Opublikowano: 2015-06-02 07:49:29

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 01.06.2015r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.2.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r  poz. 907 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 Remont drogi gminnej  Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta została opracowana zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ.  Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 95% cena

Liczba punktów według kryterium 5% okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych „FART” Sp.z.o.o , ul.    Ściegiennego 268a,                       25-116 Kielce

 

87,86

5,00

92,86

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o

Ul. Rakowska 40,; 28-200 Staszów

95,00

 

5,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44,                               27-670 Łoniów

79,97

5,00

84,97

4

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

91,43

5,00

96,43

 

 

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2208
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-05-06 12:42:35
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-05-06 12:47:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu