Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-07-26 10:32:02
Wygasł: 2012-08-13

Remont dróg gminnych: Biechów-Niegosławice nr 361011T od km 0+ 320 do km 1+380, Pacanów-Karsy Małe nr 361102T od km 0+660 do km 1+ 895 o łącznej długości 2,295 km

Opublikowany: 2012-07-13 12:16:12
Wygasł: 2012-07-23

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Opublikowany: 2012-07-06 11:47:05
Wygasł: 2012-08-05

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-06-11 12:37:25
Wygasł: 2012-06-27

Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pacanów w ramach przebudowy dróg (powiatowej i gminnej) ulice Mleczna, Rynek i Kościelna

Opublikowany: 2012-05-24 14:40:10
Wygasł: 2012-06-01

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 PLN

Opublikowany: 2012-05-14 14:57:24
Wygasł: 2012-06-25

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 153942 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opublikowany: 2012-05-11 09:24:30
Wygasł: 2012-05-14

Zakup energii elektrycznej - unieważnienie przetargu Nr 144792 - 2012

Opublikowany: 2012-04-27 09:16:56
Wygasł: 2012-05-17

Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 180 km.

Opublikowany: 2012-04-13 08:55:47
Wygasł: 2012-05-14

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-04-05 12:46:34
Wygasł: 2012-05-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-04-05 12:43:29
Wygasł: 2012-05-08

Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów .

Opublikowany: 2012-04-02 12:23:44
Wygasł: 2012-04-30

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie książek obiektu mostowego , wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej mostów – przegląd rozszerzony (określony wymogiem okresowych kontroli – art. 62 ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane , Dz.U. Z 2003 r nr 207 poz 2016 oraz z 2004 r nr 6 , poz 6, poz 41 , 92, poz 881, nr 93, poz 888 i nr 96, poz 959)

Opublikowany: 2012-03-28 14:22:50
Wygasł: 2012-04-12

Remont dróg gminnych: Nr 361002T Zołcza-Wójcza, Nr 361086T Wójcza-Chrzanów, Nr 361109T Żabiec dojazd do kolejki o łącznej dł. 3 428 mb

Opublikowany: 2012-03-21 11:45:49
Wygasł: 2012-03-30

Kompleksowe ubezpieczenie osób, mienia gminy i wyposażenia będącego własnością Gminy Pacanów i jednostek podległych

Opublikowany: 2012-03-19 14:52:37
Wygasł: 2012-04-05

„Remont dróg gminnych: Nr 361014T Oblekoń-Podlesie, Nr 361020T Oblekoń-Rataje Słupskie, Nr 361077T Książnice Zakobylany - Zborówek o łącznej dł. 2019 mb”

Opublikowany: 2012-03-09 13:22:16
Wygasł: 2012-03-30

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem.

Opublikowany: 2012-01-27 13:43:54
Wygasł: 2012-02-28

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2012-01-20 09:53:01
Wygasł: 2012-02-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pacanowie przy ul. Biechowskiej stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2011-12-20 14:06:21
Wygasł: 2011-12-29

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na świadczenie usług konserwacji oświetlenia drogowego

Opublikowany: 2011-12-12 11:15:03
Wygasł: 2011-12-20

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich


znalezionych: 440 na 22 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>