Rok 2010

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2010

Załączone pliki:

Uchwała Nr LVI/261/10
(2010_uchwala_261.rtf - 98.304 KB) Data publikacji: 2010-01-14 12:04:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LVI/262/10
(2010_uchwala_262.rtf - 95.107 KB) Data publikacji: 2010-01-14 12:06:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr LVI/263/10
(2010_uchwala_budzetowa_263.rtf - 128.678 KB) Data publikacji: 2010-01-14 13:11:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik do uchwały budżetowej Nr LVI/263/10
(2010_uchwala_263_zalaczniki.xls - 211.968 KB) Data publikacji: 2010-01-14 12:07:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do uchwały budżetowej Nr LVI/263/10

Uchwała Nr LVI/264/10
(2010_uchwala_264.rtf - 39.874 KB) Data publikacji: 2010-01-14 12:10:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: uchylenia uchwały Nr LIV/254/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr LVII/265/10 z załącznikami nr 1 i 2
(2010_uchwala_265.rtf - 53.76 KB) Data publikacji: 2010-02-11 08:12:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr LVII/265/10
(2010_uchwala_265_zal_nr_6.xls - 28.672 KB) Data publikacji: 2010-02-11 08:14:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Uchwała Nr LVII/266/10
(2010_uchwala_266.rtf - 30.208 KB) Data publikacji: 2010-02-11 08:17:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/247/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 rok.

Uchwała Nr LVIII/267/10
(2010_uchwala_267.rtf - 102.555 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:22:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr LVIII/267/10
(2010_uchwala_267_zalaczniki.zip - 28.39 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:25:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr LVIII/267/10

Uchwała Nr LVIII/268/10
(2010_uchwala_268.rtf - 53.518 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:31:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.

Uchwała Nr LVIII/269/10
(2010_uchwala_269.rtf - 40.595 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:32:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów Niegosławice Chrzanów, odcinek Niegosławice Chrzanów

Uchwała Nr LVIII/270/10
(2010_uchwala_270.rtf - 55.038 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:34:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych

Uchwała Nr LVIII/271/10
(2010_uchwala_271.rtf - 61.512 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:35:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie uchwalenia cennika opłat na rok 2010 w zakresie usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Załącznik do uchwały Nr LVIII/271/10 cennik usług ZUWiK
(2010_uchwala_271_zal_cennik.rtf - 110.54 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:38:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Cennik opłat na usługi świadczone przez zakład usług wodnych i komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr LVIII/272/10
(2010_uchwala_272.rtf - 41.57 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:41:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zamiany nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr LVIII/273/10
(2010_uchwala_273.rtf - 91.229 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr LVIII/274/10
(2010_uchwala_274.rtf - 85.005 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:44:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Pacanów.

Uchwała Nr LVIII/275/10
(2010_uchwala_275.rtf - 56.055 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:45:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr LVIII/276/10
(2010_uchwala_276.rtf - 34.341 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:47:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.

Uchwała Nr LVIII/277/10
(2010_uchwala_277.rtf - 35.495 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:47:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich.

Uchwała Nr LVIII/278/10
(2010_uchwala_278.rtf - 41.817 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:50:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej w Pacanowie

Załącznik do uchwały Nr LVIII/278/10
(2010_uchwala_278_zal.jpg - 211.547 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:51:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do uchwały Nr LVIII/278/10

Uchwała Nr LVIII/279/10
(2010_uchwala_279.rtf - 41.905 KB) Data publikacji: 2010-03-11 12:54:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie nabycia na rzecz Gminy Pacanów nieruchomości gruntowej położonej w Pacanowie

Uchwała Nr LX/280/10
(2010_uchwala_280.rtf - 109.218 KB) Data publikacji: 2010-05-17 09:59:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/280/10
(2010_uchwala_280_zal_nr_1.pdf - 253.814 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:00:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Plan dochodów

