Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-02-19 13:17:36Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2027
2020-02-19 13:17:26Uchwała Regionalnej Izby Obrachunowej w Kielcach
2020-02-12 09:16:31Rok 2020
2020-01-31 08:26:03Organizacja Urzędu
2020-01-31 08:16:47Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
2020-01-31 08:13:47Podstawa prawna działania
2020-01-29 07:41:34Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2020-01-17 11:15:08Rok 2020
2020-01-15 07:46:52Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2020-01-10 08:48:32Regulamin Organizacyjny Urzędu
2020-01-08 07:03:51Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2019 r.
2020-01-02 09:50:47Rada Miejska
2019-12-17 08:12:27Organizacja Urzędu
2019-12-17 08:11:14Organizacja Urzędu
2019-12-16 08:59:51Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków
2019-12-16 08:52:59Podatek rolny
2019-12-16 08:46:28Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-12-16 08:29:25Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-12-11 11:38:49Rada Miejska
2019-12-11 11:38:26Rada Miejska
2019-12-11 11:27:55Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2019-12-11 10:51:50Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2019-12-11 10:51:38Protokoły z sesji RG w 2010r
2019-12-11 10:47:11Protokoły z sesji RG w 2009r
2019-12-11 10:42:28Protokoły z sesji RG w 2008r
2019-12-11 10:36:06Protokoły z sesji RG w 2007r
2019-12-11 09:46:53Ochrona Środowiska
2019-12-11 09:46:38Wykaz danych o dokumentach
2019-12-11 09:46:142009 rok
2019-12-11 09:45:42Typ karty A. Wnioski o wydanie decyzji
2019-12-11 09:45:13Typ karty B. Decyzje i postanowienia
2019-12-10 13:53:12Rada Gminy Pacanów/Rada Miejska od 1.01.2019 r. w kadencji 2018-2023
2019-12-10 12:03:29Sesje Rady Gminy
2019-12-10 12:03:14Sesje w 2010r.
2019-12-10 12:01:49Sesje w 2009r.
2019-12-10 12:01:00Sesje w 2008r.
2019-12-10 11:53:47Sesje w 2007r.
2019-12-09 14:41:572010 rok
2019-12-09 14:41:462011 rok
2019-12-09 14:41:30Typ karty A. Wnioski o wydanie decyzji