Rok 2015

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2015
Załączone pliki
2014_uchwala_20.pdfUchwała Nr IV/20/15 (2014_uchwala_20.pdf - 7690.392 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 11:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pacanów na lata 2015-2025
2015_uchwala_21.pdfUchwała Nr IV/21/15 (2015_uchwala_21.pdf - 1159.525 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 11:17:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.228 dn. 2015-01-16.
2015_uchwala_22.pdfUchwała Nr V/22/15 (2015_uchwala_22.pdf - 420.145 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 08:38:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów
2015_uchwala_23.pdfUchwała Nr V/23/15 (2015_uchwala_23.pdf - 441.995 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:04:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pacanów
2015_uchwala_24.pdfUchwała Nr V/24/15 (2015_uchwala_24.pdf - 3206.026 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:11:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2015 rok
2015_uchwala_25.pdfUchwała Nr V/25/15 (2015_uchwala_25.pdf - 853.713 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:13:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.588 dn.2015-02-16
2015_uchwala_26.pdfUchwała Nr V/26/15 (2015_uchwala_26.pdf - 97.058 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:14:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.589 dn. 2015-02-16
2015_uchwala_27.pdfUchwała Nr V/27/15 (2015_uchwala_27.pdf - 248.761 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:16:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.590 dn. 2015-02-16
2015_uchwala_28.pdfUchwała Nr V/28/15 (2015_uchwala_28.pdf - 381.326 KB)
Data publikacji: 2015-02-20 09:18:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej RG Pacanów do opracowania projektu Statutu Gminy Pacanów
2015_uchwala_29.pdfUchwała Nr VI/29/15 (2015_uchwala_29.pdf - 1786.152 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:33:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1002 dn.2015-03-26
2015_uchwala_30.pdfUchwała Nr VI/30/15 (2015_uchwala_30.pdf - 443.161 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:34:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany siedziby OKW w Biechowie. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1003 dn. 2015-03-26
2015_uchwala_31.pdfUchwała Nr VI/31/15 (2015_uchwala_31.pdf - 474.697 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:35:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1004 dn.2015-03-26
2015_uchwala_32.pdfUchwała Nr VI/32/15 (2015_uchwala_32.pdf - 2459.576 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:40:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierz etami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacanów w 2015 roku. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1005 dn. 2015-03-26
2015_uchwala_33.pdfUchwała Nr VIII/33/15 (2015_uchwala_33.pdf - 347.799 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:41:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pacanów środków stanowiących fundusz sołecki
2015_uchwala_34.pdfUchwała Nr IX/34/15 (2015_uchwala_34.pdf - 394.458 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:44:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów
2015_uchwala_35.pdfUchwała Nr IX/35/15 (2015_uchwala_35.pdf - 7779.173 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:54:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie na lata 2015-2025
2015_uchwala_36.pdfUchwała Nr IX/36/15 (2015_uchwala_36.pdf - 2191.118 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:31:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1540 dn. 2015-05-05
2015_uchwala_37.pdfUchwała Nr IX/37/15 (2015_uchwala_37.pdf - 631.802 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 12:58:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Pacanów na 2015 rok
2015_uchwala_38.pdfUchwała Nr IX/38/15 (2015_uchwala_38.pdf - 431.966 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:33:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy
2015_uchwala_39.pdfUchwała Nr IX/39/15 (2015_uchwala_39.pdf - 921.423 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:27:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Pacanów
2015_uchwala_40.pdfUchwała Nr IX/40/15 (2015_uchwala_40.pdf - 465.637 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:36:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody an sprzedaż lokali mieszkalnych położnych w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11
2015_uchwala_41.pdfUchwała Nr IX/41/15 (2015_uchwala_41.pdf - 2061.099 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:39:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1541 dn. 2015-05-05
2015_uchwala_42.pdfUchwała Nr IX/42/15 (2015_uchwala_42.pdf - 490.98 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:41:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1542 dn. 2015-05-05
2015_uchwala_43.pdfUchwała Nr IX/43/15 (2015_uchwala_43.pdf - 491.735 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:44:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1543 dn. 2015-05-05
2015_uchwala_44.pdfUchwała Nr IX/44/15 (2015_uchwala_44.pdf - 457.317 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:48:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały określającej wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1544 dn. 2015-05-05
2015_uchwala_45.pdfUchwała Nr IX/45/15 (2015_uchwala_45.pdf - 392.259 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:50:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Pacanów
2015_uchwala_46.pdfUchwała Nr IX/46/15 (2015_uchwala_46.pdf - 400.288 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 13:54:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Słupia gm. Pacanów
2015_uchwala_47.docUchwała Nr X/47/15 (2015_uchwala_47.doc - 142.336 KB)
