Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-11-30 14:06:03
Wygasł: 2012-12-15

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary

Opublikowany: 2012-11-28 13:26:02
Wygasł: 2012-12-05

zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2012-11-15 07:07:50
Wygasł: 2012-12-18

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy, położonej w Pacanowie i stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-10-31 13:49:04
Wygasł: 2012-11-08

przetarg nieograniczony na:Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: Szkoła równych szans

Opublikowany: 2012-10-31 13:16:20
Wygasł: 2012-11-08

przetarg nieograniczony na:Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: Chcieć to móc!

Opublikowany: 2012-10-18 10:38:12
Wygasł: 2012-10-26

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji na rok 2012 w wysokości 765 827,00 PLN

Opublikowany: 2012-10-15 13:01:16
Wygasł: 2012-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-09-12 13:33:39
Wygasł: 2012-09-12

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu CHCIEĆ TO MÓC oraz koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Opublikowany: 2012-08-31 12:12:13
Wygasł: 2012-10-01

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-08-24 09:19:40
Wygasł: 2012-09-05

Remont drogi dojazdowej do pól w m. Wójeczka nr ewid. grut. 1251 od km 0+770 dł. 280 m.

Opublikowany: 2012-08-21 15:43:30
Wygasł: 2012-09-10

Modernizacja infrastruktury w miejscowości Słupia poprzez: budowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej Dodane zostały pliki: odpowiedzi na pytania wykonawców z dn 05.09.2012r zaktualizowany przedmiar robót - świetlica-uwzględniający wyjasnienia z dn 05.09.2012r

Opublikowany: 2012-08-20 08:56:24
Wygasł: 2012-08-28

Pełnienie funkcji koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu CHCIEĆ TO MÓC oraz koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opublikowany: 2012-08-17 11:48:37
Wygasł: 2012-08-24

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2012-08-03 13:18:03
Wygasł: 2012-09-03

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-08-03 13:14:26
Wygasł: 2012-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-07-26 10:32:02
Wygasł: 2012-08-13

Remont dróg gminnych: Biechów-Niegosławice nr 361011T od km 0+ 320 do km 1+380, Pacanów-Karsy Małe nr 361102T od km 0+660 do km 1+ 895 o łącznej długości 2,295 km

Opublikowany: 2012-07-13 12:16:12
Wygasł: 2012-07-23

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Opublikowany: 2012-07-06 11:47:05
Wygasł: 2012-08-05

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-06-11 12:37:25
Wygasł: 2012-06-27

Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pacanów w ramach przebudowy dróg (powiatowej i gminnej) ulice Mleczna, Rynek i Kościelna

Opublikowany: 2012-05-24 14:40:10
Wygasł: 2012-06-01

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 PLN


znalezionych: 495 na 25 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>