Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2011-03-01 10:34:53Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2011-03-01 10:29:23Radni gminy
2011-03-01 10:21:312010 rok
2011-03-01 10:06:41Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2011-03-01 09:58:252008 rok
2011-03-01 09:53:352008 rok
2011-03-01 09:27:24Rejestry, ewidencje, archiwa
2011-03-01 08:49:48Organizacja Urzędu
2011-03-01 08:48:57Organizacja Urzędu
2011-03-01 08:45:02Organizacja Urzędu
2011-02-23 13:56:54Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2011-02-23 13:10:422007 rok
2011-02-23 10:58:012006 rok
2011-02-18 10:18:11Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach
2011-02-18 10:15:18Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2011-02-18 10:12:03Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych
2011-02-18 10:08:55Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2011-02-18 10:04:19Rolnictwo i ochrona środowiska
2011-02-18 09:58:04Zameldowanie i wymeldowanie
2011-02-18 09:48:04Zamówienia publiczne
2011-02-18 09:37:57Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów
2011-02-18 09:35:11Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów
2011-02-18 09:26:08Organizacja Urzędu
2011-02-18 09:15:48Organizacja Urzędu
2011-02-18 09:10:03Sołectwa
2011-02-18 09:07:51Sołectwa
2011-02-18 09:05:47Sołectwa
2011-02-17 13:58:39Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2011-02-17 13:48:30Sołectwa
2011-02-17 13:47:24Sołectwa
2011-02-01 07:42:24Sołectwa
2011-02-01 07:41:08Sesje Rady Gminy
2011-01-27 12:10:29Strona Tytułowa
2011-01-27 11:42:18Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011-01-27 11:34:45Skład Rady Gminy
2011-01-27 11:24:57Regulamin pracy Urzędu Gminy Pacanów
2011-01-27 11:20:40Organizacja Urzędu
2011-01-27 10:50:27Dane teleadresowe
2011-01-26 11:14:47Sołectwa
2011-01-26 11:08:33Sołectwa