Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-04 12:00:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240 2. Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 1+407 do km 1+982 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od km 0+000 do km 0+160 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140

Wynik postepowania:

 

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak: IGPM.271.1.2019

Pacanów 04.04.2019r.

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1  pkt 4 oraz art.93 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2018r poz 1986 z późniejszymi zmianami) informuje o unieważnieniu części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn : zadanie nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140 

Uzasadnienie :

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej  oferty  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art.93 ust.2  ustawy postępowanie dotyczące części zamówienia pn : zadanie nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140 unieważniono.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1780
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-03-12 13:54:46
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-03-12 13:59:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu