Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2011-03-18 11:02:29Staże, prace interwencyjne, podania o pracę
2011-03-18 10:58:09Organizacja Urzędu
2011-03-18 10:55:56Dane teleadresowe
2011-03-18 10:37:33Podatki i opłaty lokalne
2011-03-12 12:38:33Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2011-03-09 10:28:40Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2011-03-09 10:27:10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
2011-03-03 15:17:44w 2011 roku
2011-03-03 15:09:11w 2011 roku
2011-03-02 13:11:48Sesje Rady Gminy
2011-03-02 13:10:21Sesje Rady Gminy
2011-03-01 11:17:35Podatek od środków transportowych
2011-03-01 11:16:09Podatek od środków transportowych
2011-03-01 11:13:27Podatek od środków transportowych
2011-03-01 11:10:49Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2011-03-01 11:08:33Sołectwa
2011-03-01 11:03:00Statut Gminy Pacanów
2011-03-01 10:58:53Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2011-03-01 10:56:49Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2011-03-01 10:45:59Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011-03-01 10:37:41Nieudostępnione w BIP
2011-03-01 10:34:53Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2011-03-01 10:29:23Radni gminy
2011-03-01 10:21:312010 rok
2011-03-01 10:06:41Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
2011-03-01 09:58:252008 rok
2011-03-01 09:53:352008 rok
2011-03-01 09:27:24Rejestry, ewidencje, archiwa
2011-03-01 08:49:48Organizacja Urzędu
2011-03-01 08:48:57Organizacja Urzędu
2011-03-01 08:45:02Organizacja Urzędu
2011-02-23 13:56:54Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018
2011-02-23 13:10:422007 rok
2011-02-23 10:58:012006 rok
2011-02-18 10:18:11Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach
2011-02-18 10:15:18Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2011-02-18 10:12:03Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych
2011-02-18 10:08:55Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2011-02-18 10:04:19Rolnictwo i ochrona środowiska
2011-02-18 09:58:04Zameldowanie i wymeldowanie