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/280/10
(2010_uchwala_280_zal_nr_2.pdf - 584.616 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:00:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Plan wydatków

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LX/280/10
(2010_uchwala_280_zal_nr_5.pdf - 171.515 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:01:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik nr 3, 3a, 4, 4b, 6, 7, 12 do uchwały Nr LX/280/10
(2010_uchwala_280_zalaczniki.xls - 81.408 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:02:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik nr 3, 3a, 4, 4b, 6, 7, 12 do uchwały Nr LX/280/10

Uchwała Nr LX/281/10
(2010_uchwala_281.rtf - 43.798 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:03:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/247/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 rok.

Uchwała Nr LX/282/10
(2010_uchwala_282.rtf - 46.222 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:06:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego przy ulicy Mlecznej Nr 4 w Pacanowie.

Uchwała Nr LX/283/10
(2010_uchwala_283.rtf - 45.808 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:07:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym - działki nr 1531 o pow. 1,7252ha , stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Biechowie

Uchwała Nr LX/284/10
(2010_uchwala_284.rtf - 44.713 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:08:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Pacanowie oznaczonej jako działki nr 1292/1,1292/2,1292/3 wraz z budynkiem na czas nieokreślony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie

Uchwała Nr LX/285/10
(2010_uchwala_285.rtf - 45.851 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:09:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - części działki nr 156 o pow. 1.00ha , stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Słupi.

Uchwała Nr LX/286/10
(2010_uchwala_286.rtf - 43.875 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:09:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Oblekoniu , Karsach Dużych , Biechowie , Żabcu

Uchwała Nr LX/287/10
(2010_uchwala_287.rtf - 42.485 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:10:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia najemcom bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr LX/288/10
(2010_uchwala_288.rtf - 52.967 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:11:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Pacanów na rzecz Stowarzyszenie „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania.

Uchwała Nr LX/289/10
(2010_uchwala_289.rtf - 43.005 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:12:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia składki członkowskiej Gminy Pacanów na rzecz Stowarzyszenia LGR Świętokrzyski Karp działającego jako Lokalna Grupa Działania.

Uchwała Nr LX/290/10
(2010_uchwala_290.rtf - 39.766 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:12:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju

Uchwała Nr LX/291/10
(2010_uchwala_291.rtf - 54.905 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:13:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.

Uchwała Nr LX/292/10
(2010_uchwala_292.rtf - 64.03 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:14:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr LX/293/10
(2010_uchwala_293.rtf - 43.462 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:15:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LX/296/10
(2010_uchwala_296.rtf - 32.44 KB) Data publikacji: 2010-05-17 10:21:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała LXI/297/10
(2010_uchwala_297.rtf - 5.81 KB) Data publikacji: 2010-07-04 07:31:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr LX/285/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 1.00ha stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Słupi.

Uchwała LXII/298/10
(2010_uchwala_298.rtf - 6.638 KB) Data publikacji: 2010-07-04 07:34:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do uchwały Nr LXII/298/10
(2010_uchwala_298_zal.zip - 132.598 KB) Data publikacji: 2010-07-04 07:35:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: załączniki

Uchwała LXII/299/10
(2010_uchwala_299.rtf - 6.753 KB) Data publikacji: 2010-07-04 07:36:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Słupi oznaczonej jako działka nr 156 na 10 lat na rzecz Rady Sołeckiej w Słupi

Uchwała Nr LXIV/300/10
(2010_uchwala_300.rtf - 31.79 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:10:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do uchwały Nr LXIV/300/10
(2010_uchwala_300_zal12.pdf - 565.895 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:12:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Załącznik do uchwały Nr LXIV/300/10
(2010_uchwala_300_zal.xls - 69.12 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:13:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr LXIV/301/10
(2010_uchwala_301.rtf - 6.899 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:20:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/247/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 rok.

Uchwała Nr LXIV/302/10
(2010_uchwala_302.rtf - 19.481 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:44:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/273/2010 w sprawie określania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr LXIV/303/10 (
(2010_uchwala_303.rtf - 6.49 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:48:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LIV/252/2009 z dnia 09 grudnia 2009r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXV/305/10
(2010_uchwala_305.rtf - 36.177 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:00:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do uchwały Nr LXV/305/10
(2010_uchwala_305_zal.xls - 58.368 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:08:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Załącznik do uchwały Nr LXV/305/10
(2010_uchwala_305_zal.pdf - 310.568 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:15:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr LXV/306/10
(2010_uchwala_306.rtf - 7.539 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:30:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010.

Uchwała Nr LXV/307/10
(2010_uchwala_307.rtf - 8.419 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:37:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2012.

Uchwała Nr LXV/308/10
(2010_uchwala_308.rtf - 5.652 KB) Data publikacji: 2010-08-26 09:49:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie :ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego

Uchwała Nr LXV/309/10
(2010_uchwala_309.rtf - 6.409 KB) Data publikacji: 2010-08-26 10:01:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Pacanowie przy ulicy Mlecznej 47

Uchwała Nr LXVI/310/10
(2010_uchwala_310.rtf - 29.16 KB) Data publikacji: 2010-08-26 10:04:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr LXVI/310/10
(2010_uchwala_310_zal.xls - 86.528 KB) Data publikacji: 2010-08-26 10:11:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Załączniki do uchwały Nr LXVI/310/10
(2010_uchwala_310_zal.pdf - 601.549 KB) Data publikacji: 2010-08-26 10:17:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr LXVI/311/10
(2010_uchwala_311.rtf - 4.742 KB) Data publikacji: 2010-08-26 10:20:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr LXV/308/10 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego

Uchwała Nr LXVII/312/10
(2010_uchwala_312.rtf - 76.406 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:42:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr LXVII/312/10
(2010_uchwala_312_zalaczniki.zip - 180.748 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:43:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr LXVII/312/10

Uchwała Nr LXVII/313/10
(2010_uchwala_313.rtf - 56.11 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:44:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Pacanów i jej jednostkom podległym

Uchwała Nr LXVII/314/10
(2010_uchwala_314.rtf - 32.753 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:44:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy w związku ze złożoną rezygnacją.

Uchwała Nr LXVII/315/10
(2010_uchwala_315.rtf - 32.734 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:45:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr LXVII/316/10
(2010_uchwala_316.rtf - 39.347 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:46:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.

Uchwała Nr LXVII/317/10
(2010_uchwala_317.rtf - 47.13 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:47:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wójcza

Uchwała Nr LXVII/318/10
(2010_uchwala_318.rtf - 43.635 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:47:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr LXVII/319/10
(2010_uchwala_319.rtf - 42.374 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:48:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrzanowie w formie przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr LXVII/320/10
(2010_uchwala_320.rtf - 46.432 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:50:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXV/309/10 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Pacanowie przy ulicy Mlecznej 47

Uchwała Nr LXVII/321/10
(2010_uchwala_321.rtf - 43.202 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:51:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Rady gminy Pacanów Nr XII/58/2007 z dnia 29 maja 2007r w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty.

Uchwała Nr LXVII/322/10
(2010_uchwala_322.rtf - 40.433 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:51:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek PGE ZEORK Dystrybucja sp. z.o.o terenu pod projektowaną stację transformatorową w celu dostarczenia energii elektrycznej do remontowanego budynku przeznaczonego na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie.

Uchwała Nr LXVII/323/10
(2010_uchwala_323.rtf - 55.404 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:52:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018.

