Rok 2020

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2020
Załączone pliki
2020_uchwala_105.PDFUchwała Nr XVIII/105/20 (2020_uchwala_105.PDF - 569.343 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:15:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok
2020_uchwala_106.PDFUchwała Nr XVIII/106/20 (2020_uchwala_106.PDF - 1059.521 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_107.pdfUchwała Nr XVIII/107/20 (2020_uchwala_107.pdf - 1451.936 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_108.PDFUchwała Nr XVIII/108/20 (2020_uchwala_108.PDF - 188.836 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:18:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2020_uchwala_109.pdfUchwała Nr XVIII/109/20 (2020_uchwala_109.pdf - 132.227 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:19:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2020_uchwala_110.PDFUchwała Nr XVIII/110/20 (2020_uchwala_110.PDF - 57.27 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:32:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby
2020_uchwala_111.PDFUchwała Nr XVIII/111/20 (2020_uchwala_111.PDF - 55.581 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:46:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 5 w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow. 0.98 ha położonej w Karsach Dolnych
2020_uchwala_112.PDFUchwała Nr XVIII/112/20 (2020_uchwala_112.PDF - 54.73 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:47:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2020_uchwala_113.PDFUchwała Nr XVIII/113/20 (2020_uchwala_113.PDF - 51.26 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:49:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oblekoniu w formie przetargu nieograniczonego
2020_uchwala_114.PDFUchwała Nr XIX/114/20 (2020_uchwala_114.PDF - 63.081 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:28:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku toalety publicznej - ustęp ogólnodostępny wraz z działką 1396/2 położonej w Pacanowie na okres 20 lat
2020_uchwala_115.pdfUchwała Nr XIX/115/20 (2020_uchwala_115.pdf - 1074.025 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:30:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_116.pdfUchwała Nr XIX/116/20 (2020_uchwala_116.pdf - 544.502 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:36:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2020r.
2020_uchwala_117.PDFUchwała Nr XX/117/20 (2020_uchwala_117.PDF - 2003.677 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_118.pdfUchwała Nr XX/118/20 (2020_uchwala_118.pdf - 2073.11 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:16:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_119.pdfUchwała Nr XX/119/20 (2020_uchwala_119.pdf - 1018.898 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:16:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2020_uchwala_120.pdfUchwała Nr XX/120/20 (2020_uchwala_120.pdf - 859.743 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:17:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
2020_uchwala_121.PDFUchwała Nr XX/121/20 (2020_uchwala_121.PDF - 96.018 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:19:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby
2020_uchwala_122.PDFUchwała Nr XX/122/20 (2020_uchwala_122.PDF - 120.707 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:20:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie na działce 1292 na czas nieokreślony na rzecz OSP w Pacanowie
2020_uchwala_123.PDFUchwała Nr XX/123/20 (2020_uchwala_123.PDF - 130.298 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 r. projektu pn..1. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów-do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m". 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m".
2020_uchwala_124.pdfUchwała Nr XX/124/20 (2020_uchwala_124.pdf - 117.549 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:25:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”
2020_uchwala_125.pdfUchwała Nr XX/125/20 (2020_uchwala_125.pdf - 259.137 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:25:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego ,,Stadionu GLKS Tempo Pacanów„ stanowiącego własność Miasta i Gminy Pacanów
2020_uchwala_126.PDFUchwała Nr XX/126/20 (2020_uchwala_126.PDF - 920.923 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:28:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2020_uchwala_127.pdfUchwała Nr XX/127/20 (2020_uchwala_127.pdf - 1347.531 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:29:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2020_uchwala_128.PDFUchwała Nr XXI/128/20 (2020_uchwala_128.PDF - 85.486 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:05:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania
2020_uchwala_129.pdfUchwała Nr XXI/129/20 (2020_uchwala_129.pdf - 4676.841 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:05:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r.
2020_uchwala_130.pdfUchwała Nr XXI/130/20 (2020_uchwala_130.pdf - 114.695 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:06:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2019 r.
2020_uchwala_131.PDFUchwała Nr XXI/131/20 (2020_uchwala_131.PDF - 650.737 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:07:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_132.pdfUchwała Nr XXI/132/20 (2020_uchwala_132.pdf - 847.207 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:08:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok.
2020_uchwala_133.PDFUchwała Nr XXII/133/20 (2020_uchwala_133.PDF - 352.634 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:32:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_134.pdfUchwała Nr XXII/134/20 (2020_uchwala_134.pdf - 2400.385 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:33:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok.
2020_uchwala_135.PDFUchwała Nr XXII/135/20 (2020_uchwala_135.PDF - 53.953 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:34:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2020_uchwala_136.pdfUchwała Nr XXII/136/20 (2020_uchwala_136.pdf - 113.417 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:35:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacanów, na rok szkolny 2020/2021
2020_uchwala_137.pdfUchwała Nr XXIII/137/20 (2020_uchwala_137.pdf - 1387.844 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:33:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_138.pdfUchwała Nr XXIII/138/20 (2020_uchwala_138.pdf - 120.675 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 09:53:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świ. Idziego Opata w Zborówku na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytkowej części kościoła w Zborówku
2020_uchwala_139.pdfUchwała Nr XXIV/139/20 (2020_uchwala_139.pdf - 131.103 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 09:56:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/326/10 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie powierzenia spółce : ZGOK w Rzędowie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2020_uchwala_140.pdfUchwała Nr XXV/140/20 (2020_uchwala_140.pdf - 1699.534 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 09:59:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030
2020_uchwala_141.pdfUchwała Nr XXV/141/20 (2020_uchwala_141.pdf - 2120.865 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:34:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_142.pdfUchwała Nr XXVI/142/20 (2020_uchwala_142.pdf - 1702.532 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:03:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_143.pdfUchwała Nr XXVI/143/20 (2020_uchwala_143.pdf - 1739.52 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:35:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_144.pdfUchwała Nr XXVI/144/20 (2020_uchwala_144.pdf - 631.28 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:37:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Gminy Pacanów
2020_uchwala_145.pdfUchwała Nr XXVI/145/20 (2020_uchwala_145.pdf - 438.865 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:38:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary
2020_uchwala_146.pdfUchwała Nr XXVII/146/20 (2020_uchwala_146.pdf - 4191.193 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:39:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_147.pdfUchwała Nr XXVII/147/20 (2020_uchwala_147.pdf - 576.883 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:43:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka w kierunku ul. Radziwiłłówka
2020_uchwala_148.pdfUchwała Nr XXVII/148/20 (2020_uchwala_148.pdf - 100.25 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:11:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z brakiem osób uprawnionych
2020_uchwala_149.pdfUchwała Nr XXVII/149/20 (2020_uchwala_149.pdf - 84.329 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:38:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części dachu budynku administracyjnego UMiG
2020_uchwala_150.pdfUchwała Nr XXVII/150/20 (2020_uchwala_150.pdf - 243.097 KB)
Data publikacji: 2020-11-04 10:47:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LIII/283/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2020_uchwala_151.pdfUchwała Nr XXVII/151/20 (2020_uchwala_151.pdf - 192.291 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:44:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów
2020_uchwala_152.pdfUchwała Nr XXVII/152/20 (2020_uchwala_152.pdf - 310.218 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:47:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej z dnia 31.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów w 2020 roku
2020_uchwala_153.pdfUchwała Nr XXVIII/153/20 (2020_uchwala_153.pdf - 162.186 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:50:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
2020_uchwala_154.pdfUchwała Nr XXVIII/154/20 (2020_uchwala_154.pdf - 1696.404 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:53:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_155.pdfUchwała Nr XXVIII/155/20 (2020_uchwala_155.pdf - 975.784 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:54:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_156.pdfUchwała Nr XXVIII/156/20 (2020_uchwala_156.pdf - 102.557 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:57:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zakup sprzętu ochrony osobistej dla ZOZ w Busku - Zdroju
2020_uchwala_157.pdfUchwała Nr XXVIII/157/20 (2020_uchwala_157.pdf - 322.59 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:58:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2020_uchwala_158.pdfUchwała Nr XXVIII/158/20 (2020_uchwala_158.pdf - 169.207 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 10:59:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020_uchwala_159.pdfUchwała Nr XXVIII/159/20 (2020_uchwala_159.pdf - 200.418 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 11:00:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2020_uchwala_160.pdfUchwała Ner XXVIII/160/20 (2020_uchwala_160.pdf - 175.555 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 11:02:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/20 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2020_uchwala_161.pdfUchwała Nr XXVIII/161/20 (2020_uchwala_161.pdf - 225.419 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 11:03:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2020_uchwala_162.pdfUchwała Nr XXVIII/162/20 (2020_uchwala_162.pdf - 357.792 KB)
Data publikacji: 2020-12-31 11:04:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy PAcanów
2020_uchwala_163.pdfUchwała Nr XXIX/163/20 (2020_uchwala_163.pdf - 1801.238 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:35:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021-2030
2020_uchwala_164.pdfUchwała Nr XXIX/164/20 (2020_uchwala_164.pdf - 2837.692 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:36:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2021 rok
2020_uchwala_165.pdfUchwała Nr XXIX/165/20 (2020_uchwala_165.pdf - 1698.042 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:46:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_166.pdfUchwała Nr XXIX/166/20 (2020_uchwala_166.pdf - 1616.016 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:50:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_167.pdfUchwała Nr XXIX/167/20 (2020_uchwala_167.pdf - 157.604 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:54:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/19 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r.
2020_uchwala_168.pdfUchwała Nr XXIX/168/20 (2020_uchwala_168.pdf - 284.584 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 12:02:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r.
2020_uchwala_169.pdfUchwała Nr XXIX/169/20 (2020_uchwala_169.pdf - 135.405 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 12:20:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów
2020_uchwala_170.pdfUchwała Nr XXIX/170/20 (2020_uchwala_170.pdf - 145.474 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 12:21:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2020_uchwala_171.pdfUchwała Nr XXXIX/171/20 (2020_uchwala_171.pdf - 150.385 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 12:13:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2917

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-17 11:14:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-17 11:14:24
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2021-01-12 12:22:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony