Rok 2008

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2008

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXII/103/08
(2008_uchwala_103.rtf - 9.083 KB) Data publikacji: 2008-02-21 07:41:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/103/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komorowie

Uchwała budżetowa 2008
(2008_uchwala_104.rtf - 80.9 KB) Data publikacji: 2008-02-21 07:33:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/104/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2008 rok

Załączniki do uchwały budżetowej 2008
(2008_zal_uchwala_104.xls - 189.44 KB) Data publikacji: 2008-02-21 07:35:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXII/105/08
(2008_uchwala_105.rtf - 168.634 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:00:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/105/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/106/08
(2008_uchwala_106.rtf - 5.142 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:01:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/106/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/106/08
(2008_zal_uchwala_106.rtf - 74.286 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:04:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/107/08
(2008_uchwala_107.rtf - 6.188 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:07:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/107/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 147/96 Rady Gminy Pacanów z dnia 05.12.1996r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pacanowie oraz jego zastępcy.

Uchwała Nr XXII/108/08
(2008_uchwala_108.rtf - 5.369 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:08:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/108/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie współdziałania pomiędzy gminami Busko - Zdrój, Gnój no, Kije, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica w sprawie realizacji wspólnych inwestycji komunalnych współfinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Załącznik do uchwały Nr XXII/108/08
(2008_zal_uchwala_108.zip - 198.794 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:11:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Treść porozumienia samorzadow dotyczące realizacji wspólnych inwestycji komunalnych współfinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Uchwała Nr XXII/109/08
(2008_uchwala_109.rtf - 5.994 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:25:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/109/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXII/109/08
(2008_zal_uchwala_109.zip - 88.718 KB) Data publikacji: 2008-03-05 12:26:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr XXII/110/08
(2008_uchwala_110_08.rtf - 0 KB) Data publikacji: 2008-03-07 12:08:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec dla Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXII/111/08
(2008_uchwala_111.rtf - 10.258 KB) Data publikacji: 2008-03-07 12:08:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/111/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2008r.w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr XXIII/112/08
(2008_uchwala_112.rtf - 5.148 KB) Data publikacji: 2008-04-16 08:16:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/112/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 lutego 2008r.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXIV/114/08
(2008_uchwala_114.rtf - 5.813 KB) Data publikacji: 2008-04-16 09:17:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIV/114/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXIV/114/08
(2008_zal_uchwala_114.rtf - 65.313 KB) Data publikacji: 2008-04-16 09:26:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXIV/115/08
(2008_uchwala_115.rtf - 5.713 KB) Data publikacji: 2008-04-16 09:27:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIV/115/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 marca 2008r w sprawie użyczenia budynku parafialnego w Ratajach Słupskich od Parafii Rzymsko Katolickiej w Ratajach na rzecz Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXIV/16/08
(2008_uchwala_116.rtf - 13.225 KB) Data publikacji: 2008-04-16 09:28:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIV/16/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr XXVII/117/08
(2008_uchwala_117.rtf - 5.712 KB) Data publikacji: 2008-05-13 11:39:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/117/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała Nr XXVII/118/08
(2008_uchwala_118.rtf - 14.756 KB) Data publikacji: 2008-05-13 12:15:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/118/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXVII/118/08
(zal_118_08.pdf - 280.808 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:04:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXVII/119/08
(2008_uchwala_119.rtf - 6.363 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:16:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/119/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wymienia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości lokalowej położonej w budynku Szkoły Podstawowej w Oblekaniu na działce nr 240 na okres 10 lat na rzecz Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Uchwała Nr XXVII/120/08
(2008_uchwala_120.rtf - 6.217 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:19:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Słupi oznaczonej jako działka nr 267 wraz z 1 budynkiem i działki nr 266 na czas nieoznaczony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

Uchwała Nr XXVII/121/08
(2008_uchwala_121.rtf - 5.781 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:22:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/121/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy na użyczenie budynku parafialnego w Ratajach Słupskich od Parafii Rzymsko Katolickiej w Ratajach na rzecz Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXVII/122/08
(2008_uchwala_122.rtf - 6.032 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:25:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia ZOZ w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy ZOZ w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67.

Uchwała Nr XXVII/123/08
(2008_uchwala_123.rtf - 6.326 KB) Data publikacji: 2008-05-23 09:28:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/123/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/124/08
(2008_uchwala_124.rtf - 5.85 KB) Data publikacji: 2008-06-06 12:10:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIX/124/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały nr XXIX/124/08
(zal_uchw_124_08.pdf - 95.244 KB) Data publikacji: 2008-06-06 12:25:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXIX/125/08
(2008_uchwala_125.rtf - 6.537 KB) Data publikacji: 2008-06-06 12:32:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIX/125/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/125/08
(2008_zal_uchwala_125.rtf - 79.301 KB) Data publikacji: 2008-06-09 12:14:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: POROZUMIENIE

Uchwała Nr XXX/126/08
(2008_uchwala_126.rtf - 5.505 KB) Data publikacji: 2008-06-09 12:21:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXX/126/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 maja 2008r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXXI/127/08
(2008_uchwala_127.rtf - 7.386 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:36:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/127/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r.w sprawie : zmian -w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXI/127/08
(2008_zal_uchwala_127.zip - 248.851 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:37:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XXXI/128/08
(2008_uchwala_128.rtf - 7.603 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:40:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/128/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów

Uchwała nr XXXI/129/08
(2008_uchwala_129.rtf - 13.925 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:41:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XXXI/129/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/239/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała XXXI/130/08
(2008_uchwala_130.rtf - 6.047 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:42:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XXXI/130/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego do czasu jego sprzedaży w związku z brakiem osób uprawnionych

Uchwała Nr XXXI/131/08
(2008_uchwala_131.rtf - 6.257 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:42:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/131/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2007r z dnia 27 kwietnia 209 7r o wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Sroczkowie oznaczonej jako działka nr 296 wraz z 2 budynkami na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr XXXI/132/08
(2008_uchwala_132.rtf - 6.364 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:43:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXI/132/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2008r.w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania Regulaminu Targowiska w Słupi

Załącznik do uchwały Nr XXXI/132/08
(2008_zal_uchwala_132.rtf - 19.682 KB) Data publikacji: 2008-07-04 10:56:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Targowiska w Słupi

Uchwała Nr XXXII/133/08
(2008_uchwala_133.pdf - 184.953 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:37:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/133/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lipca 2008r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/133/08
(2008_zal_uchwala_133.zip - 200.354 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:38:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXXII/134/08
(2008_uchwala_134.pdf - 35.28 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:40:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXII/134/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty dzierżawnej przy wykorzystyaniu parkingu obok Stadionu GLKS ,,Zorza- Tempo” Pacanów

Uchwała Nr XXXIII/135/08
(2008_uchwala_135.rtf - 7.613 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:52:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/135/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dn. 01.10.2008r do dn. 30.09.2009r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/135/08 (
(2008_zal_uchwala_135.rtf - 8.208 KB) Data publikacji: 2008-11-20 10:53:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.10.2008r do 30.09.2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/136/08
(2008_uchwala_136.rtf - 9.568 KB) Data publikacji: 2008-11-20 11:09:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/136/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/136/08
(2008_zal_uchwala_136.zip - 266.096 KB) Data publikacji: 2008-11-20 12:19:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXXIII/137/08
(2008_uchwala_137.rtf - 6.213 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:09:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/137/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXIII/138/08
(2008_uchwala_138.rtf - 6.298 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:13:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/138/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kółku Żabieckim na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXIII /139/08
(2008_uchwala_139.rtf - 6.349 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:21:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII /139/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości nr 1186/2 (obok stadionu sportowego parking) położonej w Słupi na okres 5 lat

Uchwała Nr XXXIII/140/08
(2008_uchwala_140.rtf - 6.383 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:30:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/140/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/07 z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXXIII/141/08
(2008_uchwala_141.rtf - 6.632 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:35:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/141/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/04 RG z dnia 30 stycznia 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr XXXIII/142/08
(2008_uchwala_142.rtf - 5.976 KB) Data publikacji: 2008-11-21 08:43:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/142/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008 roku sprawie zmiany uchwały Nr XXII/106/2008 Rady Gminy Pacanów z dnia 07 lutego 2008 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2008 rok.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/142/08
(2008_zal_uchwala_142.zip - 134.533 KB) Data publikacji: 2008-11-21 09:06:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Harmonogram wydatków

Uchwała Nr XXXIII/143/08
(2008_uchwala_143.rtf - 7.328 KB) Data publikacji: 2008-11-21 09:08:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIII/143/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2008r. intencyjna w sprawie realizacji zadania pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy"

Uchwała Nr XXXIV/144/08
(2008_uchwala_144.rtf - 8.083 KB) Data publikacji: 2008-11-21 10:38:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/144/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/144/08
(2008_zal_uchwala_144.zip - 443.411 KB) Data publikacji: 2008-11-21 11:12:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/145/08
(2008_uchwala_145.rtf - 6.472 KB) Data publikacji: 2008-11-21 11:13:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIV/145/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXV/146/08
(2008_uchwala_146.rtf - 8.123 KB) Data publikacji: 2008-11-21 12:35:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/146/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika ZUWiK w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXV/147/08
(2008_uchwala_147.rtf - 6.865 KB) Data publikacji: 2008-11-21 12:37:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/147/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXXV/148/08
(2008_uchwala_148.rtf - 8.388 KB) Data publikacji: 2008-11-21 12:46:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/148/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXV/148/08
(2008_zal_uchwala_148.zip - 733.93 KB) Data publikacji: 2008-11-21 13:14:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Załącznik do uchwały Nr XXXV/148/08
(2008_zal_uchwala11_148.jpg - 30.407 KB) Data publikacji: 2008-11-21 13:29:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Dotacje celowe

Uchwała Nr XXXV/149/08
(2008_uchwala_149.rtf - 7.306 KB) Data publikacji: 2008-11-21 13:43:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/149/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - apteki, stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego przy ulicy Dr. Antoniego Gałązki Nr 11 w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXV/150/08
(2008_uchwala_150.rtf - 6.052 KB) Data publikacji: 2008-11-21 13:49:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/150/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2008 Rady Gminy Pacanów w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXV/151/08
(2008_uchwala_151.rtf - 5.077 KB) Data publikacji: 2008-11-21 13:56:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/151/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/135/08 z dnia 27.08.2008 dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2008 do dnia 30.09.2009

Załącznik do uchwały nr XXXV/151/08
(2008_zal_uchwala_151.rtf - 21.757 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:07:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: TARYFA dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.10.2008 do 30.09.2009

Uchwała Nr XXXV/152/08
(2008_uchwala_152.rtf - 6.575 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:16:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/152/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1912 o pow. 16 m2, położonej w Pacanowie przy ulicy Rynek (Park) stanowiącej własność Gminy Pacanów .

Uchwała Nr XXXV/153/08
(2008_uchwala_153.rtf - 6.912 KB) Data publikacji: 2008-12-08 10:23:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/153/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 w sprawie ustalenia sławki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu położonego w Pacanowie przy ul. Rynek /park/

Uchwała Nr XXXV/154/08
(2008_uchwala_154.rtf - 6.957 KB) Data publikacji: 2008-12-08 11:21:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/154/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 196/1 o pow. 1,09 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Karsach Dolnych.

Uchwała Nr XXXV/155/08
(2008_uchwala_155.rtf - 7.161 KB) Data publikacji: 2008-12-08 11:22:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/155/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow.0,98 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Kursach Dolnych.

Uchwała Nr XXXV/156/08
(2008_uchwala_156.rtf - 7.211 KB) Data publikacji: 2008-12-08 11:23:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/156/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym - działki nr 197/3 o pow. 2,30 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Karsach Dolnych.

Uchwała Nr XXXV/157/08
(2008_uchwala_157.rtf - 6.96 KB) Data publikacji: 2008-12-08 11:29:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXV/157/08 RADY GMINY W PACANOWIE z dnia 28 października 2008r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVI/74/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Karsy Małe, Trzebica, Sroczków, Książnice , Wójeczka

Uchwała Nr XXXVI/158/08
(2008_uchwala_158.rtf - 5.829 KB) Data publikacji: 2008-12-08 11:31:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVI/158/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pacanów Panu Stefanowi Rachwalskiemu - Prezesowi Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Uchwała Nr XXXVII/159/08
(2008_uchwala_159.rtf - 6.319 KB) Data publikacji: 2008-12-11 09:51:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/159/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVII/160/08
(2008_uchwala_160.rtf - 8.72 KB) Data publikacji: 2008-12-11 10:01:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/160/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/161/08
(2008_uchwala_161.rtf - 16.998 KB) Data publikacji: 2008-12-11 10:49:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/161/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/162/08
(2008_uchwala_162.rtf - 19.176 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:06:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/162/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik do uchwały nr XXXVII/162/08
(2008_zal_1_uchwala_162.jpg - 55.225 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:23:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik do uchwały nr XXXVII/162/08
(2008_zal_2_uchwala_162.jpg - 56.016 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:24:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą i przyczepą o masie róneij lub wyższej niż 12 ton

Załącznik do uchwały nr XXXVII/162/08
(2008_zal_3_uchwala_162.jpg - 55.834 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:25:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Stawki podatku dla przyczep i naczep o masie równej lub wyższej niż 12 ton

Uchwała Nr XXXVII/163/08
(2008_uchwala_163.rtf - 6.757 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:45:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/163/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec na rok 2009.

