Opublikowano: 2023-02-23 11:41:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KWASÓW

Wynik postepowania:
Znak: IGPM.6840.7.2022
Pacanów, dn. 23.02.2023 r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:
Informację o wynikach 2 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów, które odbyły się w dniu 14 luty 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.
1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 54 o powierzchni 0,13 ha, położonej w obrębie 0026 Kwasów,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00056270/7:
a)    Cena wywoławcza nieruchomości – 5 000,00 zł
b)    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak
c)    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak
d)    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
e)    Nabywca nieruchomości – brak

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 121/2 o powierzchni 0,39 ha, położonej w obrębie 0026 Kwasów, stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00027031/8:
a)    Cena wywoławcza nieruchomości – 13 000,00 zł
b)    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –13 130,00 zł
c)    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
d)    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
e)    Nabywca nieruchomości – p. Mariusz Doktór

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 311
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2023-01-09 13:55:42
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2023-01-09 13:55:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu