Opublikowano: 2017-05-18 07:22:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem nawiezionego kruszywa koparką

Wynik postepowania:

Pacanów  16.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Pacanów  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn.:  Zakup kruszywa drogowego  wraz   z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem nawiezionego kruszywa koparką w tym : kruszywo drogowe frakcji 4-31,5mm w ilości  600 ton , kruszywo drogowe frakcji 31,5-63mm w ilości  800ton , rumosz w ilości  100 ton

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Witek”  , Maria Witek, ul. Beszowska  21, 28-133 Pacanów  

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę  57 000,00 zł brutto.

Oferta złożona przez Wykonawcę zawierała najniższą cenę spośród ofert, które wpłynęły  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Zestawienie ofert , które zostały złożone w ww. postepowaniu.

Wykonawca

Cena jedn. 1 tona kruszywa frakcji 4-31,5mm

( zł brutto)

Cena jedn. 1 tona kruszywa frakcji 31,5-63mm

( zł brutto)

Cena jedn.

1 tona rumoszu

( zł brutto)

Łączna wartość zamówienia

( zł brutto)

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych , Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój

55,00

55,00

40,00

81 000,00

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Witek”  , Maria Witek, ul. Beszowska  21, 28-133 Pacanów 

38,00

38,00

38,00

57 000,00

Usługi Koparko-Ładowarką , Transport Drogowy , Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

50,43

55,35

31,98

77 736,00

KADAKS Kamil Kowalczyk, ul. 3 Maja 165B, 28-400 Pińczów

64,58

65,56

51,91

96 387,00

Usługi Transportowe Piaskownia  Sylwester Kowalczyk , ul. 3 Maja 165B, 28-400 Pińczów

66,42

67,40

52,89

99 061,00

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1089
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-05-08 07:37:41
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-05-08 07:37:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu