Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-01-22 07:56:37
Wygasł: 2016-02-18

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-20 13:36:45
Wygasł: 2016-01-26

Zapytanie ofertowe na: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2016-01-07 13:57:13
Wygasł: 2016-01-18

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe

Opublikowany: 2015-12-23 13:07:43
Wygasł: 2015-12-30

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2016

Opublikowany: 2015-12-03 13:57:03
Wygasł: 2015-12-18

Remont balustrad na moście drogowym w km 0+860 drogi gminnej nr 361011T w miejscowości Biechów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Opublikowany: 2015-11-30 14:21:42
Wygasł: 2015-12-08

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2015-10-16 11:49:30
Wygasł: 2015-11-02

Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Opublikowany: 2015-10-09 11:54:10
Wygasł: 2015-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11.

Opublikowany: 2015-09-08 14:00:58
Wygasł: 2015-10-26

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

Opublikowany: 2015-09-08 07:31:50
Wygasł: 2015-09-21

przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2015-07-29 10:19:49
Wygasł: 2015-08-12

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 119 w miejscowości Zołcza Ugory od km 0+003 do km 0+370 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Opublikowany: 2015-07-28 14:35:15
Wygasł: 2015-08-05

Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowany: 2015-07-17 09:52:51
Wygasł: 2015-08-17

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11 o pow 51,84m²

Opublikowany: 2015-07-17 09:52:46
Wygasł: 2015-08-17

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11 o pow 44,06m²

Opublikowany: 2015-07-10 14:04:51
Wygasł: 2015-08-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Wola Biechowska

Opublikowany: 2015-05-06 12:47:17
Wygasł: 2015-05-21

Remont drogi gminnej Sroczków-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Opublikowany: 2015-04-13 10:29:19
Wygasł: 2015-04-20

Wójt Gminy Pacanów ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu: rosnących na terenie miejscowości Zborówek nr ewid. gruntu 412/1 w pasie drogi gminnej.

Opublikowany: 2015-03-16 11:45:43
Wygasł: 2015-04-01

Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekoń do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń Podchruście od km 0+000 do km 0+514 - etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 - etap II 5. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030

Opublikowany: 2015-03-05 11:53:23
Wygasł: 2015-04-09

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów, na której znajduje się budynek, adoptowany pod potrzeby domu weselnego w Biechowie

Opublikowany: 2015-02-10 10:06:14
Wygasł: 2015-03-16

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów -nieruchomości położona w Grabowicy o pow. 0,33ha


znalezionych: 544 na 28 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>