Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-06-20 10:08:42
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-06-20 09:59:05
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-05-14 13:48:00
Wygasł: 2014-05-23

Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 190 km. Koszenie powinno być wykonane na szerokość ok 1m pobocza przy użyciu kosiarki bijakowej , w miejscach niedostępnych tj. ogrodzenia , bariery, znaki oraz przy innych urządzeniach drogowych przy użyciu wykaszarki żyłkowej. W/w ilości są ilościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Opublikowany: 2014-04-17 12:39:47
Wygasł: 2014-05-12

Przetarg nieograniczony na: Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska

Opublikowany: 2014-03-18 14:06:29
Wygasł: 2014-04-02

Remont drogi gminnej Żabiec stara droga nr 361027T od km 0+000 do km 0+680, Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1 +469

Opublikowany: 2014-01-21 09:44:33
Wygasł: 2014-01-28

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-01-20 11:56:23
Wygasł: 2014-01-24

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów w 2014r.”

Opublikowany: 2013-12-24 11:08:47
Wygasł: 2013-12-31

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2014

Opublikowany: 2013-12-04 13:31:50
Wygasł: 2013-12-12

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014

Opublikowany: 2013-11-28 07:38:04
Wygasł: 2013-12-04

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym oraz pozostałego sprzętu elektronicznego na rzecz realizacji projektów pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2013-11-28 07:32:54
Wygasł: 2013-12-04

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Opublikowany: 2013-11-28 07:23:31
Wygasł: 2013-12-04

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Opublikowany: 2013-11-21 10:53:30
Wygasł: 2013-11-28

przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” Numer ogłoszenia: 247663 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opublikowany: 2013-11-15 14:11:09
Wygasł: 2013-12-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2013-11-15 14:11:06
Wygasł: 2013-12-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Karsy Dolne

Opublikowany: 2013-11-07 13:43:18
Wygasł: 2013-12-09

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w Miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2013-11-07 13:41:47
Wygasł: 2013-12-09

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów, ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2013-10-24 15:46:44
Wygasł: 2013-12-03

Zakup energii elektrycznej

Opublikowany: 2013-10-01 12:16:08
Wygasł: 2013-10-16

przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb.

Opublikowany: 2013-09-09 13:39:48
Wygasł: 2013-09-18

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.


znalezionych: 527 na 27 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>