Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Urząd Miasta i Gminy Pacanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Do budynku prowadzi wejście od ul. Rynek. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda ułatwiająca poruszanie się pomiędzy piętrami dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania ETR


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4839

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-04-22 09:49:56
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-04-22 09:51:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-02-28 09:59:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony