Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2015-02-18 13:27:41Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2015-02-10 08:39:28Organizacja Urzędu
2015-02-09 11:59:41Sołectwa
2015-01-30 11:08:22Sołectwa
2015-01-29 09:54:21Sołectwa
2015-01-28 08:44:15Sołectwa
2015-01-27 09:22:01Uchwała Regionalnej Izby Obrachunowej w Kielcach
2015-01-27 08:03:32Sołectwa
2015-01-26 07:42:04Sołectwa
2015-01-23 09:16:11Sołectwa
2015-01-22 07:04:07Sołectwa
2015-01-21 07:18:08Sołectwa
2015-01-20 08:47:30Sołectwa
2015-01-19 07:24:37Sołectwa
2015-01-15 10:04:31Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2015-01-15 09:50:42Rejestry, ewidencje, archiwa
2015-01-15 09:45:19Dane teleadresowe
2015-01-15 09:44:34Dane teleadresowe
2015-01-15 09:40:35Organizacja Urzędu
2015-01-15 09:35:09Organizacja Urzędu
2015-01-12 08:48:02Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pacanów
2015-01-12 08:31:37Sołectwa
2015-01-09 13:02:12Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2015-01-09 12:52:25Podatek od środków transportowych
2015-01-09 12:50:05Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2014-12-29 13:33:33Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2015 r.
2014-12-29 13:29:02Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pacanów w 2014 r.
2014-12-18 08:14:03Stan przyjmowanych spraw
2014-12-17 11:49:18Rada Gminy Pacanów
2014-11-27 08:04:25Rada Gminy Pacanów
2014-11-27 07:29:45Rada Gminy Pacanów
2014-11-26 13:21:47Wybory samorządowe
2014-11-26 07:49:27Organizacja Urzędu
2014-11-24 08:35:50Rada Gminy Pacanów
2014-11-16 16:26:04Wybory samorządowe
2014-11-16 16:23:42Wybory samorządowe
2014-11-13 09:46:43Wybory samorządowe
2014-11-13 09:44:28Wybory samorządowe
2014-11-10 09:56:09Wybory samorządowe
2014-11-10 09:54:56Wybory samorządowe