Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-01-10 14:23:36Warunki zabudowy
2018-01-10 14:23:04Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2018-01-10 14:22:41Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2018-01-10 14:22:12Sprawy obywatelskie i meldunkowe
2018-01-10 14:21:31Działalność gospodarcza i alkohol
2018-01-10 14:20:50Staże, prace interwencyjne, podania o pracę
2018-01-10 14:20:12Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2018-01-10 14:19:37Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2018-01-10 14:14:27Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach
2018-01-10 14:12:57Budownictwo
2018-01-10 14:06:41w 2017 roku
2018-01-10 14:04:53Rok 2018
2018-01-09 11:42:22w 2017 roku
2018-01-09 11:12:59w 2017 roku
2018-01-09 10:32:34w 2017 roku
2018-01-05 14:47:12Budżet 2018
2018-01-04 14:04:43Podatki, zwrot podatku akcyzowego
2018-01-04 08:03:16Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2018 r.
2018-01-04 08:01:39Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2018 r.
2018-01-04 07:56:33Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2018 r.
2018-01-03 07:16:11Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2018 r.
2018-01-02 14:01:17w 2017 roku
2018-01-02 13:32:57Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2017 r.
2017-12-20 13:44:56w 2017 roku
2017-12-20 11:39:25Rejestr umów
2017-12-13 11:58:35Rejestr działalności regulowanej
2017-12-08 12:59:14Działalność gospodarcza
2017-12-08 12:56:52Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych
2017-12-08 12:52:55Plan Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie
2017-12-08 12:44:24Plan Odnowy Miejscowości Pacanów
2017-12-08 12:40:44Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pacanów na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015
2017-12-07 09:41:34Rejestr umów
2017-12-06 14:36:49w 2017 roku
2017-12-01 14:11:35Podatek rolny
2017-12-01 14:11:11Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków
2017-11-27 13:39:37Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2017-11-14 11:23:35Rewitalizacja/Odnowa
2017-11-14 11:22:40Programy i plany
2017-11-14 11:20:16Programy i plany
2017-11-13 08:52:46Budżet i sprawozdania 2017