Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 421

Data publikacji:
2015-07-29 10:17:57

Przedmiot: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 119 w miejscowości Zołcza Ugory od km 0+003 do km 0+370 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Treść przetargu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont  drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 119 w miejscowości Zołcza Ugory od km 0+003 do km 0+370 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 –miesięcy od daty końcowego odbioru  przedmiotu Zamówienia .

Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

 do 30 październik 2015 r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 12.08.2015 r do godz. 12.00 

Oferta powinna zawierać :

-      Nazwę Oferenta  , łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .

-         Kosztorys ofertowy

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak – podinsp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

2015_05_Remont_Drogi_119_Przedmiar_kosztorys
(2015_05_Remont_Drogi_119_Przedmiar_kosztorys.doc - 48.128 KB) Data publikacji: 2015-07-29 10:18:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2015_05_Remont_Drogi_119_Przedmiar_kosztorys

2015_05_Remont_Drogi_119_mapa
(2015_05_Remont_Drogi_119_mapa.pdf - 870.899 KB) Data publikacji: 2015-07-29 10:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2015_05_Remont_Drogi_119_mapa

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1192
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-07-29 10:17:57
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-07-29 10:19:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu