Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2019-04-17 13:52:59Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-03-19 11:55:02Budżet i sprawozdania 2018
2019-03-06 09:21:49Programy i plany
2019-03-06 09:18:22Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2019-03-06 09:17:47Program na 2013 rok i sprawozdanie za 2013r.
2019-03-06 09:14:14Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2019-03-06 09:09:04Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2019-03-06 09:06:39Podatek rolny
2019-03-06 07:57:17Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2019-03-06 07:55:36Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2019-03-06 07:47:33Rejestr działalności regulowanej
2019-03-06 07:45:15Organizacja Urzędu
2019-03-06 07:44:04Organizacja Urzędu
2019-03-04 14:39:20Kadencja 2018-2023
2019-03-04 08:37:16Kadencja 2014 - 2018
2019-03-04 08:28:33Kadencja 2014 - 2018
2019-03-01 11:17:07z 2018 roku
2019-02-27 09:26:53Warunki zabudowy
2019-02-22 18:12:39Rejestr działalności regulowanej
2019-02-22 11:59:29Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-22 11:56:12Statut Gminy Pacanów
2019-02-12 10:24:04Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:22:05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019-02-12 10:19:30Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2019-02-06 09:11:38Sołectwa
2019-02-06 09:10:12Sołectwa
2019-02-06 09:07:05Sołectwa
2019-02-06 09:05:44Sołectwa
2019-01-31 11:01:12Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2019-01-31 10:57:42Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznych
2019-01-31 10:56:56Plan zamówień publicznych
2019-01-30 09:50:17w 2018 roku
2019-01-30 08:19:44w 2018 roku
2019-01-30 08:09:30w 2018 roku
2019-01-30 08:00:46Burmistrz Miasta i Gminy
2019-01-24 13:32:54Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:31:58Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:30:33Ochrona danych osobowych
2019-01-24 13:29:16Ochrona danych osobowych
2019-01-24 10:04:56Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2019 r.