Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-12-17 12:46:35
Wygasł: 2012-12-21

Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2012-12-17 12:20:19
Wygasł: 2012-12-21

Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Opublikowany: 2012-12-15 12:12:40
Wygasł: 2012-12-27

Przetarg nieograniczony na usługe prowadzenia dożywiania dzieci w szkołach na terenie gm. Pacanów w 2013 roku

Opublikowany: 2012-12-11 09:20:09
Wygasł: 2012-12-28

Wodomierz jednostrumieniowy – mokrobieżny

Opublikowany: 2012-12-07 20:37:58
Wygasł: 2012-12-12

Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na dostarczanie poczęstunku dla uczestników projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Opublikowany: 2012-12-05 13:28:20
Wygasł: 2012-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektów pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2012-12-05 12:35:47
Wygasł: 2012-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym oraz pozostałego sprzętu elektronicznego na rzecz realizacji projektów pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2012-12-05 12:31:44
Wygasł: 2012-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Opublikowany: 2012-12-05 12:26:13
Wygasł: 2012-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2012-12-03 14:54:36
Wygasł: 2013-01-03

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Żabiec

Opublikowany: 2012-11-30 14:06:03
Wygasł: 2012-12-15

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary

Opublikowany: 2012-11-28 13:26:02
Wygasł: 2012-12-05

zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2012-11-15 07:07:50
Wygasł: 2012-12-18

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy, położonej w Pacanowie i stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-10-31 13:49:04
Wygasł: 2012-11-08

przetarg nieograniczony na:Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: Szkoła równych szans

Opublikowany: 2012-10-31 13:16:20
Wygasł: 2012-11-08

przetarg nieograniczony na:Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: Chcieć to móc!

Opublikowany: 2012-10-18 10:38:12
Wygasł: 2012-10-26

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji na rok 2012 w wysokości 765 827,00 PLN

Opublikowany: 2012-10-15 13:01:16
Wygasł: 2012-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-09-12 13:33:39
Wygasł: 2012-09-12

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu CHCIEĆ TO MÓC oraz koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Opublikowany: 2012-08-31 12:12:13
Wygasł: 2012-10-01

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-08-24 09:19:40
Wygasł: 2012-09-05

Remont drogi dojazdowej do pól w m. Wójeczka nr ewid. grut. 1251 od km 0+770 dł. 280 m.


znalezionych: 525 na 27 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>