Opublikowano: 2023-01-11 09:19:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RATAJE SŁUPSKIE

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.6840.2.2022                                   Pacanów, dn. 11.01.2023 r.

IGPM.6840.6.2022                                                                                                                                                                                                                             

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

           Urząd Miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach 2 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów, które odbyły się w dniu 03 stycznia 2023 r.   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31 o powierzchni 0,64 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.34.2021 z dnia 05.01.2022 r.

a)     Cena wywoławcza nieruchomości – 8 000,00 zł

b)     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –14 700,00 zł

c)     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)     Nabywca nieruchomości – p. Rafał Marcinek

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 41 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie, stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.35.2021 z dnia 30.12.2021 r.

a)     Cena wywoławcza nieruchomości – 1 300,00 zł

b)     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –1 313,00 zł

c)     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)     Nabywca nieruchomości – p. Sławomir Żyła

  Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 382
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-11-30 11:07:12
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-11-30 11:08:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu