Rok 2005

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2005

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXIX/156/05
(2005_uchwala156.rtf - 4.356 KB) Data publikacji: 2005-02-17 11:18:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIX/156/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2005 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXIX/156/05
(2005_zal_uchw156.rtf - 93.955 KB) Data publikacji: 2005-02-17 11:20:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIX/157/05
(2005_uchwala157.rtf - 4.463 KB) Data publikacji: 2005-02-21 14:51:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.01.2005r. w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Pacanów.

Uchwała XXIX/158/05
(2005_uchwala158.rtf - 36.933 KB) Data publikacji: 2005-02-22 13:29:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIX/158/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.01.2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała nr XXX/159/05
(2005_uchwala159.rtf - 3.28 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:43:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XXX/159/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 23.02.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku 2005.

Załącznik do uchwały Nr XXX/159/05
(2005_zal_uch159.rtf - 28.671 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:46:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli w roku 2005.

Uchwała Nr XXX/160/05
(2005_uchwala160.rtf - 1.837 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:50:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2005 rok

Załączniki do uchwały Nr XXX/160/05
(2005_zal_uchw160.exe - 348.232 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:56:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2005 rok

Uchwała Nr XXX /161/05
(2005_uchwala161.rtf - 3.989 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:58:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXX/161/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Żółcza na nazwę Zołcza Ugory.

Uchwała Nr XXX/162/05
(2005_uchwala162.rtf - 1.298 KB) Data publikacji: 2005-03-10 11:59:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005r. w sprawie wyboru Banku do obsługi budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXX/163/05
(2005_uchwala163.rtf - 1.637 KB) Data publikacji: 2005-03-10 12:03:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXX/163/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przeksztalcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegajacego na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - Prątka Gruźlicy.

Uchwała budżetowa 2005
(2005_uchwala164.rtf - 8.961 KB) Data publikacji: 2005-03-10 10:59:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XXX/164/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/165/05
(2005_uchwala165.rtf - 9.964 KB) Data publikacji: 2005-04-07 11:08:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 marca 2005r.w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXI/166/05
(2005_uchwala166.rtf - 6.074 KB) Data publikacji: 2005-04-07 11:25:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30.03.2005r.w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/166/05
(2005_zal_uch166.rtf - 53.165 KB) Data publikacji: 2005-04-07 11:29:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXXI/167/05
(2005_uchwala167.rtf - 8.78 KB) Data publikacji: 2005-04-07 11:44:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI /167/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30.03.2005r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Żółcza na nazwę Zołcza Ugory.

Uchwała Nr XXXII/168/05
(2005_uchwala168.rtf - 5.311 KB) Data publikacji: 2005-05-19 10:42:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/168/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXII/169/05
(2005_uchwala169.rtf - 6.004 KB) Data publikacji: 2005-05-19 10:44:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/169/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXII/169/05
(2005_zalączniki_uchw169.zip - 82.447 KB) Data publikacji: 2005-05-19 10:45:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki Nr 1 i Nr 4

Uchwała Nr XXXII/170/05
(2005_uchwala170.rtf - 5.644 KB) Data publikacji: 2005-05-19 10:56:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/170/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r. w sprawie nabycia własności działek nr 139/1, 140/2, 141/2, 144, 145 o pow. 6.21 ha położonych we wsi Słupia

Uchwała Nr XXXII/171/05
(2005_uchwala171.rtf - 6.064 KB) Data publikacji: 2005-05-19 12:13:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XXXII/171/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r. w sprawie nabycia od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych na dziatkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności podatkowych.

Uchwała Nr XXXII/172/05
(2005_uchwala172.rtf - 5.221 KB) Data publikacji: 2005-05-19 12:17:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.04.2005r w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminy.

Uchwała Nr XXXII/173/05
(2005_uchwala173.rtf - 5.857 KB) Data publikacji: 2005-05-19 12:19:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 23.02.2005r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2005r.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/173/05
(2005_zalacznik_uch_173.zip - 239.526 KB) Data publikacji: 2005-08-29 09:54:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Harmonogram wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Gminie Pacanów w 2005 roku.

Uchwała Nr XXXII/174/05
(2005_uchwala174.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-08-29 09:56:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/174/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2005r.w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji powyżej 2000 RLM.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/174/05
(2005_zalacznik_1.zip - 491.31 KB) Data publikacji: 2005-08-29 09:59:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Projekt planu aglomeracji.

Uchwała Nr XXXIV/175/05
(2005_uchwala175.rtf - 7.716 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:08:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/175/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06. 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/175/05
(2005_zal_uchw175.zip - 384.589 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:10:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załaczniki nr 1, nr 4a, nr 4.

Uchwała Nr XXXIV/176/05
(2005_uchwala176.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:13:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/176/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2005r. w sprawie nabycia własności działek nr 1634, 1657, 1818 o pow. 1.30 ha położonych we wsi Pacanów

Uchwała Nr XXXIV/177/05
(2005_uchwala177.rtf - 5.688 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:16:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/177/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2005r w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu położonego w Pacanowie przy ul. Rynek/park/

Uchwała Nr XXXIV/178/05
(2005_uchwala178.rtf - 7.224 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:17:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/178/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2005r W sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/178/05
(2005_zal_uchw178.rtf - 6.427 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:17:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/179/05
(2005_uchwala179.rtf - 5.797 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:18:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXIV/180/05
(2005_uchwala180.rtf - 5.456 KB) Data publikacji: 2005-08-29 13:19:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/180/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.06.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/165/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 marca 2005r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Uchwała Nr XXXV/181/05
(2005_uchwala181.rtf - 6.861 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:09:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/181/05 RADY GMINY PACANÓW z dnia 30.08. 2005 r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Słupia

Uchwała Nr XXXV/182/05
(2005_uchwala182.rtf - 6.061 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:12:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/182/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/29/2003 z dnia 27 stycznia 2003r „w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów"

Uchwała Nr XXXV/183/05
(2005_uchwala183.rtf - 4.838 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:16:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/183/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej.

Uchwała Nr XXXV/184/05
(2005-uchwala184.rtf - 5.24 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:24:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/184/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08. 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik do uchwały Nr XXXV/184/05
(zal_uchw184.zip - 382.908 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:31:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UchwałaNr XXXV/185/05
(2005_uchwala185.rtf - 6.324 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:35:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: UchwałaNr XXXV/185/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki do uchwały nr XXXV/185/05
(zal_uchwala185.zip - 353.531 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:47:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik 4 i 4a

Uchwała Nr XXXV/186/05
(2005_uchwala186.rtf - 6.922 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:48:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/186/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pacanowie

Załącznik do uchwały Nr XXXV/186/05
(zal_uchwala186.zip - 532.761 KB) Data publikacji: 2005-11-03 18:56:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Statut Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Uchwała Nr XXXV/187/05
(2005_uchwala187.rtf - 5.059 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:01:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/187/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXV/188/05
(2005_uchwala188.rtf - 4.849 KB) Data publikacji: 2005-11-08 13:37:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/188/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.08.2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do podpisania umowy z Województwem Świętokrzyskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXVI/189/05
(2005_uchwala189.rtf - 6.039 KB) Data publikacji: 2005-11-08 13:38:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVI/189/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 15.09.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXVIII/190/05
(2005_uchwala190.rtf - 5.35 KB) Data publikacji: 2005-11-08 13:54:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/190/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na skomunalizowanie działek nr 1662, 1664 położonych w Pacanowie

Uchwała Nr XXXVIII/191/05
(2005_uchwala191.rtf - 6.466 KB) Data publikacji: 2005-11-08 13:55:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/191/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki do uchwały nr XXXVIII/191/05
(zal_uchwala191.zip - 397.036 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:05:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1, nr 4 i nr 4a.

Uchwała Nr XXXVIII/192/05
(2005_uchwala192.rtf - 5.192 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:07:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/192/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10. 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów

Uchwała nr XXXVIII/193/05
(2005_uchwala193.rtf - 39.385 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:10:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XXXVIII/193/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Uchwała Nr XXXVIII/194/05
(2005_uchwala194.rtf - 8.12 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:12:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/194/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXXVIII/195/05
(2005_uchwala195.rtf - 5.073 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:17:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/195/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej działki nr 21/1 położonej w Ratajach Karskich od RSM „ROLMLECZ" w Radomiu

Uchwała Nr XXXVIII/196/05
(2005_uchwala196.rtf - 4.589 KB) Data publikacji: 2005-11-08 14:20:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/196/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2005r. w sprawie wykupu od prywatnego właściciela działki położonej w Kwasowie

Uchwała Nr XL/197/05
(2005_uchwala_197.rtf - 7.822 KB) Data publikacji: 2006-01-12 13:59:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/197/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (ECB) w celu realizacji projektu: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu".

Uchwała Nr XL/198/05
(2005_uchwala_198.rtf - 27.615 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:00:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/198/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XL/199/05
(2005_uchwala_199.rtf - 14.136 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:01:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/199/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XL/200/05
(2005_uchwala_200.rtf - 67.607 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:02:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/200/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Uchwała Nr XL/201/05
(2005_uchwala_201.rtf - 6.82 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:03:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/201/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/202/05
(2005_uchwala_202.rtf - 7.201 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:07:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/202/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec

Załącznik do uchwały Nr XL/202/05
(zal_uchwala_202.rtf - 26.48 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:08:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XL/202/05 - Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XL/203/05
(2005_uchwala_203.rtf - 8.429 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:09:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/203/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki do uchwały Nr XL/203/05
(zal_uchwala_203.zip - 421.341 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:10:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XL/203/05

Uchwała Nr XL/204/05
(2005_uchwala_204.rtf - 7.368 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:10:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/204/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załączniki do uchwały Nr XL/204/05
(zal_uchwala_204.rtf - 701.529 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:12:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XL/204/05

Uchwała Nr XL/205/05
(2005_uchwala_205.rtf - 5.978 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:13:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/205/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006

Załącznik do uchwały nr XL/205/05
(zal_uchwala_205.rtf - 9.077 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:13:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Program współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006

Uchwała XL/206/05
(2005_uchwala_206.rtf - 5.797 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:14:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XL/206/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie nabycia własności działek nr 1633 o pow. 0.07ha położonej we wsi Pacanów

Uchwała Nr XL/207/05
(2005_uchwala_207.rtf - 9.115 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:15:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/207/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmiany statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Uchwała Nr XL/208/05
(2005_uchwala_208.rtf - 7.141 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:16:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XL/208/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów.

Załącznik do uchwały nr XL/208/05
(zal_uchwala_208.rtf - 75.822 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:18:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XL/209/05
(2005_uchwala_209.rtf - 5.874 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:19:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XL/209/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pacanów

Załączniki do uchwały nr XL/209/05
(zal_uchwala_209.zip - 4.592 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:20:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XLI/210/05
(2005_uchwala_210.rtf - 7.193 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:52:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XLI/210/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Załączniki do uchwały Nr XLI/210/05
(zal_uchwala_210.zip - 576.364 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:54:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XLI/211/05
(2005_uchwala_211.rtf - 6.481 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:55:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XLI/211/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/200/05 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Uchwała nr XLI/212/05
(2005_uchwala_212.rtf - 5.441 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:55:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XLI/212/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień z podatków lokalnych

Uchwała nr XLI/213/05
(2005_uchwala_213.rtf - 7.432 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:57:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XLI/213/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Załącznik do uchwały nr XLI/213/05
(zal_uchwala_213.rtf - 98.249 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:58:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pacanów

Uchwała Nr XLI/214/05
(2005_uchwala_214.rtf - 6.662 KB) Data publikacji: 2006-01-12 14:59:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XLI/214/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Pacanów

Załąćznik do uchwały nr XLI/214/05
(zal_uchwala_214.rtf - 63.986 KB) Data publikacji: 2006-01-12 15:26:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów

Uchwała Nr XLI/215/05
(2005_uchwala_215.rtf - 6.522 KB) Data publikacji: 2006-01-12 15:26:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XLI/215/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka dla Gminy Oleśnica i Gminy Stopnica.

Załączniki do uchwały nr XLI/215/05
(zal_uchwala_215.rtf - 8.025 KB) Data publikacji: 2006-01-12 15:28:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6387

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2005-02-17 11:14:33
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2006-02-13 12:12:04
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-02-13 12:12:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony