Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-10-31 10:19:28Michał Misiaszek
2019-10-31 10:19:25Artur Molenda
2019-10-31 10:18:36Bolesław Nega
2019-10-31 09:52:58Kadencja 2002 -2006
2019-10-31 09:52:29Artur Czub
2019-10-31 09:52:27Stanisław Dziekan
2019-10-31 09:52:26Zofia Chmura
2019-10-31 09:51:55Zbigniew Juda
2019-10-31 09:51:48Jan Czapla
2019-10-31 09:51:46Zygmunt Dziekan
2019-10-31 09:51:44Bogusław Gmyr
2019-10-31 09:51:43Henryka Komasara
2019-10-31 09:51:41Stanisław Korbaś
2019-10-31 09:50:57Jan Łuszcz
2019-10-31 09:43:09Józef Maliga
2019-10-31 09:33:12Jan Nowicki
2019-10-31 09:32:15Andrzej Nega
2019-10-31 09:31:40Czesław Wójtowicz
2019-10-31 09:28:47Adam Zębala
2019-10-31 09:23:31za 2002 rok
2019-10-31 08:57:02za 2002 rok
2019-10-31 08:56:36Żak Henryka
2019-10-31 08:56:33Kuźnia Zofia
2019-10-31 08:56:32Woś Alina
2019-10-31 08:56:30Wojtyś Maria
2019-10-31 08:56:27Kaczmarczyk Janina
2019-10-31 08:56:24Zdziebko Kazimierz
2019-10-31 08:56:00Guła Ryszard
2019-10-31 08:52:57Kwas Henryk
2019-10-25 13:47:28Rejestr działalności regulowanej
2019-10-18 11:29:41Ochrona danych osobowych
2019-10-07 08:55:30Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-10-01 09:55:27Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2019-09-16 12:44:10Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2019-09-16 12:11:40Rejestr działalności regulowanej
2019-09-16 12:09:33Rejestr działalności regulowanej
2019-09-16 09:15:07WYBORY i REFERENDA
2019-09-16 09:14:16WYBORY i REFERENDA
2019-08-28 10:15:53Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2019-08-28 10:09:20Przedszkole Samorządowe w Pacanowie