Data publikacji: 2015-05-20 07:23:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie:zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Opublikowana w DZ.URZ.WOJ. 2015.1677 dn. 2015-05-20
2015_uchwala_48.zipUchwała Nr X/48/15 (2015_uchwala_48.zip - 932.121 KB)
Data publikacji: 2015-05-20 07:27:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.1678 dn. 2015-05-20
2015_uchwala_50.docUchwała Nr XI/50/15 (2015_uchwala_50.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2015-06-29 09:40:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2122 dn. 08.07.2015
2015_uchwala_51.docUchwała Nr XI/51/15 (2015_uchwala_51.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2015-06-29 09:41:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. z tytułu wykonania budżetu gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2091 dn. 07.07.2015
2015_uchwala_53.zipUchwała Nr XI/53/15 (2015_uchwala_53.zip - 1797.332 KB)
Data publikacji: 2015-06-29 09:42:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2092 dn. 07.07.2015
2015_uchwala_54.docUchwała Nr XI/54/15 (2015_uchwala_54.doc - 57.856 KB)
Data publikacji: 2015-06-29 09:52:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie: trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2093 dn. 07.07.2015
2015_uchwala_49.pdfUchwała Nr X/49/15 (2015_uchwala_49.pdf - 1840.759 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:44:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii elektrycznej
2015_uchwala_52.pdfUchwała Nr XI/52/15 (2015_uchwala_52.pdf - 7729.143 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:55:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2015-2025
2015_uchwala_56.pdfUchwała Nr XI/56/15 (2015_uchwala_56.pdf - 406.164 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 10:58:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dotacji na dofinansowanie budowy alejki procesyjnej w otoczeniu kościoła św. Marcina wpisanego do rejestru zabytków
2015_uchwala_55.pdfUchwała Nr XI/55/15 (2015_uchwala_55.pdf - 375.399 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 11:04:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pacanów na lata 2015 - 2020
Uchwala_58_15_obw_odrebne.docxUchwała Nr XII/58/15 (Uchwala_58_15_obw_odrebne.docx - 17.794 KB)
Data publikacji: 2015-07-23 11:13:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Pacanów w referendum ogólnokrajowym. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2313 dn. 28.07.2015
2015_uchwala_57.pdfUchwała Nr XII/57/15 (2015_uchwala_57.pdf - 2172.425 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:16:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2313 dn. 28.07.2015
2015_uchwala_59.pdfUchwała Nr XIII/59/15 (2015_uchwala_59.pdf - 3706.641 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:22:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2667 dn. 15.09.2015
2015_uchwala_60.pdfUchwała Nr XIII/60/15 (2015_uchwala_60.pdf - 400.472 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:23:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w 2015 roku
2015_uchwala_61.pdfUchwała Nr XIII/61/15 (2015_uchwala_61.pdf - 1329.996 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:26:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Komorowie
2015_uchwala_62.pdfUIchwała Nr XIII/62/15 (2015_uchwala_62.pdf - 376.363 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:28:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
2015_uchwala_63.pdfUchwała Nr XIII/63/15 (2015_uchwala_63.pdf - 410.625 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:31:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2668 dn. 15.09.2015
2015_uchwala_64.pdfUchwała Nr XIV/64/15 (2015_uchwala_64.pdf - 773.684 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:32:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2015-2025
2015_uchwala_64_zal.pdfZałącznik do uchwały Nr XIV/64/15 (2015_uchwala_64_zal.pdf - 7251.326 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:33:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmiany w zał od nr 1 do nr 3
2015_uchwala_65.pdfUchwała Nr XIV/65/15 (2015_uchwala_65.pdf - 886.293 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:35:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2794 dn. 01.10.2015
2015_uchwala_66.pdfUchwała Nr XIV/66/15 (2015_uchwala_66.pdf - 478.764 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:36:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na przebudowę dróg powiatowych
2015_uchwala_67.docxUchwała Nr XIIV/67/15 (2015_uchwala_67.docx - 18.068 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 13:33:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2795 dn. 01.10.2015
2015_uchwala_68.pdfUchwała Nr XIV/68/15 (2015_uchwala_68.pdf - 7643.678 KB)
Data publikacji: 2015-10-06 08:38:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zaliczeni dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.2796 dn. 01.10.2015
2015_uchwala_69.pdfUchwała Nr XV/69/15 (2015_uchwala_69.pdf - 3668.467 KB)
Data publikacji: 2015-11-02 08:13:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3116 dn. 03.11.2015
2015_uchwala_71.pdfUchwała Nr XVI/71/15 (2015_uchwala_71.pdf - 1279.965 KB)
Data publikacji: 2015-11-13 07:10:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3222 dn. 10.11.2015
2015_uchwala_72.docUchwała Nr XVII/72/15 (2015_uchwala_72.doc - 13.824 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:00:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3406 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_73.docUchwała Nr XVII/73/15 (2015_uchwala_73.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:01:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3407 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_74.docUchwała Nr XVII/74/15 (2015_uchwala_74.doc - 18.944 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:02:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3408 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_75.docUchwała Nr XVII/75/15 (2015_uchwala_75.doc - 52.736 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:03:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3409 dn.27.11.2015
2015_uchwala_76.docUchwała Nr XVII/76/15 (2015_uchwala_76.doc - 19.456 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:04:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3410 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_76_zal_NRL_1.docZałącznik do uchwały Nr XVII/76/15 (2015_uchwala_76_zal_NRL_1.doc - 77.824 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór formularza I NRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015_uchwala_77.docUchwała Nr XVII/77/15 (2015_uchwala_77.doc - 41.472 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:27:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016
2015_uchwala_78.pdfUchwała Nr XVII/78/15 (2015_uchwala_78.pdf - 425.713 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:29:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3411 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_80_.pdfUchwała Nr XVII/80/15 (2015_uchwala_80_.pdf - 486.252 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:31:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3413 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_81.pdfUchwała Nr XVII/81/15 (2015_uchwala_81.pdf - 133.053 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:31:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3414 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_82.pdfUchwała Nr XVII/82/15 (2015_uchwala_82.pdf - 113.09 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:32:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3415 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_83.pdfUchwała Nr XVII/83/15 (2015_uchwala_83.pdf - 107.264 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:32:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3416 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_84.pdfUchwała Nr XVII/84/15 (2015_uchwala_84.pdf - 629.747 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:33:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3417 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_79.pdfUchwała Nr XVII/79/15 (2015_uchwala_79.pdf - 1515.865 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 07:06:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie statutu gminy Pacanów.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3412 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_86.pdfUchwała Nr XVIII/86/15 (2015_uchwala_86.pdf - 1976.514 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:22:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.4028 dn. 15.12.2015
2015_uchwala_88.pdfUchwała Nr XVIII/88/15 (2015_uchwala_88.pdf - 105.496 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:24:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.4029 dn. 15.12.2015
2015_uchwala_90.pdfUchwała Nr XIX/90/15 (2015_uchwala_90.pdf - 9009.155 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 12:51:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.275 dn. 13.01.2016
2015_uchwala_94.pdfUchwała Nr XIX/94/15 (2015_uchwala_94.pdf - 1675.28 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:27:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.187 dn. 12.01.2016
2015_uchwala_98.pdfUchwała Nr XIX/98/15 (2015_uchwala_98.pdf - 1785.49 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:28:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. Opublikowana w Dz.U. DZ. URZ. WOJ. 2016.188 dn. 12.01.2016
2015_uchwala_85.PDFUchwała Nr XVIII/85/15 (2015_uchwala_85.PDF - 6220.165 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:36:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015-2025
2015_uchwala_87.PDFUchwała Nr XVIII/87/15 (2015_uchwala_87.PDF - 1035.931 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:41:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ECB na realizację zadania inwestycyjnego
2015_uchwala_89_15.PDFUchwała Nr XIX/89/15 (2015_uchwala_89_15.PDF - 6178.22 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:51:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2015_uchwala_91.pdfUchwała Nr XIX/91/15 (2015_uchwala_91.pdf - 32.09 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 11:25:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Pacanowie
2015_uchwala_92.PDFUchwała Nr XIX/92/15 (2015_uchwala_92.PDF - 318.894 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 12:26:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy
2015_uchwala_93.PDFUchwała Nr XIX/93/15 (2015_uchwala_93.PDF - 4881.934 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 12:42:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 20016-2025
2015_uchwala_95.PDFUchwała Nr XIX/95/15 (2015_uchwala_95.PDF - 2013.361 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 12:49:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia GPPiRPA oraz przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2015 rok
2015_uchwala_96.PDFUchwała Nr XIX/96/15 (2015_uchwala_96.PDF - 295.87 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 13:47:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 881 w Komorowie
2015_uchwala_97.PDFUchwała Nr XIX/97/15 (2015_uchwala_97.PDF - 4471.349 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 13:53:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz PN w Gminie Pacanów na 2016 rok
Zalacznik_do_Uchwaly_55_strategia.pdfZałącznik do Uchwały nr XI/55/15 (Zalacznik_do_Uchwaly_55_strategia.pdf - 1787.817 KB)
Data publikacji: 2016-12-22 11:12:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5507

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-26 10:56:25
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-01-26 10:56:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-18 09:34:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony