Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-05-28 08:12:03Obowiązek informacyjny
2018-05-28 07:27:04Obowiązek informacyjny
2018-05-25 07:04:52Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2018-05-17 13:22:41za 2017 rok
2018-05-11 11:39:27Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2018-05-11 11:36:44Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2018-05-11 11:35:12Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2018-05-08 12:15:22Rejestr umów
2018-04-30 13:17:55Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2018-04-25 11:06:20Rewitalizacja/Odnowa
2018-04-25 11:04:03Programy i plany
2018-04-25 10:59:38Programy i plany
2018-04-12 13:35:39Program na 2014 rok
2018-04-12 13:34:03Program na 2011 rok
2018-04-12 13:33:14Program na 2010 rok
2018-04-12 13:31:38Program na 2009 rok
2018-04-12 12:51:46Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-04-12 10:17:01Rejestr umów
2018-04-03 09:31:35Rejestr działalności regulowanej
2018-03-09 11:14:16Przedszkole Samorządowe w Pacanowie
2018-02-20 08:28:19Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2018-02-05 08:16:10Organizacja Urzędu
2018-02-02 08:50:48Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2018-02-02 08:50:11Podstawa prawna działania
2018-02-02 08:43:19Regulamin wynagradzania pracowników
2018-01-24 13:15:46w 2017 roku
2018-01-17 13:15:39Statut Gminy Pacanów
2018-01-17 13:12:14Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2018-01-17 13:10:22Sołectwa
2018-01-17 10:18:27Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych
2018-01-17 10:17:03Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018-01-17 10:11:01Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2017-2025
2018-01-17 10:04:17Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów
2018-01-17 10:03:09Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032
2018-01-17 09:53:17Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015
2018-01-17 09:34:05Organizacja Urzędu
2018-01-16 10:50:15Rok 2017
2018-01-16 09:52:11Rok 2017
2018-01-16 09:44:13Rok 2017
2018-01-15 11:03:00w 2017 roku