Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2010-02-24 14:57:31Budownictwo
2010-02-19 14:45:08Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2010-02-16 07:54:022010 rok
2010-02-16 07:47:422010 rok
2010-02-15 14:57:512010 rok
2010-02-15 10:30:45Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w 2009 roku
2010-02-15 10:30:35Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w 2008 roku
2010-02-15 10:28:51Protokoły z sesji Rady Gminy w 2007r
2010-02-15 10:27:55Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w 2007 roku
2010-02-12 21:17:46Za 2010 rok
2010-02-12 21:17:31Za 2009 rok
2010-02-12 21:17:08Za 2008 rok
2010-02-12 21:16:47Poprzednie lata
2010-02-04 13:54:28Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku
2010-02-03 09:20:50Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy
2010-01-20 14:49:30Projekty aktów prawnych
2010-01-20 14:48:37Projekty aktów prawnych
2010-01-20 14:48:01Projekty aktów prawnych
2010-01-18 09:34:03Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2010-01-14 13:43:05w 2010 roku
2010-01-14 13:37:38w 2010 roku
2010-01-14 13:27:46Rada Gminy Pacanów
2010-01-14 13:26:15Rada Gminy Pacanów
2010-01-04 11:41:28Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015
2009-12-28 10:54:44Linki
2009-12-28 10:52:59Projekty aktów prawnych
2009-12-28 10:52:08WYBORY
2009-12-28 10:51:56Nieudostępnione w BIP
2009-12-16 13:17:13Podatek od środków transportowych
2009-12-16 13:12:21Podatek od środków transportowych
2009-12-16 13:09:14Podatek od nieruchomości
2009-12-16 13:07:24Podatek rolny
2009-12-16 13:04:06Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2009-12-16 12:57:22Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2009-12-16 12:47:59Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2009-12-16 12:45:40Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2009-12-16 12:26:51Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie
2009-12-16 12:25:20Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie
2009-12-16 12:21:06Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie
2009-12-15 13:17:38Obowiązujące w 2002r.