Załącznik do uchwały nr XXXVII/163/08
(2008_zal_uchwala_163.rtf - 23.46 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:18:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Zabiec

Uchwała Nr XXXVII/164/08
(2008_uchwala_164.rtf - 7.891 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:24:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/164/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załącznik do uchwały nr XXXVII/164/08
(2008_zal_1_uchwala_164.rtf - 24.585 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:42:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik do uchwały nr XXXVII/164/08
(2008_zal_2_uchwala_164.rtf - 119.588 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:43:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 2

Załącznik do uchwały nr XXXVII/164/08
(2008_zal_3_uchwala_164.jpg - 46.106 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:52:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 3

Załącznik do uchwały nr XXXVII/164/08
(2008_zal_3a_uchwala_164.jpg - 59.585 KB) Data publikacji: 2008-12-11 12:56:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 3a

Uchwała Nr XXXVII/165/08
(2008_uchwala_165.rtf - 7.123 KB) Data publikacji: 2008-12-11 13:04:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/165/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1912 o pow. 10 m2, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie

Uchwała Nr XXXVII/166/08
(2008_uchwala_166.rtf - 5.991 KB) Data publikacji: 2008-12-11 14:26:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/166/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

Załącznik do uchwały nr XXXVII/166/08
(2008_zal_uchwala_166.rtf - 11.492 KB) Data publikacji: 2008-12-11 14:43:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Program współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

Uchwała Nr XXXVII/167/08
(2008_uchwala_167.rtf - 6.613 KB) Data publikacji: 2008-12-11 14:54:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/167/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXIII/137/2008r z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXVII/168/08
(2008_uchwala_168.rtf - 6.377 KB) Data publikacji: 2008-12-11 14:59:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVII/168/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXIII/138/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kółku Żabieckim na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwala Nr XXXVII/169/08
(2008_uchwala_169.rtf - 6.056 KB) Data publikacji: 2008-12-11 15:06:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwala Nr XXXVII/169/08 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

Uchwala Nr XXXVIII/170/08
(2008_uchwala_170.rtf - 6.235 KB) Data publikacji: 2008-12-23 09:09:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/170/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/170/08
(2008_zal_uchwala_170.zip - 233.654 KB) Data publikacji: 2008-12-23 09:09:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXXVIII/171/08
(2008_uchwala_171.rtf - 5.788 KB) Data publikacji: 2008-12-23 09:11:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXVIII/171/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/153/08 z dnia 28 października 2008r dotyczącej ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu położonego w Pacanowie przy ul. Rynek /park/

Uchwała budżetowa 2009
(08_uchwala_172.pdf - 250.846 KB) Data publikacji: 2009-01-06 14:30:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIX/172/08 Rady Gminy Pacanów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2009 rok

Załączniki do uchwały budżetowej 2009
(08_zal_uchwala_172.xls - 143.872 KB) Data publikacji: 2009-01-07 11:42:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr XXXIX/173/08
(2008_uchwala_173.rtf - 6.159 KB) Data publikacji: 2009-01-07 11:54:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIX/173/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok.

Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/173/08
(2008_zal_uchwala_173.zip - 407.535 KB) Data publikacji: 2009-01-26 12:07:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała nr XXXIX/174/08
(2008_uchwala_174.rtf - 10.258 KB) Data publikacji: 2009-01-07 12:13:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała nr XXXIX/174/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/174/08
(2008_zal_uchwala_174.rtf - 58.331 KB) Data publikacji: 2009-01-07 12:52:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XXXIX/175/08
(2008_uchwala_175.rtf - 8.862 KB) Data publikacji: 2009-01-07 13:00:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIX/175/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Pacanów na rzecz Stowarzyszenie „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr XXXIX/176/08
(2008_uchwala_176.rtf - 5.736 KB) Data publikacji: 2009-01-07 13:10:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXXIX/176/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Pacanów, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki do uchwały nr XXXIX/176/08
(2008_zal_uchwala_176.zip - 118.38 KB) Data publikacji: 2009-01-07 13:17:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: załączniki

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6006

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-01-07 13:16:44
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-01-07 13:17:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-18 08:31:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony