Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2013-04-08 08:01:38Dane teleadresowe
2013-03-20 10:22:57Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2013-03-12 08:19:43Sołectwa
2013-02-26 08:55:51Podatki i opłaty lokalne
2013-02-14 08:41:25Plan pracy Rady Gminy Pacanów
2013-02-14 08:39:51Plan pracy Rady Gminy Pacanów
2013-02-14 08:28:28Rok 2012
2013-02-14 08:27:55Rok 2013
2013-02-13 09:32:43Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013-02-13 09:29:14Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2013-02-13 09:22:20Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów
2013-01-11 09:11:13Opłata skarbowa
2013-01-11 08:19:49w 2011 roku
2013-01-11 08:16:45Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2013-01-11 08:14:11Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2013-01-11 08:02:01Organizacja Urzędu
2013-01-09 13:32:33Budżet 2013
2013-01-07 13:35:50Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-07 13:35:01Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-07 07:41:45Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2013-01-04 13:51:09Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 13:49:28Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:29:05Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:22:07Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-04 12:20:00Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-02 11:54:23Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2013 r.
2013-01-02 11:52:28Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2012 r.
2013-01-02 11:49:45Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-12-18 07:42:45Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-12-14 12:51:28Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-12-14 12:50:10Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2012-11-30 09:53:24Podatki i opłaty lokalne
2012-11-30 09:48:13Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
2012-11-30 09:48:03Taryfa za dostarczanie wody pitnej
2012-11-30 09:17:30Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych
2012-11-30 09:15:33Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012-11-30 09:13:52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012-11-26 07:53:37Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-11-05 13:06:03Rejestr działalności regulowanej (tabela)
2012-10-19 07:28:58Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie