Rok 2012

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2012

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXI/126/12
(2012_uchwala_126.pdf - 19.561 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:01:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/126/12
(2012_uchwala_126_zal1.pdf - 40.266 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:03:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/126/12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/126/12
(2012_uchwala_126_zal2.pdf - 34.609 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:04:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/126/12

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/126/12
(2012_uchwala_126_zal3.pdf - 39.774 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:05:58 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/126/12

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/126/12
(2012_uchwala_126_zal4.pdf - 38.866 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:07:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/126/12

2012_uchwala_127
(2012_uchwala_127.tif - 598.043 KB) Data publikacji: 2012-04-03 14:13:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie skargi na działalnośc Kierownika GOPS w Pacanowie

Uchwała Nr XXI/128/12
(2012_uchwala_128.pdf - 367.668 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:10:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXI/129/12
(2012_uchwala_129.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:11:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_1.pdf - 96.484 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:15:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_2.pdf - 111.755 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:16:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_3.xls - 36.352 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:17:50 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_4.xls - 29.184 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:18:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_5.xls - 28.672 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:19:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_6.xls - 29.696 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:20:36 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/129/12

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/129/12
(Zalacznik_nr_10.xls - 19.968 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:21:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/129/12

Uchwała Nr XXI/130/12
(2012_uchwala_130.pdf - 214.08 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:35:37 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu

Uchwała Nr XXI/131/12
(2012_uchwala_131.pdf - 77.849 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:46:23 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratajach Karskich

Uchwała Nr XXI/132/12
(2012_uchwala_132.rtf - 24.889 KB) Data publikacji: 2012-01-30 12:47:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XXI/133/12
(2012_uchwala_133.pdf - 957.289 KB) Data publikacji: 2012-01-30 13:32:04 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2012r.

Uchwała Nr XXI/134/12
(2012_uchwala_134.rtf - 6.545 KB) Data publikacji: 2012-01-30 13:33:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/11 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXII/135/12
(2012_uchwala_135.pdf - 154.906 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:03:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/136/12
(2012_uchwala_136.pdf - 63.889 KB) Data publikacji: 2012-03-20 08:49:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Uchwała Nr XXII/136/12

Uchwała Nr XXIII/137/12
(2012_uchwala_137.bmp - 11572.314 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:12:01 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXIII/138/12
(2012_uchwala_138.pdf - 398.77 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:13:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXIII/139/12
(2012_uchwala_139.pdf - 2018.281 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:17:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/140/12
(2012_uchwala_140.pdf - 171.232 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:19:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętorkzyskiego dot. sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXIII/141/12
(2012_uchwala_141.pdf - 19.413 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:26:00 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wyrazęnia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pacanowie, Wójeczce, Biechowie

Uchwała Nr XXIII/142/12
(2012_uchwala_142.pdf - 19.613 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:30:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości połozonej w Pacanowie na rzecz jej uzytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXIII/143/12
(2012_uchwala_143.pdf - 31.566 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:35:13 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości połozonej w Biechowie na rzecz jej uzytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXIII/144/12
(2012_uchwala_144.pdf - 29.822 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:38:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzyczenie dożywotnio kontenera mieszkalnego o pow. użytkowej 39,7 m2

Uchwała Nr XXIII/145/12
(2012_uchwala_145.pdf - 204.087 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:42:39 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2012r.

Uchwała Nr XXIII/146/12
(2012_uchwala_146.pdf - 59.229 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:45:04 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia cennika opłat na rok 2012 w zakresie usług komunalnych o charakterze uzyteczności pppublicznej świadczonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XXIII/147/12
(2012_uchwala_147.pdf - 43.402 KB) Data publikacji: 2012-04-27 08:49:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie realizacji wspólnego projektu pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Uchwała Nr XXV/148/12
(2012_uchwala_148.pdf - 20.821 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:32:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XXV/149/12
(2012_uchwala_149.pdf - 21.213 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:33:31 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok z tytułu wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr XXV/150/12
(2012_uchwala_150.pdf - 1072.829 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:35:04 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXV/151/12
(2012_uchwala_151.pdf - 1695.168 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:36:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/152/12
(2012_uchwala_152.pdf - 54.617 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:38:38 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały XXI/133/12 z dnia 20.01.2012r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów

Uchwała Nr XXV/153/12
(2012_uchwala_153.pdf - 16.889 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:39:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sroczkowie

Uchwała Nr XXV/154/12
(2012_uchwala_154.pdf - 91.409 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:42:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga

Uchwała Nr XXV/155/12
(2012_uchwala_155.pdf - 42.414 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:55:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie okreslenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Pacanów pojazdami samochodowymi nie będącymi własnością gminy

Uchwała Nr XXV/156/12
(2012_uchwala_156.pdf - 23.909 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:58:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XV/91/11 z dnia 23.09.2011r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

Uchwała Nr XXV/157/12
(2012_uchwala_157.pdf - 1737.796 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:59:54 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pacanów za rok 2011

Uchwała Nr XXV/158/12
(2012_uchwala_158.pdf - 58.549 KB) Data publikacji: 2012-07-11 10:00:50 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pacanów na lata 2012-2015

Uchwała Nr XXVI/159/12
(2012_uchwala_159.pdf - 1224.169 KB) Data publikacji: 2012-08-16 07:54:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXVI/160/12
(2012_uchwala_160.pdf - 517.244 KB) Data publikacji: 2012-08-16 07:55:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/161/12
(2012_uchwala_161.pdf - 40.618 KB) Data publikacji: 2012-08-16 07:57:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu dłuterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów na rok 2012

Uchwała Nr XXVII/162/12
(2012_uchwala_162.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:38:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXVII/163/12
(2012_uchwala_163.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:39:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność GOPS w Pacanowie

Uchwała Nr XXVII/164/12
(2012_uchwala_164.pdf - 1687.435 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:40:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.

Uchwała Nr XXVII/165/12
(2012_uchwala_165.pdf - 1754.394 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:43:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 2523/12 19.09.2012.

Uchwała Nr XXVII/166/12
(2012_uchwala_166.pdf - 47.866 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:45:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji na rok 2012

Uchwała Nr XXVII/167/12
(2012_uchwala_167.pdf - 32.298 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:46:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej uzytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXVII/168/12
(2012_uchwala_168.pdf - 28.953 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:47:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Żabcu na rzecz jej uzytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXVII/169/12
(2012_uchwala_169.pdf - 31.474 KB) Data publikacji: 2012-09-12 14:48:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej wWójczy na rzecz jej uzytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXVIII/170/12
(2012_uchwala_170.pdf - 31.905 KB) Data publikacji: 2012-11-29 13:24:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała XXVIII/171/12
(2012_uchwala_171.pdf - 245.399 KB) Data publikacji: 2012-11-30 08:04:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF gminy Pacanów na lata 2012 -2014

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/171/12
(2012_uchwala_171_zal_WPF.pdf - 1466.214 KB) Data publikacji: 2012-11-30 08:05:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załącznik do uchwały XXVIII/171/12

Uchwała Nt XXVIII/172/2012
(2012_uchwala_172.zip - 321.09 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:08:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 2887/12 29.10.2012.

Uchwała Nr XXVIII/173/12
(2012_uchwala_173.pdf - 100.366 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:10:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/133/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.01.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/12
(2012_uchwala_174.pdf - 37.261 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:11:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach nn na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XXVIII/175/12
(2012_uchwala_175.pdf - 22.229 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:12:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie gazety ,,Z Życia Gminy"

Uchwała Nr XXVIII/176/12
(2012_uchwala_176.pdf - 27.905 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:12:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w statucie Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz.Urz.woj. Św. Nr 3033/13 08.11.2012.

Uchwała Nr XXVIII/177/12
(2012_uchwala_177.pdf - 43.781 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:13:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 196/1 o pow. 1,09 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Karsach Dolnych

Uchwała Nr XXVIII/178/12
(2012_uchwala_178.pdf - 233.346 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:15:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3034/13 08.11.2012.

Uchwała Nr XXVIII/179/12
(2012_uchwala_179.pdf - 709.183 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:16:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. Opublikowana w Dz.Urz.woj. Św. Nr 3035/12 08.11.2012.

Uchwała Nr XXVIII/180/12
(2012_uchwala_180.pdf - 327.891 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:18:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LV/258/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015

Uchwała NR XXIX/181/12
(2012_uchwala_181.pdf - 56.006 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:19:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Opublikowana w Dz.Urz.woj. Św. Nr 3233/12 26.11.2012.

Uchwała Nr XXIX/182/12
(2012_uchwala_182.pdf - 799.552 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:19:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3317/12 30.11.2012.

Uchwała Nr XXIX/183/12
(2012_uchwala_183.pdf - 21.317 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:20:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomość

Uchwała Nr XXX/184/12
(2012_uchwala_184.pdf - 78.434 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:21:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Opublikowana w Dz.Urz.woj. Św. Nr 3319/12 30.11.2012

Uchwała Nr XXX/185/12
(2012_uchwala_185.pdf - 114.825 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:22:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzrenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013

Uchwała XXX/186/12
(2012_uchwala_186.pdf - 1561.869 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:23:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012 - 2014

Uchwała XXX/187/12
(2012_uchwala_187.pdf - 2024.53 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:36:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3319/12 30.11.2012.

Uchwała XXX/188/12
(2012_uchwala_188.pdf - 103.984 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:37:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/133/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20.01.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXX/189/10
(2012_uchwala_189.pdf - 97.533 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:38:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 62/13 04.01.2013

Uchwała Nr XXX/190/12
(2012_uchwala_190.pdf - 78.334 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:39:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Pacanowie neizabudowanej nieruchomości gruntowej poł. w Pacanowie wraz z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od jej ceny

Uchwała Nr XXX/191/12
(2012_uchwala_191.pdf - 26.017 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:40:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprztaergowym działki nr 296/1 o pow. 1,05 ha, stanowiącej własnosć Gminy Pacanów położonej w Książnicach

Uchwała Nr XXX/192/12
(2012_uchwala_192.pdf - 35.293 KB) Data publikacji: 2012-11-30 07:41:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/204/05 z dnia 28.11.2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3320/12 30.11.2012.

Uchwała XXX/193/12
(2012_uchwala_193.pdf - 508.749 KB) Data publikacji: 2012-11-30 08:39:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla ANR odział terenowy w Rzeszowie obow. od 01.01.2013 roku. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3321/12 30.11.2012.

Uchwała Nr XXXI/194/12
(2012_uchwala_194.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:05:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Św. Nr 3825/12 17.12.2012.

Uchwała Nr XXXI/195/12
(2012_uchwala_195.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:06:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3824/12 17.12.2012.

Uchwała Nr XXXI/196/12
(2012_uchwala_196.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 426/13 23.01.2013.

Uchwała Nr XXXI/197/12
(2012_uchwala_197.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:07:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3825/12 17.12.2012.

Uchwała Nr XXXI/198/12
(2012_uchwala_198.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:08:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św.427/13 23.01.2013.

Uchwała Nr XXXI/199/12
(2012_uchwala_199.doc - 77.824 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:09:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 428/13 23.01.2013.

Uchwała Nr XXXI/200/12
(2012_uchwala_200.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2013-01-09 11:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok. Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Św. Nr 21/13 03.01.2013.

Załączniki do uchwały Nr XXXI/200/12
(2012_uchwala_200_zal.zip - 397.332 KB) Data publikacji: 2013-01-09 11:09:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XXXI/201/12
(2012_uchwala_201.pdf - 25.545 KB) Data publikacji: 2013-01-09 12:54:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca załącznik do uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.09.2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego w roku 2012

Uchwała Nr XXXII/202/12
(2012_uchwala_202.pdf - 260.034 KB) Data publikacji: 2013-01-09 12:56:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012 -2014

Załączniki do uchwały Nr XXXII/202/12
(2012_uchwala_202_zal.pdf - 1006.884 KB) Data publikacji: 2013-01-09 12:57:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załączniki do uchwały

Uchwała Nr XXXII/203/12
(2012_uchwala_203.pdf - 978.198 KB) Data publikacji: 2013-01-09 12:58:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na rok 2012. Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Św. Nr 84/13 07.01.2013.

2012_uchwala_204
(2012_uchwala_204.pdf - 40.881 KB) Data publikacji: 2013-01-08 11:19:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 3969/12 24.12.2012

Uchwała Nr XXXIII/205/12
(2012_uchwala_205.pdf - 1112.77 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:04:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 -2015

Uchwała Nr XXXIII/206/12
(2012_uchwala_206.pdf - 1092.517 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:05:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 741/13 05.02.2013

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/206/12
(2012_uchwala_206_zal.pdf - 1405.416 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:07:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załączniki do uchwały

Uchwała Nr XXXIII/207/12
(2012_uchwala_207.pdf - 27.333 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:09:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zaciagnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr XXXIII/208/12
(2012_uchwala_208.pdf - 645.53 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:10:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 354/13 18.01.2013

Uchwała Nr XXXIII/209/12
(2012_uchwala_209.pdf - 70.693 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:11:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 498/13 29.01.2013

Uchwała Nr XXXIII/210/12
(2012_uchwala_210.pdf - 68.09 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:17:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego w budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia

Uchwała Nr XXXIII/211/12
(2012_uchwala_211.pdf - 75.588 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:19:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXI/133/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Pacanów na 2012 rok

Uchwała Nr XXXIII/212/12
(2012_uchwala_212.pdf - 55.755 KB) Data publikacji: 2013-01-09 13:20:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5691

Wprowadził(a) do systemu: Olga Nalepa, data: 2012-01-30 11:19:39
Opublikował(a): Olga Nalepa, data publikacji: 2012-01-30 11:20:08
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2013-02-14 08:28:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony