Rok 2011

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2011

Załączone pliki:

Uchwała Nr V/35/11
(2011_uchwala_35.rtf - 29.981 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:48:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Załącznik do uchwały Nr V/35/11
(2011_uchwala_35_zal1.xls - 51.712 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:50:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik do uchwały Nr V/35/11
(2011_uchwala_35_zal5.xls - 33.792 KB) Data publikacji: 2011-02-17 10:51:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr VI/36/11
(2011_uchwala_36.rtf - 9.945 KB) Data publikacji: 2011-02-17 11:13:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Komorowie

Uchwała Nr VI/37/11
(2011_uchwala_37.rtf - 153.091 KB) Data publikacji: 2011-02-17 11:26:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/38/11
(2011_uchwala_38.rtf - 9.102 KB) Data publikacji: 2011-02-17 12:47:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 r.

Załacznik do uchwały Nr VI/38/11
(2011_uchwala_38_zal.rtf - 60.891 KB) Data publikacji: 2011-02-17 12:52:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Program

Załacznik do uchwały Nr VI/38/11
(2011_uchwala_38_zal_harmonogram.rtf - 101.312 KB) Data publikacji: 2011-02-17 12:56:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Harmonogram wydatków GKRPAiPN

Uchwała Nr VI/39/11
(2011_uchwala_39.rtf - 7.631 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:11:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi pod adresem Wójta Gminy Pacanów.

Uchwała Nr VI/40/11
(2011_uchwala_40.rtf - 6.608 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:12:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi - protestu grupy mieszkańców m. Rataje Karskie w sprawie przeprowadzonych wyborów sołtysa wsi Rataje Karskie.

Uchwała Nr VI/41/11
(2011_uchwala_41.rtf - 25.281 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:13:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załączniki do uchwały Nr VI/41/1
(2011_uchwala_41_zal.zip - 116.849 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:16:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Uchwała Nr VI/42/11
(2011_uchwala_42.rtf - 4.905 KB) Data publikacji: 2011-02-17 13:25:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr 1/10/10 RG z dnia 01 grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr VI/43/11
(2011_uchwala_43.rtf - 18.246 KB) Data publikacji: 2011-02-17 14:04:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr VI/44/11
(2011_uchwala_44.rtf - 5.411 KB) Data publikacji: 2011-02-17 14:18:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pacanów na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015

Załącznik do uchwały Nr VI/44/11
(2011_uchwala_44_zal.pdf - 1416.78 KB) Data publikacji: 2011-02-17 14:29:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Uchwała Nr VII/45/11
(2011_uchwala_45.pdf - 3907.097 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:02:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011 - 2014.

Uchwała Nr VII/46/11
(2011_uchwala_46.pdf - 1845.363 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:17:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżec ie Gminy Pacanów na rok 2011 rok

Uchwała Nr VII/47/11
(2011_uchwala_47.pdf - 87.484 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:19:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/10 z dnia 01.XII.2010r. w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr VII/48/11
(2011_uchwala_48.pdf - 83.673 KB) Data publikacji: 2011-07-14 11:46:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 z dnia 01.XII.2010r. w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr VII/49/11
(2011_uchwala_49.pdf - 98.702 KB) Data publikacji: 2011-07-14 11:48:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/10 z dnia 01.XII.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanów

Uchwała Nr VII/50/11
(2011_uchwala_50.pdf - 103.665 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:25:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian uchwały Nr I/7/10 z dnia 01.XII.2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów.

Uchwała Nr VII/51/11
(2011_uchwala_51.pdf - 145.483 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:27:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Szarpały pod adresm Urzędu Gminy Pacanów

Uchwała Nr VIII/52/11
(2011_uchwala_52.pdf - 127.792 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:41:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wystapienia o zmianę urzedowej nazwy wsi ,,Zborówek" wieś i ,,Zborówek Nowy" - wieś

Uchwała Nr VIII/53/11
(2011_uchwala_53.pdf - 128.625 KB) Data publikacji: 2011-06-06 11:50:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wystąpienia o zmianę urzedowej nazwy wsi Żołcza na nazwę Zołcza Ugory

Uchwała Nr IX/54/11
(2011_uchwala_54.pdf - 129.559 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:04:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVII/325/10 Rady Gminy PAcanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych

Uchwała Nr IX/55/11
(2011_uchwala_55.pdf - 3946.895 KB) Data publikacji: 2011-06-07 11:44:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na 2011-2014

Uchwała Nr IX/56/11
(2011_uchwala_56.pdf - 2100.023 KB) Data publikacji: 2011-06-07 11:53:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Uchwała Nr X/57/11
(2011_uchwala_57.pdf - 128.288 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:11:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Uchwała Nr X/58/11
(2011_uchwala_58.pdf - 114.315 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:13:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2010r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwała Nr X/59/11
(2011_uchwala_59.rtf - 18.262 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:56:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wprowadzenia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pacanów"

Uchwała Nr X/60/11
(2011_uchwala_60.pdf - 459.509 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:57:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie uchwalenia cennika opłat na rok 2011 w zakresie usług świadczonych przez ZUWIK w Pacanowie

Uchwała Nr X/61/11
(2011_uchwala_61.pdf - 473.662 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:58:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci na wywóz i unieszkodliwaianie odpadów komunalnych oraz wywóz neiczystosci ciekłych na 2011 rok

Uchwała Nr X/62/11
(2011_uchwala_62.pdf - 179.573 KB) Data publikacji: 2011-06-06 13:01:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Pacanów na rzecz Stowarzyszenia ,,G5" działającego jako LGD

Uchwała Nr XI/63/11
(2011_uchwala_63.pdf - 2520.916 KB) Data publikacji: 2011-07-15 09:14:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2010 - 2014

Uchwała Nr XI/64/11
(2011_uchwala_64.pdf - 2031.307 KB) Data publikacji: 2011-07-15 12:52:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Uchwała Nr XI/65/11
(2011_uchwala_65.pdf - 356.652 KB) Data publikacji: 2011-07-14 12:04:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli neiruchomosci za wywóz i unieszkodliwanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XI/66/11
(2011_uchwala_66.pdf - 128.095 KB) Data publikacji: 2011-07-15 12:55:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pacanowie

Uchwała Nr XI/67/11
(2011_uchwala_67.pdf - 498.052 KB) Data publikacji: 2011-07-15 12:56:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wójczy

Uchwała Nr XI/68/11
(2011_uchwala_68.pdf - 160.755 KB) Data publikacji: 2011-07-15 12:59:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie zmiany uchwały NR VIII/52/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 marca 2011r w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy wsi ,,zborówek" wieś i ,,Zborówek Nowy"- wieś

Uchwała Nr XI/69/11
(2011_uchwala_69.pdf - 177.199 KB) Data publikacji: 2011-07-15 13:00:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: w sprawie powołanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XII/70/11
(2011_uchwala_70.pdf - 438.259 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:31:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Uchwała Nr XII/71/11
(2011_uchwala_71.rtf - 37.749 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:32:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/11
(2011_uchwala_71_Zalacznik_nr_1.pdf - 115.771 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:33:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/11
(2011_uchwala_71_Zalacznik_nr_2.pdf - 161.056 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:34:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik nr 2

Załączniki do uchwały Nr XII/71/11
(2011_uchwala_71_zal_3_4_5_7_9_12_13.zip - 50.14 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:36:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XII/72/11
(2011_uchwala_72.rtf - 35.624 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:37:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XII/73/11
(2011_uchwala_73.rtf - 31.048 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:38:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XII/74/11
(2011_uchwala_74.pdf - 107.362 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:40:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu pod garaże położonego w Pacanowie na działce nr ewid. 1516/9

Uchwała Nr XII/75/11
(2011_uchwala_75.pdf - 211.389 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:56:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7.02.2011r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 rok

Uchwała Nr XII/76/11
(2011_uchwala_76.pdf - 129.718 KB) Data publikacji: 2011-08-16 08:58:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LII/238/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.10.2009r. o przystapieniu Gminy Pacanów do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka pn. ,,LGR Świętokrzyski Karp"

Uchwała Nr XII/77/11
(2011_uchwala_77.pdf - 152.796 KB) Data publikacji: 2011-08-16 09:00:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Pacanów do Związku Stowarzyszeń ,,Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego"

Uchwała Nr XII/78/11
(2011_uchwala_78.pdf - 155.262 KB) Data publikacji: 2011-08-16 09:02:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w srpawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomosci poł. w Słupi oznaczonej jako działka nr 156 na 20 lat na rzecz OSP w Słupi

Uchwała Nr XII/79/11
(2011_uchwala_79.pdf - 115.008 KB) Data publikacji: 2011-08-16 09:03:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości połozonej w komorowie na działce nr 79/1 o pow. 0,45 ha na czas określony

Uchwała Nr XII/80/11
(2011_uchwala_80.pdf - 128.18 KB) Data publikacji: 2011-08-16 09:05:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części budynku uzytkowego usytuowanego na działce nr 205/3 o pow. 0,14 ha n 5 lat

Uchwała Nr XIII/81/11
(2011_uchwala_81.pdf - 216.225 KB) Data publikacji: 2011-08-16 09:10:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki z Ks. Wiecz. Nr KI1B/00067138/0 prowadzonej dla nieruchomości Gminy Pacanów do Ks. Wiecz. Nr KI1B00001789/8

Uchwała Nr XIV/82/11
(2011_uchwala_82.pdf - 224.115 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:42:41 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Uchwała Nr XIV/83/11
(2011_uchwala_83.pdf - 164.995 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:45:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gm. Pacanów na lata 2011-2014

Załącznik do uchwały Nr XIV/83/11
(2011_uchwala_83_zal1 - 403.048 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:47:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIV/83/11

Uchwała Nr XIV/84/11
(84_Uchwała 29 sierpnia 2011.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2011-12-30 13:49:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Załącznik do uchwały Nr XIV/84/11
(2011_uchwala_84_zal1.zip - 143.418 KB) Data publikacji: 2011-12-30 14:05:58 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIV/84/11

Uchwała Nr XIV/85/11
(2011_uchwala_85.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2011-12-30 14:11:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za uzytkowanie placu pod garaże położonych na terenie Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XV/86/11
(2011_uchwala_86.pdf - 144.445 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:07:58 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletyniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Załącznik do uchwały Nr XV/86/11
(2011_uchwala_86_zal.pdf - 1655.898 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:09:19 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XV/86/11

Uchwała Nr XV/87/11
(2011_uchwala_87.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:11:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Załącznik do uchwały Nr XV/87/11
(2011_uchwala_87_zal.zip - 152.308 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:13:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XV/87/11

Uchwała Nr XV/88/11
(2011_uchwala_88..doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:14:09 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów

Uchwała Nr XV/89/11
(2011_uchwala_89.pdf - 103.543 KB) Data publikacji: 2011-12-30 15:18:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 07.02.2011 o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 r.

Uchwała Nr XV/90/11
(2011_uchwala_90.pdf - 119.07 KB) Data publikacji: 2012-01-02 09:21:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sparwie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr XV/91/11
(2011_uchwala_91.pdf - 138.554 KB) Data publikacji: 2012-01-02 09:25:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

Załącznik do uchwały Nr XV/91/11
(2011_uchwala_91_zal.doc - 94.72 KB) Data publikacji: 2012-01-02 10:46:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XV/91/11

Uchwała Nr XV/92/11
(2011_uchwala_92.pdf - 95.095 KB) Data publikacji: 2012-01-02 10:51:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z pomieszczeń w obiektach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów: przedszkoli, szkół podstawowcyh i gimnazjów.

Uchwała Nr XVI/93/11
(2011_uchwala_93.pdf - 188.296 KB) Data publikacji: 2012-01-03 08:47:05 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Załącznik do uchwały Nr XVI/93/11
(2011_uchwala_93_zal.pdf - 1433.901 KB) Data publikacji: 2012-01-03 08:48:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVI/93/11

Uchwała Nr XVI/94/11
(2011_uchwala_94.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2012-01-03 08:51:58 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik do uchwały Nr XVI/94/11
(2011_uchwala_94_zal.zip - 132.266 KB) Data publikacji: 2012-01-03 08:53:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVI/94/11

Uchwała Nr XVII/95/11
(2011_uchwala_95.pdf - 167.679 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:03:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2012

Uchwała Nr XVII/96/11
(2011_uchwala_96.pdf - 175.867 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:06:39 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sparwie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pacanów na rok 2012

Uchwała Nr XVII/97/11
(2011_uchwala_97.pdf - 586.222 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:08:33 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Uchwała Nr XVII/98/11
(2011_uchwala_98.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:10:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok

Załącznik do uchwały Nr XVII/98/11
(2011_uchwala_98_zal.zip - 158.256 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:11:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVII/98/11

Uchwała Nr XVII/99/11
(2011_uchwala_99.pdf - 49.543 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:12:37 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XVII/100/11
(2011_uchwala_100.pdf - 48.473 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:13:32 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XVII/101/11
(2011_uchwala_101.pdf - 188.981 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:16:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/102/11
(2011_uchwala_102.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:21:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XVIII/103/11
(2011_uchwala_103.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:22:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/104/11
(2011_uchwala_104.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:23:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/104/11
(2011_uchwala_104_zal.zip - 24.97 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:24:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVIII/104/11

Uchwała Nr XVIII/105/11
(2011_uchwala_105.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:26:00 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/106/11
(2011_uchwala_106.pdf - 621.161 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:27:34 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Uchwała Nr XVIII/107/11
(2011_uchwala_107.doc - 44.032 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:30:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/107/11
(2011_uchwala_107_zal.zip - 165.699 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:31:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVIII/107/11

Uchwała Nr XVIII/108/11
(2011_uchwala_108.doc - 15.3 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:34:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XVIII/109/11
(2011_uchwala_109.doc - 17.489 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:36:35 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacanów

Uchwała Nr XVIII/110/11
(2011_uchwala_110.doc - 42.496 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:39:39 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/110/11
(2011_uchwala_110_zal.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:50:59 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVIII/110/11

Uchwała Nr XVIII/111/11
(2011_uchwala_111.pdf - 59.763 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:41:19 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/2011 o zbyciu nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XVIII/112/11
(2011_uchwala_112.pdf - 112.252 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:42:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/113/11
(2011_uchwala_113.pdf - 62.807 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:43:46 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów"

Uchwała Nr XVIII/114/11
(2011_uchwala_114.pdf - 249.491 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:45:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2007r. w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na pokrycie kosztów dodatkowych związanych z realizacją inwestycji „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu" oraz zabezpieczenia minimalnej kwoty dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie po zakończeniu inwestycji.

Uchwała Nr XIX/115/11
(2011_uchwala_115.pdf - 614.909 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:58:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014

Uchwała Nr XIX/116/11
(2011_uchwala_116.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2012-01-03 11:59:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Załącznik do uchwały Nr XIX/116/11
(2011_uchwala_116_zal.zip - 108.713 KB) Data publikacji: 2012-01-03 12:03:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIX/116/11

Uchwała Nr XX/117/11
(2011_uchwala_117.pdf - 397.126 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:37:19 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2024

Uchwała Nr XX/118/11
(2011_uchwala_118.pdf - 2439.017 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:38:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/119/11
(2011_uchwala_119.pdf - 616.941 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:40:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2024

Uchwała Nr XX/120/11
(2011_uchwala_120.pdf - 2221.078 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:41:56 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

Uchwała Nr XX/121/11
(2011_uchwala_121.pdf - 16.185 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:42:49 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów

Uchwała Nr XX/122/11
(2011_uchwala_122.pdf - 25.849 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:44:33 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obciążenia fipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XX/123/11
(2011_uchwala_123.pdf - 41.625 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:50:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 07 lutego 2011 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2011 r.

Uchwała Nr XX/124/11
(2011_uchwala_124.pdf - 29.817 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:52:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/125/11
(2011_uchwala_125.pdf - 40.145 KB) Data publikacji: 2012-01-10 11:54:33 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5902

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-01-03 11:38:05
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2011-01-03 11:38:28
Ostatnia zmiana: Olga Nalepa, data: 2012-01-10 11:54:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony