Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-01-27 09:04:16Deklaracja dostępności
2021-01-22 14:43:07Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.
2021-01-19 09:32:20Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2021-01-12 12:28:23Rok 2021
2021-01-12 12:23:01Rok 2020
2021-01-12 12:05:30Rok 2020
2021-01-12 09:10:36Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2021-01-12 08:24:14w 2020 roku
2021-01-07 14:15:28w 2020 roku
2021-01-07 14:11:43w 2020 roku
2021-01-05 11:14:04w 2020 roku
2021-01-04 12:05:56za 2014 rok
2021-01-04 12:05:31Skop Wiesław
2021-01-04 12:05:29Kochanowicz Dorota
2021-01-04 12:05:28Zdziebko Kazimierz
2021-01-04 12:05:26Żak Henryka
2021-01-04 12:05:25Tutak Urszula
2021-01-04 12:04:52Laska Bożena
2021-01-04 11:56:24za 2014 rok
2020-12-31 13:16:30w 2020 roku
2020-12-31 11:05:24Rok 2020
2020-12-31 10:07:58Rok 2020
2020-12-29 11:42:22Rok 2020
2020-12-29 10:40:29Zamówienia publiczne/przetargi
2020-12-29 09:31:25Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2020-12-29 09:09:54Rejestry, ewidencje, archiwa
2020-12-29 09:08:40Dane teleadresowe
2020-12-29 09:00:26Rejestr działalności regulowanej
2020-12-29 08:56:43Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2020-12-29 08:38:40Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2020-12-15 08:14:28Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pacanów osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021
2020-11-30 12:14:16Fundusz Dróg Samorządowych
2020-11-30 11:51:00Fundusz Dróg Samorządowych
2020-11-30 11:39:28Deklaracja dostępności
2020-11-02 08:55:01Organizacja Urzędu
2020-10-27 09:04:40Rejestry, ewidencje, archiwa
2020-10-27 09:01:18Dane teleadresowe
2020-10-27 08:58:21Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2020-10-27 08:11:23Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2020-10-27 08:06:48Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie