Regulamin pracy Urzędu

Wersja do druku

 

 Zarządzenie  Nr 81/09

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 29 czerwca 2009r.

 

 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów.

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy / tekst jednolity - Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami / i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 / zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Pacanów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.08.1996r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów wraz z późniejszymi zmianami oraz porozumienie zawarte w dniu 14 kwietnia 2003r. pomiędzy Wójtem Gminy Pacanów, a przedstawicielami pracowników w sprawie określenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy na których odzież i obuwie robocze ma być stosowane wraz z późniejszymi aneksami.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
ZAR_81_09_zal.zipZałącznik do zarządzenia Nr 81/09 (ZAR_81_09_zal.zip - 1583.11 KB)
Data publikacji: 2009-07-31 13:58:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik
ZAR_6_11.pdfZarządzenie Nr 6/11 (ZAR_6_11.pdf - 178.609 KB)
Data publikacji: 2011-01-20 13:42:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5257

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2009-07-31 14:46:53
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2009-07-31 15:01:21
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2019-01-08 07:50:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony