Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-17 12:11:54

 

Urząd Gminy w Pacanowie

jest czynny od poniedziałku do piątku

 od 7.30 do 15.30

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do czwartku.

Piątek jest dniem pracy wewnętrznej
( bez przyjęć interesantów).
 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskichsekretarz@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 17

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych

(41) 376 54 03,
pok. nr 17

Pracownik d.s. kadrowych

41 376 54 03 wew. 23,
pok. nr 22

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

41 376 54 03 wew. 32,

41 376 54 01 wew. 29
pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych

Informatyk

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

41 376 54 03 wew. 26,
pok. nr 15

Pracownik d.s. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika USC

41 376 54 03 wew. 14,

pok. nr 5

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

Pracownik d.s. obywatelskich

Pracownik d.s. obywatelskich -1/2 etatu

Kierowcy, sprzątaczki, konserwator

 

Referatu Finansowy

skarbnik@pacanow.pl
 
podatki@pacanow.plKierownik Referatu - Skarbnik Gminy

41 376 54 03 wew. 22,
pok. nr 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej – 4 etaty

41 376 54 03 wew. 20,
pok. 13

Pracownik d.s. podatków i opłat – 2 etaty,

41 376 54 03 wew.28,
pok. nr 15

Pracownik d.s. księgowości podatkowej,

Pracownik d.s. finansowych.

41 376 54 03 wew.30,
pok. nr 14

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

inwest@pacanow.pl
ug2@pacanow.pl

Kierownik Referatu

 

41 376 54 03 wew.13,

pok. nr 25

Zastępca Kierownika Referatu

41 376 54 03 wew.15,

pok. nr 24

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

41 376 54 03 wew.15,
pok. nr 24

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

 

41 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s. dróg 

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

Pracownik d.s. gospodarki komunalnej

Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych – 5 etatów

 

 

Kierownik – Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12,
pok. nr 17

Samodzielne stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska
rolnictwo@pacanow.pl

 

41 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 10

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 17Powrót