Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2013-01-07 13:35:50Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-07 13:35:01Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-07 07:41:45Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2013-01-04 13:51:09Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 13:49:28Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:29:05Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:22:07Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:20:00Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-02 11:54:23Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-02 11:52:28Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2012 r.
2013-01-02 11:49:45Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-12-18 07:42:45Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-12-14 12:51:28Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-12-14 12:50:10Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-11-30 09:53:24Podatki i opłaty lokalne
2012-11-30 09:48:13Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
2012-11-30 09:48:03Taryfa za dostarczanie wody pitnej
2012-11-30 09:17:30Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych
2012-11-30 09:15:33Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012-11-30 09:13:52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012-11-26 07:53:37Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-11-05 13:06:03Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-10-19 07:28:58Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2012-09-20 12:28:55Projekty aktów prawnych
2012-08-14 12:23:55Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-07-09 07:29:46Wywóz śmieci
2012-06-26 11:49:04Rejestr działalności reguolowanej (tabela)
2012-06-26 11:48:16Rejestr działalności reguolowanej (tabela)
2012-06-21 08:32:27Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
2012-06-21 08:32:10Regulamin
2012-06-21 08:30:11Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2011 roku
2012-06-21 08:08:21Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2012-06-20 09:53:29Statut ZUWiK
2012-06-20 09:52:13Formularze do pobrania
2012-06-19 09:52:06Wójt Gminy Pacanów
2012-06-19 09:49:23Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach
2012-06-19 09:48:55Budownictwo
2012-06-19 09:47:15Staże, prace interwencyjne, podania o pracę
2012-06-19 09:46:46Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2012-06-19 09:46:02Rolnictwo i ochrona środowiska