Uchwała Nr LXVII/324/10
(2010_uchwala_324.rtf - 73.592 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:53:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych

Uchwała Nr LXVII/325/10
(2010_uchwala_325.rtf - 37.962 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:53:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych

Uchwała Nr LXVII/326/10
(2010_uchwala_326.rtf - 5571.129 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:56:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Uchwała Nr LXVII/327/10
(2010_uchwala_327.rtf - 47.47 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:56:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/328/10
(2010_uchwala_328.rtf - 42.622 KB) Data publikacji: 2010-10-28 11:57:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr LXVIII/329/10
(2010_uchwala_329.rtf - 6.316 KB) Data publikacji: 2010-12-14 08:09:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Uchwała Nr LXVIII/330/10
(2010_uchwala_330.rtf - 7.622 KB) Data publikacji: 2010-12-14 08:18:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS oraz pod adresem Wójta Gminy Pacanów.

Uchwała Nr LXVIII/331/10
(2010_uchwala_331.rtf - 7.959 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:11:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian -w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr LXVIII/331/10
(2010_uchwala_331_zalaczniki.zip - 141.969 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:03:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr LXVIII/331/10

Uchwała Nr LX VIII/332/10
(2010_uchwala_332.rtf - 7.064 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:04:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/247/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 rok.

Uchwała Nr LXVIII/333/10
(2010_uchwala_333.rtf - 7.241 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:05:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Uchwała Nr LXVIII/334/10
(2010_uchwala_334.rtf - 12.961 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:06:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr LXVIII/335/10
(2010_uchwala_335.rtf - 6.262 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:07:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LXVIII/336/10
(2010_uchwala_336.rtf - 5.593 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:08:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/319/10 Rady Gminy Pacanów o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrzanowie

Uchwała Nr LXIX/337/10
(2010_uchwala_337.rtf - 27.086 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:09:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr LXIX/337/10
(2010_uchwala_337_zalaczniki.zip - 171.686 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:11:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr LXIX/337/10

Uchwała Nr I/1/10
(2010_uchwala_1.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:15:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/10
(2010_uchwala_2.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:20:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/10
(2010_uchwala_3.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:18:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego.

Uchwała Nr I/4/10
(2010_uchwala_4.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:22:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego.

Uchwała Nr I/5/10
(2010_uchwala_5.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:23:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.

Uchwała Nr I/6/10
(2010_uchwala_6.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:46:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów.

Uchwała Nr I/7/10
(2010_uchwala_7.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:46:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów.

Uchwała Nr I/8/10
(2010_uchwala_8.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:47:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanów.

Uchwała Nr I/9/10
(2010_uchwala_9.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:52:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów

Uchwała Nr I/10/10
(2010_uchwala_10.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2010-12-13 13:59:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr I/10/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr II/11/10
(2010_uchwala_11.pdf - 88.571 KB) Data publikacji: 2010-12-16 10:13:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwala Nr II/12/10
(2010_uchwala_12.pdf - 117.288 KB) Data publikacji: 2010-12-16 10:13:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zwolnień w podatkach

Uchwała Nr II/13/10
(2010_uchwala_13.pdf - 198.003 KB) Data publikacji: 2010-12-16 10:21:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/14/10
(2010_uchwala_14.pdf - 461.428 KB) Data publikacji: 2010-12-16 10:43:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w spraiwe określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/10
(2010_uchwala_15.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2010-12-17 12:18:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr II/16/10
(2010_uchwala_16.doc - 40.96 KB) Data publikacji: 2010-12-17 12:19:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załączniki do uchwały Nr II/16/10
(2010_uchwala_16_zalaczniki.zip - 163.831 KB) Data publikacji: 2010-12-17 12:19:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr II/16/10

Uchwała Nr II/17/10
(2010_uchwala_17.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2010-12-17 12:20:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załączniki do uchwały Nr II/17/10 deklaracje
(2010_uchwala_17_zalaczniki_deklaracje.zip - 245.592 KB) Data publikacji: 2010-12-17 12:21:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załączniki do uchwały Nr II/17/10 deklaracje

Uchwała Nr II/18/10
(2010_uchwala_18.rtf - 6.27 KB) Data publikacji: 2010-12-21 10:10:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Załacznik do uchwały Nr II/18/10
(2010_uchwala_18_zal.pdf - 3532.023 KB) Data publikacji: 2011-01-03 09:28:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Porozumienie międzygminne

Uchwała Nr II/19/10
(2010_uchwala_19.rtf - 5.495 KB) Data publikacji: 2011-01-03 09:46:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014

Załącznik do uchwały Nr II/19/10
(2010_uchwala_19_10_zal.zip - 1362.32 KB) Data publikacji: 2011-01-03 09:48:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Program współpracy Gminy Pacanów z orgaznizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr II/20/10
(2010_uchwala_20.rtf - 6.347 KB) Data publikacji: 2011-01-03 09:49:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 881 o pow. 0.20 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Komorowie

Uchwała Nr II/21/10
(2010_uchwala_21.rtf - 6.195 KB) Data publikacji: 2011-01-03 09:50:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr II/22/10
(2010_uchwala_22.rtf - 5.209 KB) Data publikacji: 2011-01-03 10:27:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: W sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/333/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 października 2010r w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Uchwała Nr II/23/10
(2010_uchwala_23.rtf - 5.698 KB) Data publikacji: 2011-01-03 10:32:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Komorowie

Uchwała Nr II/24/10
(2010_uchwala_24.rtf - 7.571 KB) Data publikacji: 2011-01-03 10:43:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Uchwała Nr II/25/10
(2010_uchwala_25.rtf - 4.616 KB) Data publikacji: 2011-01-03 10:44:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów

Uchwała Nr III/26/10
(2010_uchwala_26.rtf - 23.813 KB) Data publikacji: 2011-01-03 11:22:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Załącznik do uchwały Nr III/26/10
(2010_uchwala_26_zal_1 - 91.555 KB) Data publikacji: 2011-01-03 11:25:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik do uchwały Nr III/26/10
(2010_uchwala_26_zal_3.xls - 24.576 KB) Data publikacji: 2011-01-03 11:26:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr IV/27/10
(2010_uchwala_27.rtf - 15.011 KB) Data publikacji: 2011-01-10 13:13:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

Uchwała Nr IV/28/10
(2010_uchwala_28.rtf - 13.82 KB) Data publikacji: 2011-01-10 13:23:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Załącznik do uchwały nr IV/28/10
(2010_uchwala_28_zal_2.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2011-01-10 13:24:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik do uchwały nr IV/28/10
(2010_uchwala_28_zal_1.zip - 3893.13 KB) Data publikacji: 2011-01-13 12:49:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik - wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik do uchwały nr IV/28/10
(2010_UCHWALA_28_ZAL_3.zip - 532.797 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:17:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała budżetowa 2011 rok
(2010_uchwala_29_budzetowa.zip - 327.253 KB) Data publikacji: 2011-01-10 13:39:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: uchwała budżetowa 2011

Uchwała Nr IV/30/10
(2010_uchwala_30.rtf - 27.718 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:21:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do uchwały nr IV/30/10
(2010_uchwala_30_zal.zip - 154.979 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:23:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr IV/31/2010
(2010_uchwala_31.rtf - 6.052 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:28:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 3223 o pow. 0.12 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Biechowie.

Uchwała Nr IV/32/10
(2010_uchwala_32.pdf - 277.213 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:42:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany statutu EZGiOK z siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr IV/33/10
(2010_uchwala_33.rtf - 5.649 KB) Data publikacji: 2011-01-13 13:48:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/247/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 09 grudnia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 rok.

Załącznik do uchwały nr IV/33/10
(2010_uchwala_33_zal.zip - 101.752 KB) Data publikacji: 2011-01-13 14:01:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr IV/34/10
(2010_uchwala_34.rtf - 12.895 KB) Data publikacji: 2011-01-13 14:02:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6514

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2010-01-14 10:11:33
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2010-01-14 12:10:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-18 09:07:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony