Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-12-14 13:20:48
Wygasł: 2018-12-21

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2019

Opublikowany: 2018-12-14 09:40:19
Wygasł: 2018-12-21

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-11-13 09:42:01
Wygasł: 2018-11-26

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-17 13:16:32
Wygasł: 2018-10-30

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Opublikowany: 2018-10-12 11:27:51
Wygasł: 2018-11-12

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2018-09-12 14:22:44
Wygasł: 2018-10-17

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2018 w wysokości 3.500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.045.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.455.000,00 zł na Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Opublikowany: 2018-07-31 13:11:17
Wygasł: 2018-08-16

Przetarg nieograniczony na: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345 2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb 3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256 5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334 6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+000 do km 0+932 etap I 7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699 8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370 9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390 10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770 11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311 12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Opublikowany: 2018-07-30 10:15:19
Wygasł: 2018-08-07

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowany: 2018-07-27 11:07:16
Wygasł: 2018-08-10

Gmina Pacanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów o nr ewid. grunt. 129 długości 332m”

Opublikowany: 2018-07-27 09:14:16
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Opublikowany: 2018-07-27 09:13:36
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2018-07-27 09:10:33
Wygasł: 2018-08-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2018-07-24 14:30:30
Wygasł: 2018-08-13

Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Opublikowany: 2018-07-05 09:08:39
Wygasł: 2018-07-25

Zapytanie ofertowe: Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174

Opublikowany: 2018-06-19 12:35:38
Wygasł: 2018-06-25

Zapytanie ofertowe na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

Opublikowany: 2018-05-28 09:34:04
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Opublikowany: 2018-05-25 09:05:50
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2018-05-25 09:04:25
Wygasł: 2018-06-27

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2018-04-19 14:00:54
Wygasł: 2018-05-07

Przetarg nieograniczony na: Gmina Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826

Opublikowany: 2018-04-12 14:15:52
Wygasł: 2018-04-20

Zapytanie ofertowe na: "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2018 r.


znalezionych: 544 na 28 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>