Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-02-20 09:53:48Stanisław Korbaś
2020-02-20 09:53:45Stanisław Lolo
2020-02-20 09:53:43Mirosław Matuszewski
2020-02-20 09:53:21Jan Matyjas
2020-02-20 09:53:19Artur Molenda
2020-02-20 09:53:17Bolesław Nega
2020-02-20 09:53:16Stanisław Serafin
2020-02-20 09:53:13Szczepan Starościak
2020-02-19 13:22:28Majątek
2020-02-19 13:22:19Poprzednie lata
2020-02-19 13:22:11Za 2008 rok
2020-02-19 13:22:02Za 2009 rok
2020-02-19 13:20:29Za 2010 rok
2020-02-19 13:19:18Pomoc publiczna
2020-02-19 13:19:09Sprawozdanie z poprzednich lat
2020-02-19 13:19:01Sprawozdanie z roku 2008
2020-02-19 13:18:06Dług publiczny
2020-02-19 13:17:54Prognoza długu z poprzednich lat
2020-02-19 13:17:46Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2014
2020-02-19 13:17:36Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2027
2020-02-19 13:17:26Uchwała Regionalnej Izby Obrachunowej w Kielcach
2020-02-12 09:16:31Rok 2020
2020-01-31 08:26:03Organizacja Urzędu
2020-01-31 08:16:47Jak załatwić sprawę w Urzędzie?
2020-01-31 08:13:47Podstawa prawna działania
2020-01-29 07:41:34Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2020-01-17 11:15:08Rok 2020
2020-01-15 07:46:52Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2020-01-10 08:48:32Regulamin Organizacyjny Urzędu
2020-01-08 07:03:51Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2019 r.
2020-01-02 09:50:47Rada Miejska
2019-12-17 08:12:27Organizacja Urzędu
2019-12-17 08:11:14Organizacja Urzędu
2019-12-16 08:59:51Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków
2019-12-16 08:52:59Podatek rolny
2019-12-16 08:46:28Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-12-16 08:29:25Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-12-11 11:38:49Rada Miejska
2019-12-11 11:38:26Rada Miejska
2019-12-11 11:27:55Protokoły z posiedzeń Rady Gminy