Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-05-24 10:23:20za 2016 rok
2017-05-24 09:41:06za 2016 rok
2017-05-11 11:04:19Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
2017-05-11 11:00:41Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków
2017-05-11 10:55:59Taryfa za dostarczanie wody pitnej
2017-05-08 12:26:44w 2017 roku
2017-04-28 07:32:53Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-04-27 08:52:54w 2017 roku
2017-04-21 08:33:03w 2017 roku
2017-04-12 12:39:19Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-04-12 12:35:44Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-04-12 12:35:05Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-04-12 09:59:22w 2017 roku
2017-04-11 11:00:31Juda Zofia
2017-04-11 10:59:47Wojniak Edward
2017-04-11 10:59:10Korbaś Renata
2017-04-11 10:57:44Belon Zdzisława
2017-04-11 10:56:19Studziżór Marzena
2017-04-11 10:55:39Koper Natalia
2017-04-11 10:32:39Stańczyk Stanisław
2017-04-11 10:31:13Stańczyk Małgorzata
2017-04-11 10:29:56Eliasz Krzysztof
2017-04-11 10:23:45za 2013 rok
2017-04-11 09:57:46Organizacja Urzędu
2017-04-11 09:56:39Rejestr umów
2017-04-10 09:03:41w 2016 roku
2017-04-07 12:57:38w 2016 roku
2017-04-07 12:49:05w 2016 roku
2017-04-07 12:40:01w 2016 roku
2017-04-07 12:38:16w 2016 roku
2017-04-07 12:32:37w 2016 roku
2017-04-07 08:58:24Kierownicy jednostek organizacyjnych
2017-04-07 08:57:02Pracownicy samorządowi
2017-04-07 08:55:50Kadencja 2014 - 2018
2017-04-07 08:31:44w 2016 roku
2017-04-07 08:30:02w 2017 roku
2017-02-17 07:57:04Rejestr umów
2017-02-06 09:16:37Rejestr umów
2017-02-01 09:39:15Sołectwa
2017-02-01 09:01:27Sołectwa