Wersja do druku

Opublikowano: 2016-12-16 10:48:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 16.12.2016r.

Nr sprawy: RK.271.2.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów” za najkorzystniejszą  uznano ofertę nr 2 „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów poszczególnych kryteriach:

- Cena – 60 punktów,

- dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Pacanów -  20 punktów,

- dodatkowy odbiór elektroodpadów na terenie gminy Pacanów -  20 punktów,

Informacja o ofertach:

Ofert złożone:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 60% cena

Liczba punktów według kryterium 20%  częstotliwość dodatkowy odbiorów odpadów wielkogabarytowych

Liczba punktów według kryterium 20%   częstotliwość dodatkowy odbiorów elekroodpadów  

Łączna punktacja

1

TRANS-BUDMarcin Grzyb ul. Kołłątaja 12/19, 25-715 Kielce

49,30

20

 

20

89,30

2

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

60,00

20

 

 

20

100,00

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

44,92

20

 

 

 

20

84,92

4

Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój

42,08

20

 

 

20

82,08

 

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2216
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-11-25 12:32:04
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-11-25 12:35:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu