Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-04-10 07:16:04
Wygasł: 2018-04-16

Zapytanie ofertowe na "Zakup rębaka do gałęzi"

Opublikowany: 2018-03-07 16:59:23
Wygasł: 2018-03-22

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

Opublikowany: 2018-02-28 11:47:03
Wygasł: 2018-03-30

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Opublikowany: 2018-02-16 14:01:25
Wygasł: 2018-03-05

Gmina Pacanów: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

Opublikowany: 2018-02-13 13:46:51
Wygasł: 2018-02-19

Zapytanie ofertowe na zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018 od 01.03.2018 r. do 22.06.2018 r.

Opublikowany: 2018-02-13 07:56:43
Wygasł: 2018-02-20

Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej

Opublikowany: 2018-02-05 10:56:03
Wygasł: 2018-03-09

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-02-01 08:16:15
Wygasł: 2018-02-16

Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Opublikowany: 2018-01-24 10:55:19
Wygasł: 2018-02-09

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kręgów betonowych i płyt ażurowych

Opublikowany: 2018-01-24 09:54:36
Wygasł: 2018-02-12

Zapytanie ofertowe na: Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+0391,5

Opublikowany: 2018-01-24 07:54:32
Wygasł: 2018-01-30

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej”

Opublikowany: 2017-12-18 14:28:28
Wygasł: 2017-12-29

„USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2018"

Opublikowany: 2017-12-14 10:33:27
Wygasł: 2017-12-22

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-12-12 13:23:36
Wygasł: 2017-12-18

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2017 w wysokości 450 000,00 PLN, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Opublikowany: 2017-12-01 14:24:30
Wygasł: 2017-12-11

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-11-28 09:10:06
Wygasł: 2017-12-08

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu BHP”

Opublikowany: 2017-11-22 14:47:49
Wygasł: 2017-11-30

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2017-11-20 10:21:03
Wygasł: 2017-12-20

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Opublikowany: 2017-11-14 09:53:05
Wygasł: 2017-11-28

Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Opublikowany: 2017-11-08 13:55:18
Wygasł: 2017-12-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w miejscowości Biniątki


znalezionych: 544 na 28 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>