Opublikowano: 2023-04-12 14:55:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KWASÓW

Wynik postepowania:
Znak: IGPM.6840.7.2022
Pacanów, dn. 12.04.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

 Urząd Miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:
Informację o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów, który odbył się w dniu 04 kwiecień 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.
1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 54 o powierzchni 0,13 ha, położonej w obrębie 0026 Kwasów,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00056270/7:
a) Cena wywoławcza nieruchomości – 3 700,00 zł
b) Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –3 737,00 zł
c) Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
d) Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
e) Nabywca nieruchomości – p. Adam Skowron

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 292
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2023-03-01 14:49:04
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2023-03-01 14:49:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu