Rok 2003

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2003

Załączone pliki:

Załączniki do uchwały Nr IV/25/03
(2003_zal_uch_25.exe - 553.703 KB) Data publikacji: 2004-08-23 13:49:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr IV/25/03

Uchwała Nr IV/25/03
(2003_uchwala25.rtf - 1.723 KB) Data publikacji: 2004-08-23 13:47:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych RG na 2003 r.

Uchwała Nr IV/26/03
(2003_uchwala26.rtf - 1.561 KB) Data publikacji: 2004-08-23 14:04:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów.

Statut Gminy
(statut Gminy.doc - 262.656 KB) Data publikacji: 2003-07-11 13:03:24 Redaktor: Kazimierz Zdziebko
Uchwała Nr IV/27/03
(2003_uchwala27.rtf - 1.775 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:10:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/27/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załącznik do uchwały nr IV/27/03
(2003_zal_uch27z.jpg - 35.005 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:13:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały nr IV/27/03

Uchwała Nr IV/28/03
(2003_uchwala28.rtf - 1.702 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:16:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr IV/28/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Załącznik do uchwały nr IV/28/03
(2003_zal_uch28.rtf - 7.881 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:18:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały nr IV/28/03

Uchwała Nr IV/29/2003
(2003_uchwala29.rtf - 2.101 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:20:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.01.2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów

Załącznik do uchwały nr IV/29/03
(2003_zal_uch29.jpg - 18.946 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:35:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały nr IV/29/03

Uchwała Nr IV/30/03
(2003_uchwala30.rtf - 1.69 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:36:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania mienia komunalnego Gminy.

Uchwała Nr IV/31/03
(2003_uchwala31.rtf - 1.106 KB) Data publikacji: 2004-08-24 10:38:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr IV/31/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania do składu komisji rozwoju członka celem jej uzupełnienia

Uchwała Nr V/32/03
(2003_uchwala32.rtf - 1.783 KB) Data publikacji: 2004-09-21 09:56:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała V/32/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2003 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/03
(2003_zal1_uch32.rtf - 11.051 KB) Data publikacji: 2004-09-21 09:59:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/03

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/32/03
(2003_zal2_uch32.exe - 335.021 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:01:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/32/03

Uchwała Nr V/33/2003
(2003_uchwala33.rtf - 1.967 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:03:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/33/2003 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie akceptacji wniosków o zmianę charakteru użytkowania gruntów

Załącznik do uchwały Nr V/33/2003
(2003_zal_uch33.jpg - 68.886 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:05:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr V/33/2003

Uchwała Nr V/34/2003
(2003_uchwala34.rtf - 3.596 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:08:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze Inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr V/35/03
(2003_uchwala35.rtf - 1.97 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:09:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: UCHWAŁA Nr V/35/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 192/01 Rady Gminy Pacanów, z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia

Uchwała Nr VI/36/03
(2003_uchwala36.rtf - 1.998 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:16:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VI/36/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia społecznego dla Wójta Gminy Pacanów Henryka Kwasa.

Uchwała Nr VII/37/03
(2003_uchwala37.rtf - 1.564 KB) Data publikacji: 2004-09-21 10:18:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/37/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała Nr VII/38/03
(2003_uchwala 38.rtf - 2.897 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:04:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/38/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.04.2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we wsi Kwasów, Wójcza na rzecz Gminy Pacanów

Uchwała Nr VII/39/03
(2003_uchwala39.rtf - 1.782 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:06:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załącznik do uchwały Nr VII/39/03
(2003_zal_uch39.jpg - 68.452 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:11:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr VII/39/03

Uchwała Nr VII/40/03
(2003_uchwala 40.rtf - 3.095 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:19:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/40/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/02 Rady Gminy Pacanów z dnia 19.11.2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy Pacanów oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta pozostałych czynności wynikających ze stosunku pracy

Uchwała Nr VII/41/03
(2003_uchwala 41.rtf - 2.228 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:21:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacanów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów, z dnia 27 stycznia 2003 r.

Uchwała Nr VII/42/03
(2003_uchwala42.rtf - 1.306 KB) Data publikacji: 2004-10-28 11:39:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały NrIII/21/02 RG Pacanów, z dnia 30.12.2002r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty stałej od wodomierzy oraz opłaty za wydanie pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego.

Uchwała Nr VII/43/03
(2003_uchwala43.rtf - 2.086 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:22:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi w głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Uchwała Nr VII/44/03
(2003_uchwala44.rtf - 2.071 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:25:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VII/44/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2003r w sprawie złożenia wniosku o wyłączenie właściwości miejscowej Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju

Uchwała Nr VIII/45/03
(2003_uchwala45.rtf - 1.473 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:35:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/45/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kierunków działania Rady Gminy Pacanów na okres kadencji 2002 - 2006.

Załącznik do uchwały Nr VIII/45/03
(2003_zal_uch_45.exe - 243.512 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:46:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr VIII/45/03

Uchwała Nr VIII/46/03
(2003_uchwala46.rtf - 1.798 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:49:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji doraźnej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pacanów.

UCHWAŁA NR VIII/47/03
(2003_uchwala47.rtf - 2.282 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:55:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: UCHWAŁA NR VIII/47/03 RADY GMINY PACANÓW z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji doraźnej w sprawie opracowania regulaminu wynagradzania za udział w pracach w organach Rady Gminy Pacanów.

Uchwała Nr VIII/48/03
(2003_uchwala48.rtf - 1.199 KB) Data publikacji: 2004-11-10 10:59:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania członka komisji socjalnej RG Pacanów.

Uchwała Nr VIII/49/03
(2003_uchwala49.rtf - 1.093 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:03:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania do składu komisji rewizyjnej członka, celem jej uzupełnienia.

Uchwała Nr VIII/50/03
(2003_uchwala50.rtf - 1.776 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:08:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/50/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju i do Rejonowego Sądu Pracy w Busku-Zdroju na kadencję 2004 - 2007

Uchwała Nr VIII/51/03
(2003_uchwala51.rtf - 1.765 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:15:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we wsi Słupia nr 156 na rzecz Gminy Pacanów

Uchwała Nr VIII/52/03
(2003_uchwala52.rtf - 1.499 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:19:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej działki nr 157/2 położonej w Zborówku od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborówku

UCHWAŁA Nr VIII/53/03
(2003_uchwala53.rtf - 1.543 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:22:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: UCHWAŁA Nr VIII/53/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia działek nr 157 o pow. 3.03 ha i dz. nr 122 o pow. 4.20 ha położonych w Słupi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr VIII/54/03
(2003_uchwala54.rtf - 1.731 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:26:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: UCHWAŁA Nr VIII/54/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wykupu od prywatnych właścicieli działek położonych w Słupi za boiskiem sportowym i przy oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr VIII/55/03
(2003_uchwala55.rtf - 1.781 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:30:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.06.2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Załączniki do uchwały Nr VIII/55/03
(2003_zal_uch55.exe - 95.626 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:42:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr VIII/55/03

Uchwała Nr VIII/56/03
(2003_uchwala56.rtf - 1.586 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:44:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załączniki do uchwały Nr VIII/56/03
(2003_zal_uch_56.exe - 152.564 KB) Data publikacji: 2004-11-10 11:51:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr VIII/56/03

Uchwała nr IX/57/03
(2003_uchwala57.rtf - 3.363 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:08:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr IX/57/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lipca 2003r w sprawie upoważnienia z-cy Wójta Gminy Ryszarda Gułę do podpisania umowy o dotację na dofinansowanie zadania „odbudowa drogi gminnej nr 1551076 w m. Wola Biechowska"

Uchwała Nr X/58/03
(2003_uchwala58.rtf - 1.803 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:15:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/58/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 sierpnia 2003 r.w sprawie powołania komisji doraźnej w sprawie zbadania sprawy sprzedaży działek, stanowiących własność Gminy Pacanów, po byłym Kółku Rolniczym w Oblekoniu.

Uchwała Nr X/59/03
(2003_uchwala59.rtf - 1.825 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:17:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/59/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załącznik do uchwały Nr X/59/03
(2003_zal_uch59.exe - 175.46 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:19:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr X/59/03

Uchwała Nr X/60/03
(2003_uchwala60.rtf - 1.99 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:20:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/60/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje gminne finansowane częściowo ze środków pomocowych Unii Europejskiej planowane do realizacji w 2004 roku

Uchwała Nr X/61/03
(2003_uchwala61.rtf - 1.643 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:22:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/61/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w statucie ZUWiK. w Pacanowie

Uchwała Nr X/62/03
(2003_uchwala62.rtf - 2.565 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:23:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/62/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2003 w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Słupia

Uchwała Nr X/64/03
(2003_uchwala64.rtf - 2.15 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:26:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr X/64/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Związku Międzygminnego „Nida 2000" w Solcu-Zdróju

Uchwała nr XI/65/03
(2003_uchwala65.rtf - 1.737 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:39:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XI/65/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10.09.2003r w sprawie upoważnienia z-cy Wójta Gminy Pana Ryszarda Guły do reprezentowania Gminy Pacanów w ramach programu SAPARD Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Uchwała Nr XI/66/03
(2003_uchwala66.rtf - 4.294 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:43:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XI/66/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 września 2003r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy dotyczącej załącznika Nr 6 do tej uchwały

Załącznik do uchwały Nr XI/66/03
(2003_zal_uch66.exe - 166.074 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:48:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XI/66/03

Uchwała Nr XII/67/03
(2003_uchwala67.rtf - 2.035 KB) Data publikacji: 2004-11-16 12:49:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XII/67/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załączniki do uchwały Nr XII/67/03
(2003_zal_uch67.exe - 201.93 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:04:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XII/67/03

Uchwała Nr XII/68/03
(2003_uchwala68.rtf - 2.012 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:07:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XII/68/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr III /19/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Gminy dotyczącej załącznika Nr 6 do tej uchwały

Załącznik do uchwały Nr XII/68/03
(2003_zal_uch68.exe - 162.536 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:08:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XII/68/03

Uchwała Nr XII/69/03
(2003_uchwala69.rtf - 1.541 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:09:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XII/69/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2003 r.w sprawie udziału Gminy Pacanów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Uchwała Nr XIII/70/03
(2003_uchwala70.rtf - 1.612 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:26:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIII/70/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku o uchylenie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Wójta Gminy Henryka Kwasa.

Uchwała Nr XIV/71/03
(2003_uchwala71.rtf - 2.045 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:28:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/71/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10.12.2003r. w sprawie zwolnień z podatków lokalnych.

Uchwała Nr XIV/72/03
(2003_uchwala72.rtf - 2.603 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:29:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/72/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz określenia wysokości stawek na podatek rolny na 2004 rok.

Uchwała Nr XIV/73/03
(2003_uchwala73.rtf - 4.188 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:31:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/73/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/74/03
(2003_uchwala74.rtf - 16.569 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:40:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/74/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/75/03
(2003_uchwala75.rtf - 4.595 KB) Data publikacji: 2004-11-16 13:41:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/75/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec

Załącznik do uchwały Nr XIV/75/03
(2003_zal_uch75.jpg - 47.679 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:10:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIV/75/03

Uchwała Nr XIV/76/03
(2003_uchwala76.rtf - 4.749 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:12:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIV/76/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/77/03
(2003_uchwala77.rtf - 1.944 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:14:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XV/77/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Załącznik do uchwały Nr XV/77/03
(2003_zal_uch77.exe - 464.887 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:17:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XV/77/03

Uchwała Nr XV/78/03
(2003_uchwala78.rtf - 1.998 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:19:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XV/78/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zborówku.

Uchwała Nr XV/79/03
(2003_uchwala79.rtf - 2.508 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:21:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XV/79/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku dotycząca określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/80/03
(2003_uchwala80.rtf - 2.732 KB) Data publikacji: 2004-11-17 09:22:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XV/80/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6623

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Stańczyk, data: 2004-03-24 09:02:08
Opublikował(a): Stanisław Stańczyk, data publikacji: 2005-01-29 15:24:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-17 14:29:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony