Opublikowano: 2017-02-23 12:34:53

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2017r."

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 23.02.2017 r.

Znak: RK.271.2.2017

Informacja o wyborze oferty

Gmina Pacanów informuje, że w postępowaniu na „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt  azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2017r.”
za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Złożona oferta opiewa na kwotę:

1)       Demontaż, transport i utylizacja 1m² płyt azbestowo - cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Pacanów: cena jednostkowa 4,87 zł/m² brutto w tym stawka podatku VAT 8 %

2)       Pakowanie, transport i utylizacja 1 m² płyt azbestowo - cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów: cena jednostkowa 2,97 zł/m² brutto w tym stawka podatku VAT 8 %

Ogólna wartość zamówienia 47.234,88 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 9 ofert.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1053
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-02-15 11:56:37
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-02-15 11:57:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu