Rok 2018

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2018
Załączone pliki
2018_uchwala_250.pdfUchwała Nr L/250/18 (2018_uchwala_250.pdf - 3552.068 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 10:04:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2018 rok
2018_uchwala_251.pdfUchwała Nr L/251/18 (2018_uchwala_251.pdf - 8133.221 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 10:18:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018_uchwala_252.pdfUchwała Nr L/252/18 (2018_uchwala_252.pdf - 5324.799 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 11:06:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 727 z dnia 16.02.2018 r.
2018_uchwala_253.pdfUchwała Nr L/253/18 (2018_uchwala_253.pdf - 4085.682 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 11:58:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 728 z dnia 16.02.2018 r.
2018_uchwala_254.pdfUchwała Nr L/254/18 (2018_uchwala_254.pdf - 360.104 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:04:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2018_uchwala_255.pdfUchwała Nr L/255/18 (2018_uchwala_255.pdf - 379.038 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:06:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego
2018_uchwala_256.pdfUchwała Nr L/256/18 (2018_uchwala_256.pdf - 416.521 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:14:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, część działki nr 591 o pow. 1,31 m2 poł. w Ratajach Karskich oraz części działki nr 1967/1 o pow. 1,31 m2 poł. w Pacanowie.
2018_uchwala_257.pdfUchwała Nr L/257/18 (2018_uchwala_257.pdf - 426.991 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:16:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w Pacanowie przy ul. Mlecznej 47 oraz działki poł. w Sroczkowie w formie przetargu nieograniczonego
2018_uchwala_258.pdfUchwała Nr L/258/18 (2018_uchwala_258.pdf - 426.311 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:18:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/184/17 z dnia 3.02.2017r. w sprawie zwrotu na rzecz ANR nieruchomości poł. w Kwasowie.
2018_uchwala_259.pdfUchwała Nr L/259/18 (2018_uchwala_259.pdf - 806.59 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:22:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 739 z dnia 16.02.2018 r.
2018_uchwala_260.pdfUchwała Nr L/260/18 (2018_uchwala_260.pdf - 700.743 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:26:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Pacanów statusu miasta
2018_uchwala_261.pdfUchwała Nr L/261/18 (2018_uchwala_261.pdf - 2359.8 KB)
Data publikacji: 2018-02-27 12:31:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji dotyczących wniosków o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów. Opublikowana w Dz.Urz. Woj. Św. 2018 poz. 729 z dnia 16.02.2018
2018_uchwala_262.pdfUchwała Nr LI/262/18 (2018_uchwala_262.pdf - 358.705 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 10:32:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2018_uchwala_263.pdfUchwała Nr LI/263/18 (2018_uchwala_263.pdf - 8260.145 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 10:46:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018_uchwala_264.pdfUchwała Nr LI/264/18 (2018_uchwala_264.pdf - 6002.506 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:11:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz.U.Woj.Św. 2018.1400 dn. 04.04.2018
2018_uchwala_265.pdfUchwała Nr LI/265/18 (2018_uchwala_265.pdf - 365.118 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:14:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zwolnienia jednostek budżetowych gminy Pacanów z obowiazku uiszczania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urzadzęń kanalizacyjnych
2018_uchwala_266.pdfUchwała Nr LI/266/18 (2018_uchwala_266.pdf - 599.085 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:17:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przeszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1401 dnia 04.04.2018
2018_uchwala_267.pdfUchwała Nr LI/267/18 (2018_uchwala_267.pdf - 3265.621 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:59:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacanów w 2018 r. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2018.1402 dnia 04.04.2018
2018_uchwala_268.pdfUchwała Nr LI/268/18 (2018_uchwala_268.pdf - 988.037 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 12:04:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1402 dnia 04.04.2018
2018_uchwala_269.pdfUchwała Nr LI/269/18 (2018_uchwala_269.pdf - 977.155 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 12:05:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podziału Gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1404 dn. 04.04.2018
2018_uchwala_270.pdfUchwała Nr LI/270/18 (2018_uchwala_270.pdf - 891.248 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 12:11:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: przyjmująca ,,Apel Rady Gminy Pacanów w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
2018_uchwala_271.pdfUchwała Nr LII/271/18 (2018_uchwala_271.pdf - 1783.295 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 07:49:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów i nadania jej stautu. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1754 dnia 25.04.2018 r.
2018_uchwala_272.pdfUchwała Nr LII/272/18 (2018_uchwala_272.pdf - 8144.116 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 10:24:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanow na lata 2018- 2028
2018_uchwala_273.PDFUchwała Nr LII/273/18 (2018_uchwala_273.PDF - 3485.331 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 10:33:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2018.1755 dnia 25.04.2018
2018_uchwala_274.pdfUchwała Nr LII/274/18 (2018_uchwala_274.pdf - 2770.91 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 10:50:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przystapienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2018_uchwala_275.pdfUchwała Nr LII/275/18 (2018_uchwala_275.pdf - 458.78 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 10:53:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku
2018_uchwala_276.pdfUchwała Nr LII/276/18 (2018_uchwala_276.pdf - 816.712 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 10:56:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
2018_uchwala_277.pdfUchwała Nr LIII/277/18 (2018_uchwala_277.pdf - 6924.437 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:24:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018_uchwala_278.pdfUchwała NR LIII/278/18 (2018_uchwala_278.pdf - 389.825 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:26:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu gminy
2018_uchwala_279.PDFUchwała Nr LIII/279/18 (2018_uchwala_279.PDF - 5652.222 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:32:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028
2018_uchwala_280.PDFUchwała Nr LIII/280/18 (2018_uchwala_280.PDF - 6449.182 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:38:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018_uchwala_281.pdfUchwała Nr LIII/281/18 (2018_uchwala_281.pdf - 368.033 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:50:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zbycia nieruchomości poł. w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego
2018_uchwala_282.pdfUchwała Nr LIII/282/18 (2018_uchwala_282.pdf - 402.999 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:52:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej poł. w Biniątkach gm. Busko-Zdrój w drodze bezprzetargowej
2018_uchwala_283.pdfUchwała Nr LIII/283/18 (2018_uchwala_283.pdf - 2767.079 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 09:59:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2018_uchwala_284.pdfUchwała Nr LIII/284/18 (2018_uchwala_284.pdf - 574.981 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 10:36:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018_uchwala_285.pdfUchwała Nr LIII/285/18 (2018_uchwala_285.pdf - 410.711 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 10:39:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) przy ul.Dr A.Gałązki nr 11 w Pacanowie
ZAR_286_18.pdfUchwała Nr LIII/286/18 (ZAR_286_18.pdf - 444.739 KB)
Data publikacji: 2018-06-07 10:44:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów
2018_uchwala_312.pdfUchwała Nr LIX/312/18 (2018_uchwala_312.pdf - 1669.807 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 10:05:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3181 z dnia 13.09.2018 r.
2018_uchwala_311.pdfUchwała Nr LIX/311/18 (2018_uchwala_311.pdf - 4866.677 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 09:44:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028
Uchwala_317_18_STATUT.pdfUchwała Nr LX/317/18 (Uchwala_317_18_STATUT.pdf - 820.155 KB)
Data publikacji: 2018-11-20 08:55:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3754 z dnia 30.10.2018 r.
2018_uchwala_316_.pdfUchwała Nr LX/316/18 (2018_uchwala_316_.pdf - 2047.258 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3753 z dnia 30.10.2018 r.
2018_uchwala_14.pdfUchwała Nr II/14/18 (2018_uchwala_14.pdf - 1648.938 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:40:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4077 z dnia 04.12.2018 r.
2018_uchwala_15.pdfUchwała Nr III/15/18 (2018_uchwala_15.pdf - 135.832 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:43:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4376 z dnia 12.12.2018 r.
2018_uchwala_16.pdfUchwała Nr III/16/18 (2018_uchwala_16.pdf - 140.619 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:43:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4377 z dnia 12.12.2018 r.
2018_uchwala_18.pdfUchwała Nr III/18/18 (2018_uchwala_18.pdf - 1376.08 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:45:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4378 z dnia 12.12.2018 r.
2018_uchwala_20.pdfUchwała Nr III/20/18 (2018_uchwala_20.pdf - 2104.309 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:46:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4379 z dnia 12.12.2018 r.
2018_uchwala_21.pdfUchwała Nr III/21/18 (2018_uchwala_21.pdf - 480.154 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:42:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4380 z dnia 12.12.2018 r.
2018_uchwala_287.PDFUchwała Nr LIV/287/18 (2018_uchwala_287.PDF - 2360.611 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:10:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018_uchwala_288.pdfUchwała Nr LIV/288/18 (2018_uchwala_288.pdf - 2754.889 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:15:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 2092 z dnia 01.06.2018 r.
2018_uchwala_289.PDFUchwała Nr LIV/289/18 (2018_uchwala_289.PDF - 135.723 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:21:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów
2018_uchwala_290.PDFUchwała Nr LIV/290/18 (2018_uchwala_290.PDF - 163.874 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:26:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A., jej następców prawnych lub nabywców urządzeń nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek 1680/1, 1680/3 i 1972/2 obr. 4 w Pacanowie w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018_uchwala_291.PDFUchwała Nr LIV/291/18 (2018_uchwala_291.PDF - 146.825 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:31:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/248/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2018 r.
2018_uchwala_292.PDFUchwała Nr LIV/292/18 (2018_uchwala_292.PDF - 133.214 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:34:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów
2018_uchwala_293.pdfUchwała Nr LV/293/18 (2018_uchwala_293.pdf - 1649.212 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:35:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 2689 z dnia 20.07.2018 r.
2018_uchwala_294.PDFUchwała Nr LV/294/18 (2018_uchwala_294.PDF - 131.296 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:39:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów
2018_uchwala_295.PDFUchwała Nr LV/295/18 (2018_uchwala_295.PDF - 124.869 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:40:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce
2018_uchwala_296.PDFUchwała Nr LVI/296/18 (2018_uchwala_296.PDF - 154.179 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:44:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie: dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu i przeciwdziałaniu zawilgoceniu i zagrzybieniu zabytkowej części kościoła w Pacanowie
2018_uchwala_297.PDFUchwała Nr LVII/297/18 (2018_uchwala_297.PDF - 2346.481 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:48:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018_uchwala_298.pdfUchwała Nr LVII/298/18 (2018_uchwala_298.pdf - 2218.203 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:51:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 2799 z dnia 06.08.2018 r.
2018_uchwala_299.pdfUchwała Nr LVII/299/18 (2018_uchwala_299.pdf - 105.377 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:53:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Książnice. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 2800 z dnia 06.08.2018 r.
2018_uchwala_300.PDFUchwała Nr LVIII/300/18 (2018_uchwala_300.PDF - 2384.629 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:57:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028
2018_uchwala_301.pdfUchwała Nr LVIII/301/18 (2018_uchwala_301.pdf - 3125.793 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 13:59:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3138 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_302.pdfUchwała Nr LVIII/302/18 (2018_uchwala_302.pdf - 106.941 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:04:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3180 z dnia 13.09.2018 r.
2018_uchwala_303.pdfUchwała Nr LVIII/303/18 (2018_uchwala_303.pdf - 105.115 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:07:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3139 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_304.PDFUchwała Nr LVIII/304/18 (2018_uchwala_304.PDF - 1083.686 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:08:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2018_uchwala_305.pdfUchwała Nr LVIII/305/18 (2018_uchwala_305.pdf - 478.27 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:10:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej ( gminnej) i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3140 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_306.pdfUchwała Nr LVIII/306/18 (2018_uchwala_306.pdf - 453.214 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:12:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3141 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_307.pdfUchwała Nr LVIII/307/18 (2018_uchwala_307.pdf - 1522.66 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:14:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ( gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3142 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_308.pdfUchwała Nr LVIII/308/18 (2018_uchwala_308.pdf - 110.311 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:17:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3143 z dnia 11.09.2018 r.
2018_uchwala_309.PDFUchwała Nr LVIII/309/18 (2018_uchwala_309.PDF - 398.809 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:19:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu
2018_uchwala_310.PDFUchwała Nr LVIII/310/18 (2018_uchwala_310.PDF - 127.368 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:24:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów
2018_uchwala_313.PDFUchwała Nr LIX/313/18 (2018_uchwala_313.PDF - 114.229 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:36:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2019r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów-do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m"
2018_uchwala_314.PDFUchwała Nr LIX/314/18 (2018_uchwala_314.PDF - 91.906 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:41:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/309/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu
2018_uchwala_315.PDFUchwała Nr LIX/315/18 (2018_uchwala_315.PDF - 2731.954 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:44:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018- 2028
2018_uchwala_318.PDFUchwała Nr LX/318/18 (2018_uchwala_318.PDF - 135.866 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:18:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
2018_uchwala_319.pdfUchwała Nr LX/319/18 (2018_uchwala_319.pdf - 2371.113 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:23:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
2018_uchwala_320.PDFUchwała Nr LX/320/18 (2018_uchwala_320.PDF - 1149.586 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:26:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pacanów na lata 2018-2021
2018_uchwala_321.PDFUchwała Nr LX/321/18 (2018_uchwala_321.PDF - 110.543 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:30:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1912 o pow. 16m2 położonej w Pacanowie przy ulicy Rynek (Park) stanowiącej własność Gminy Pacanów
2018_uchwala_322.PDFUchwała Nr LX/322/18 (2018_uchwala_322.PDF - 2290.892 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:32:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
2018_uchwala_323.pdfUchwała Nr LX/323/18 (2018_uchwala_323.pdf - 106.157 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 08:46:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 3755 z dnia 30.10.2018 r.
2018_uchwala_1.PDFUchwała Nr I/1/18 (2018_uchwala_1.PDF - 86.935 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 08:50:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pacanów na czas VIII kadencji 2018-2023
2018_uchwala_2.PDFUchwała Nr I/2/18 (2018_uchwala_2.PDF - 97.196 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:00:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wybory wiceprzewodniczących Rady Gminy Pacanów na czas VIII kadencji 2018-2023
2018_uchwala_3.pdfUchwała Nr II/3/18 (2018_uchwala_3.pdf - 94.902 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:02:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego
2018_uchwala_4.pdfUchwała Nr II/4/18 (2018_uchwala_4.pdf - 94.371 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:08:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego
2018_uchwala_5.pdfUchwała Nr II/5/18 (2018_uchwala_5.pdf - 93.123 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:22:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego
2018_uchwala_6.pdfUchwała Nr II/6/18 (2018_uchwala_6.pdf - 91.847 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:23:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wybory jej przewodniczącego
2018_uchwala_7.pdfUchwała Nr II/7/18 (2018_uchwala_7.pdf - 89.76 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:26:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rolnictwa oraz wyboru jej przewodniczącego
2018_uchwala_8.pdfUchwała Nr II/8/18 (2018_uchwala_8.pdf - 103.394 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:27:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów
2018_uchwala_9.pdfUchwała Nr II/9/18 (2018_uchwala_9.pdf - 102.896 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:28:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pacanów
2018_uchwala_10.pdfUchwała Nr II/10/18 (2018_uchwala_10.pdf - 99.091 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:30:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów
2018_uchwala_11.pdfUchwała Nr II/11/18 (2018_uchwala_11.pdf - 103.358 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:32:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanów
2018_uchwala_12.pdfUchwała Nr II/12/18 (2018_uchwala_12.pdf - 103.137 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:33:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Pacanów
2018_uchwala_13.pdfUchwała Nr II/13/18 (2018_uchwala_13.pdf - 128.8 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:35:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów
2018_uchwala_17.PDFUchwała Nr III/17/18 (2018_uchwala_17.PDF - 2719.407 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:38:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028
2018_uchwala_19.PDFUchwała Nr III/19/18 (2018_uchwala_19.PDF - 697 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:43:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/248/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2018 rok
2018_uchwala_22.PDFUchwała Nr III/22/18 (2018_uchwala_22.PDF - 1356.97 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:52:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2018_uchwala_23.PDFUchwała Nr III/23/18 (2018_uchwala_23.PDF - 152.347 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:07:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę gminną
2018_uchwala_24.PDFUchwała Nr IV/24/18 (2018_uchwala_24.PDF - 2466.719 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:24:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2018_uchwala_25.pdfUchwała Nr IV/25/18 (2018_uchwala_25.pdf - 3310.969 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:28:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 271 z dnia 08.01.2019 r.
2018_uchwala_26.PDFUchwała Nr IV/26/18 (2018_uchwala_26.PDF - 2605.267 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:34:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2030
2018_uchwala_27.pdfUchwała Nr IV/27/18 (2018_uchwala_27.pdf - 2148.565 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:37:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 267 z dnia 08.01.2019 r.
2018_uchwala_28.pdfUchwała Nr IV/28/18 (2018_uchwala_28.pdf - 1578.46 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:46:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2019 r.
2018_uchwala_29.PDFUchwała Nr IV/29/18 (2018_uchwala_29.PDF - 251.017 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 11:06:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
2018_uchwala_30.pdfUchwała Nr IV/30/18 (2018_uchwala_30.pdf - 113.321 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 11:08:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania lub zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób wymagających wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 268 z dnia 08.01.2019 r.
2018_uchwala_31.pdfUchwała Nr IV/31/18 (2018_uchwala_31.pdf - 515.887 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 11:10:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 269 z dnia 08.01.2019 r.
2018_uchwala_32.pdfUchwała Nr IV/32/18 (2018_uchwala_32.pdf - 375.914 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 11:16:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 268 z dnia 08.01.2019 r.
2018_uchwala_33.PDFUchwała Nr IV/33/18 (2018_uchwala_33.PDF - 228.826 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 11:20:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/248/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2018 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5113

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-10 14:02:28
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-10 14:02:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-06-24 09:27:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony