Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Rada Gminy Pacanów w kadencji 2002-20064658
Podatki, zwrot podatku akcyzowego4656
Budżet 20074655
Kadencja 2014 - 20184652
Opłata skarbowa4633
Rok 20154628
Budżet 20064624
od 2017 roku4616
Budżet 20084585
Podatek od środków transportowych4550
Budżet 20094485
Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne4448
Regulamin pracy Urzędu4444
Rok 20134404
Warunki zabudowy4335
Działalność gospodarcza i alkohol4263
Sprawozdania za rok 20104226
Sprawozdania za rok 20094178
Zamówienia publiczne/przetargi4174
Sprawozdania za rok 20084104
Rok 2017 4051
Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20184046
Budżet 20103991
Sprawozdania za rok 20113982
Projekty aktów z 2007 roku3972
Rok 20183972
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3962
Opłata targowa3953
Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych3951
Sprawozdania za rok 20073915
Sprawozdania za rok 20063901
Budżet 20113846
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym 3842
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych3836
Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach3819
Projekty aktów z 2009 roku3799
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów3735
Regulamin wynagradzania pracowników3710
Projekty aktów z 2008 roku3668
Rada Gminy Pacanów w kadencji 2014-20183617
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7 8