-06-01 13:33:12Zdziebko Kazimierz
2007-06-01 13:20:53Bożena Laska
2007-06-01 13:09:20Kierownicy jednostek organizacyjnych