Rok 2002

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2002

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Pacanów


Załączone pliki:

Uchwała Nr 1/02
(2002_uchwala1.rtf - 4.133 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:26:10 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 1/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 2/02
(2002_uchwala2.rtf - 3.588 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:26:51 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 2/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr 3/02
(~$02_uchwala3.rtf - 0.054 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:27:19 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 3/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy Pacanów oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta pozostałych czynności wynikających ze stosunku pracy.

Uchwała Nr 4/02
(2002_uchwala4.rtf - 4.175 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:27:46 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 4/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr 5/02
(2002_uchwala5.rtf - 3.859 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:28:11 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 5/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr 6/02
(2002_uchwala6.rtf - 3.863 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:29:08 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 6/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr 7/02
(2002_uchwala7.rtf - 5.358 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:29:36 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 7/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r.

Uchwała Nr 8/02
(2002_uchwala8.rtf - 4.468 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:30:16 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 8/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów

Uchwała Nr 9/02
(2002_uchwala9.rtf - 4.457 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:32:23 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 9/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanów

Uchwała Nr 10/02
(2002_uchwala10.rtf - 4.522 KB) Data publikacji: 2004-07-05 11:33:01 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: Uchwała Nr 10/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów

Uchwała nr 11/02
(uchwala11.rtf - 4.701 KB) Data publikacji: 2004-07-14 13:50:04 Redaktor: Kazimierz Zdziebko

Opis: Uchwała nr 11/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień z podatków lokalnych.

Uchwała Nr II/12/02
(2002_uchwala12.rtf - 6.779 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:22:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr II/12/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz określenia wysokości stawek na podatek rolny na 2003 rok.

Uchwała nr II/13/02
(2002_uchwala13.rtf - 10.317 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:23:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr II/13/02 Rady Gminy Pacanów z 16 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

Uchwały Nr II/14/02
(2002_uchwala14.rtf - 18.23 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:25:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr 15/2002
(2002_uchwala15.rtf - 8.585 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:27:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr 15/2002 Rady Gminy Pacanówz dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów w granicach sołectw gminy.

Załącznik do uchwały Nr II/15/04
(2004_zal_uch15.jpg - 160.002 KB) Data publikacji: 2004-12-16 10:59:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr II/15/04

Uchwała Nr II/16/02
(2002_uchwala16.rtf - 16.059 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:01:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Uchwała Nr II/17/02
(2002_uchwala17.rtf - 6.482 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:02:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr II/17/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Załączniki do uchwały Nr II/17/04
(2002_zal_uch17.exe - 80.001 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:04:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr II/17/04

Uchwała Nr II/18/02
(2002_uchwala18.rtf - 8.24 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:05:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr II/18/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 16.12.2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec

Uchwała Nr III/19/02
(2002_uchwala19.rtf - 11.952 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:09:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2003 rok.

Załączniki do uchwały Nr III/19/02
(2002_zal_uch19.exe - 498.804 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:22:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr III/19/02

Uchwała Nr III/20/02
(2002_uchwala20.rtf - 29.239 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:24:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Uchwała Nr III/21/02
(2002_Uchwala21.rtf - 7.742 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:26:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/21/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2002r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty stałej od wodomierzy oraz opłaty za wydanie pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego.

Uchwała Nr III/22/02
(2002_uchwala22.rtf - 9.574 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:27:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/22/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie.

Uchwała Nr III/23/03
(2002_uchwala23.rtf - 6.607 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:29:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/23/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Pacanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nida 2000" oraz wyboru ich zastępców na okres kadencji 2002-2006.

Uchwała Nr III/24/02
(2002_uchwala24.rtf - 10.027 KB) Data publikacji: 2004-12-16 11:31:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr III/24/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2002r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 194/01 z dnia 30 listopada 2001r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 19630

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Stańczyk, data: 2004-03-24 09:01:31
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2004-08-23 13:52:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2009-12-03 14:17:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony