Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-04-27 08:02:05Szcześniak Mariusz
2016-04-27 08:01:36Wojniak Edward
2016-04-27 08:01:08Czupryś Dariusz
2016-04-27 08:00:43Celarek Piotr
2016-04-27 08:00:03Juda Zofia
2016-04-26 11:35:15za 2014 r.
2016-04-19 13:42:26Sprawozdania za rok 2015
2016-04-18 12:42:26Organizacja Urzędu
2016-04-14 13:28:42Rejestry, ewidencje, archiwa
2016-04-14 13:24:21Organizacja Urzędu
2016-04-14 12:56:09Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-04-14 12:53:53Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-04-14 12:52:06Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-04-14 12:50:02Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-04-14 12:49:03Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-04-04 08:23:19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2016-03-22 12:31:39Dane teleadresowe
2016-02-25 13:07:33Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
2016-02-23 11:33:13Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2016-02-23 09:40:11Ulga z tytułu nabycia
2016-02-23 09:38:10Ulga z tytułu nabycia
2016-02-23 09:33:28Ulga z tytułu nabycia
2016-02-23 09:03:52Ulga z tytułu nabycia
2016-02-23 08:41:27Ulga z tytułu nabycia
2016-02-22 12:30:22Statut Gminy Pacanów
2016-02-22 12:00:45Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
2016-02-22 11:58:49Taryfa za dostarczanie wody pitnej
2016-02-22 11:54:11Opłata targowa
2016-02-22 11:52:21Opłata targowa
2016-02-22 11:46:42Rejestry, ewidencje, archiwa
2016-02-22 11:43:06Organizacja Urzędu
2016-02-11 07:31:47Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2016 r.
2016-02-03 08:41:36Rok 2015
2016-01-28 08:01:07Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2016-01-28 08:00:23Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2016-01-21 10:16:58Sprawozdania za rok 2015
2016-01-21 09:30:09Sprawozdania za rok 2013
2016-01-15 08:15:45Organizacja Urzędu
2016-01-07 08:57:47Sprawozdania za rok 2015
2016-01-07 08:57:32Budżet 2015