Opublikowano: 2017-06-13 12:00:24

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 04.07.2017r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

1.       Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec , Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603  w miejscowości Żabiec , Remont drogi gminnej  Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice, Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty

dla zadnia nr 1 Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec oferty nr 3 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

za cenę 119 411,30  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

57,42

40,00

97,42

2

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas , Piaseczno 44,

27-670 Łoniów 

46,42

40,00

86,42

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

4

Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy

Marcin Piotrowski , Badrzychowice 71,

28-136 Nowy Korczyn  

45,63

40,00

85,63

Dla zadnia nr 2 Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603  w miejscowości Żabiec oferty nr 3  złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

za cenę 137 636,08  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

55,09

40,00

95,09

2

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas , Piaseczno 44,

27-670 Łoniów 

42,93

40,00

82,93

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

4

Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy

Marcin Piotrowski , Badrzychowice 71,

28-136 Nowy Korczyn  

45,02

40,00

85,02


Dla zadnia nr 3 Remont drogi gminnej  Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice oferty nr 3  złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

za cenę 155 750,18  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

59,67

40,00

99,67

2

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas , Piaseczno 44,

27-670 Łoniów 

48,80

40,00

88,80

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

4

Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy

Marcin Piotrowski , Badrzychowice 71,

28-136 Nowy Korczyn  

47,55

40,00

87,55

2.        Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

3.       Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

4.        Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 914
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-05-26 12:15:36
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-05-26 12:18:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu