w 2023 roku

Wersja do druku

podpisane w 2023 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2023
(ZAR_1_2023.pdf - 463.447 KB) Data publikacji: 2023-01-04 13:32:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok

Zarządzenie Nr 2/2023
(ZAR_2_2023.pdf - 99.385 KB) Data publikacji: 2023-01-13 12:43:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 3/2023
(ZAR_3_2023.pdf - 98.787 KB) Data publikacji: 2023-01-13 12:44:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2023 roku

Zarządzenie Nr 4/2023
(ZAR_4_2023.pdf - 605.397 KB) Data publikacji: 2023-01-13 14:00:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok

Zarządzenie Nr 5/2023
(ZAR_5_2023.pdf - 348.818 KB) Data publikacji: 2023-01-16 08:11:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 6/2023
(ZAR_6_2023.pdf - 102.186 KB) Data publikacji: 2023-01-17 13:43:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem nie będącym własnością Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 7/2023
(ZAR_7_2023.pdf - 465.907 KB) Data publikacji: 2023-01-17 13:44:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 8/2023
(ZAR_8_2023.pdf - 466.397 KB) Data publikacji: 2023-01-18 12:41:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 9/2023
(ZAR_9_2023.pdf - 470.032 KB) Data publikacji: 2023-01-24 14:34:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 10/2023
(ZAR_10_2023.pdf - 167.374 KB) Data publikacji: 2023-01-27 09:48:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 11/2023
(ZAR_11_2023.pdf - 113.99 KB) Data publikacji: 2023-01-27 13:45:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR: 114/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

Zarządzenie Nr 12/2023
(ZAR_12_2023.pdf - 471.846 KB) Data publikacji: 2023-01-31 10:58:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 13/2023
(ZAR_13_2023.pdf - 225.562 KB) Data publikacji: 2023-02-01 10:39:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia procedury weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 14/2023
(ZAR_14_2023.pdf - 293.707 KB) Data publikacji: 2023-02-10 10:51:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2023r.”

Zarządzenie Nr 15/2023
(ZAR_15_2023.pdf - 459.942 KB) Data publikacji: 2023-02-13 12:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 16/2023
(ZAR_16_2023.pdf - 127.575 KB) Data publikacji: 2023-02-15 09:56:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 17/2023
(ZAR_17_2023.pdf - 468.323 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:06:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 18/2023
(ZAR_18_2023.pdf - 471.786 KB) Data publikacji: 2023-02-21 14:06:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 19/2023
(ZAR_19_2023.pdf - 619.077 KB) Data publikacji: 2023-02-28 13:00:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 20/2023
(ZAR_20_2023.pdf - 100.746 KB) Data publikacji: 2023-03-07 07:35:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: zmieniające Zarządzenie Nr: 108/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 4 października 2022 roku

Zarządzenie Nr 21/2023
(ZAR_21_2023.pdf - 531.344 KB) Data publikacji: 2023-03-02 14:14:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pacanów na lata 2023- 2025 r.

Zarządzenie Nr 22/2023
(ZAR_22_2023.pdf - 188.689 KB) Data publikacji: 2023-03-13 12:41:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów dotyczące zasad ( Polityki ) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 23/2023
(ZAR_23_2023.pdf - 467.437 KB) Data publikacji: 2023-03-13 12:41:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 24/2023
(ZAR_24_2023.pdf - 132.901 KB) Data publikacji: 2023-03-17 08:43:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 25/2023
(ZAR_25_2023.pdf - 470.258 KB) Data publikacji: 2023-03-17 08:44:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 26/2023
(ZAR_26_2023.pdf - 319.351 KB) Data publikacji: 2023-03-21 12:25:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 27/2023
(ZAR_27_2023.pdf - 472.187 KB) Data publikacji: 2023-03-24 12:31:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 28/2023
(ZAR_28_2023..pdf - 314.345 KB) Data publikacji: 2023-03-27 12:12:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 29/2023
(ZAR_29_2023.pdf - 146.889 KB) Data publikacji: 2023-03-30 08:49:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Pacanów przeznaczone pod ogródki przydomowe

Zarządzenie Nr 30/2023
(ZAR_30_2023.pdf - 609.54 KB) Data publikacji: 2023-03-30 10:51:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 31/2023
(ZAR_31_2023.pdf - 117.857 KB) Data publikacji: 2023-03-31 10:55:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 32/2023
(ZAR_32_2023.pdf - 202.216 KB) Data publikacji: 2023-03-31 10:56:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 33/2023
(ZAR_33_2023.pdf - 164.613 KB) Data publikacji: 2023-03-31 10:56:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 34/2023
(ZAR_34_2023.pdf - 110.015 KB) Data publikacji: 2023-03-31 10:56:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 35/2023
(ZAR_35_2023.pdf - 190.186 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:51:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 36/2023
(ZAR_36_2023.pdf - 181.19 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:52:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 37/2023
(ZAR_37_2023.pdf - 276.339 KB) Data publikacji: 2023-04-04 13:39:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra.

Zarządzenie Nr 38/2023
(ZAR_38_2023.pdf - 463.17 KB) Data publikacji: 2023-04-05 13:01:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 39/2023
(ZAR_39_2023.pdf - 191.111 KB) Data publikacji: 2023-04-06 14:32:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 40/2023
(ZAR_40_2023.pdf - 181.559 KB) Data publikacji: 2023-04-06 14:32:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 41/2023
(ZAR_41_2023.pdf - 480.337 KB) Data publikacji: 2023-04-12 14:30:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 42/2023
(ZAR_42_2023.pdf - 973.874 KB) Data publikacji: 2023-04-18 09:05:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 43/2023
(ZAR_43_2023.pdf - 330.857 KB) Data publikacji: 2023-04-25 07:34:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 44/2023
(ZAR_44_2023.pdf - 817.754 KB) Data publikacji: 2023-04-25 13:36:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Zarządzenie Nr 45/2023
(ZAR_45_2023.pdf - 1078.26 KB) Data publikacji: 2023-04-25 13:36:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 46/2023
(ZAR_46_2023.pdf - 315.332 KB) Data publikacji: 2023-04-25 13:37:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 47/2023
(ZAR_47_2023.pdf - 620.883 KB) Data publikacji: 2023-04-26 14:03:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 48/2023
(ZAR_48_2023.pdf - 200.382 KB) Data publikacji: 2023-04-28 10:25:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia

Zarządzenie Nr 49/2023
(ZAR_49_2023.pdf - 198.199 KB) Data publikacji: 2023-04-28 10:25:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 50/2023
(ZAR_50_2023.pdf - 271.162 KB) Data publikacji: 2023-04-28 10:26:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 51/2023
(ZAR_51_2023.pdf - 99.196 KB) Data publikacji: 2023-05-04 15:47:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 52/2023
(ZAR_52_2023.pdf - 467.478 KB) Data publikacji: 2023-05-04 15:48:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 53/2023
(ZAR_53_2023.pdf - 115.475 KB) Data publikacji: 2023-05-10 07:26:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie miasta i gminy Pacanów w roku 2023 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Zarządzenie Nr 54/2023
(ZAR_54_2023.pdf - 1079.394 KB) Data publikacji: 2023-05-10 07:31:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Zarządzenie Nr 55/2023
(ZAR_55_2023.pdf - 1229.947 KB) Data publikacji: 2023-05-10 07:31:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 56/2023
(ZAR_56_2023.pdf - 103.628 KB) Data publikacji: 2023-05-11 14:11:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 57/2023
(ZAR_57_2023.pdf - 111.669 KB) Data publikacji: 2023-05-11 14:12:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 58/2023
(ZAR_58_2023.pdf - 276.62 KB) Data publikacji: 2023-05-11 14:14:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra.

Zarządzenie Nr 59/2023
(ZAR_59_2023.pdf - 317.392 KB) Data publikacji: 2023-05-11 14:14:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 60/2023
(ZAR_60_2023.pdf - 317.22 KB) Data publikacji: 2023-05-18 13:11:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Zarządzenie Nr 61/2023
(ZAR_61_2023.pdf - 474.094 KB) Data publikacji: 2023-05-19 13:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 62/2023
(ZAR_62_2023.pdf - 99.475 KB) Data publikacji: 2023-05-25 14:23:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 63/2023
(ZAR_63_2023.pdf - 144.007 KB) Data publikacji: 2023-05-29 08:11:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego Pacanów

Zarządzenie Nr 64/2023
(ZAR_64_2023.pdf - 627.394 KB) Data publikacji: 2023-05-29 08:11:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 65/2023
(ZAR_65_2023.pdf - 670.925 KB) Data publikacji: 2023-05-30 13:47:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 66/2023
(ZAR_66_2023.pdf - 520.521 KB) Data publikacji: 2023-06-05 12:21:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 67/2023
(ZAR_67_2023.pdf - 358.632 KB) Data publikacji: 2023-06-06 10:42:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 68/2023
(ZAR_68_2023.pdf - 68.212 KB) Data publikacji: 2023-06-13 07:28:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 69/2023
(ZAR_69_2023.pdf - 516.144 KB) Data publikacji: 2023-06-13 11:14:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 70/2023
(ZAR_70_2023.pdf - 98.999 KB) Data publikacji: 2023-06-21 07:07:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 71/2023
(ZAR_71_2023.PDF - 156.439 KB) Data publikacji: 2023-06-21 14:21:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 72/2023
(ZAR_72_2023.pdf - 146.944 KB) Data publikacji: 2023-06-23 08:13:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za kontener stanowiący własność Gminy Pacanów przeznaczony pod magazyn

Zarządzenie Nr 73/2023
(ZAR_73_2023.pdf - 149.668 KB) Data publikacji: 2023-06-23 08:53:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 74/2023
(ZAR_74_2023.pdf - 142.425 KB) Data publikacji: 2023-06-28 09:19:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 75/2023
(ZAR_75_2023.pdf - 690.089 KB) Data publikacji: 2023-06-28 11:05:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 76/2023
(ZAR_76_2023.pdf - 517.628 KB) Data publikacji: 2023-07-03 07:16:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 77/2023
(ZAR_77_2023.pdf - 578.739 KB) Data publikacji: 2023-07-03 07:16:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 78/2023
(ZAR_78_2023.pdf - 663.403 KB) Data publikacji: 2023-07-03 11:30:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 79/2023
(ZAR_79_2023.pdf - 106.17 KB) Data publikacji: 2023-07-07 10:07:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 80/2023
(ZAR_80_2023.pdf - 523.701 KB) Data publikacji: 2023-07-10 11:39:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 81/2023
(ZAR_81_2023.pdf - 677.913 KB) Data publikacji: 2023-07-19 21:32:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 82/2023
(ZAR_82_2023.pdf - 159.117 KB) Data publikacji: 2023-07-21 10:52:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83/2023
(ZAR_83_2023.pdf - 196.004 KB) Data publikacji: 2023-07-21 10:52:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 84/2023
(ZAR_84_2023.pdf - 147.561 KB) Data publikacji: 2023-07-24 14:26:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 85/2023
(ZAR_85_2023.pdf - 157.616 KB) Data publikacji: 2023-07-26 07:30:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt.” Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku” w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie.

Zarządzenie Nr 86/2023
(ZAR_86_2023.pdf - 160.666 KB) Data publikacji: 2023-07-25 13:47:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 87/2023
(ZAR_87_2023.pdf - 675.735 KB) Data publikacji: 2023-07-26 12:05:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 88/2023
(ZAR_88_2023.pdf - 181.855 KB) Data publikacji: 2023-08-04 08:03:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najlepsze stoisko kulinarne” na dożynkach miejsko-gminnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 89/2023
(ZAR_89_2023.pdf - 180.971 KB) Data publikacji: 2023-08-04 08:04:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 90/2023
(ZAR_90_2023.pdf - 681.028 KB) Data publikacji: 2023-08-04 14:24:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 91/2023
(ZAR_91_2023.pdf - 513.887 KB) Data publikacji: 2023-08-09 07:48:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 92/2023
(ZAR_92_2023.pdf - 361.857 KB) Data publikacji: 2023-08-11 08:42:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 93/2023
(ZAR_93_2023.pdf - 104.564 KB) Data publikacji: 2023-08-11 12:14:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 94/2023
(ZAR_94_2023.pdf - 489.494 KB) Data publikacji: 2023-08-18 12:02:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 95/2023
(ZAR_95_2023.pdf - 366.299 KB) Data publikacji: 2023-08-23 13:36:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 96/2023
(ZAR_96_2023.pdf - 101.493 KB) Data publikacji: 2023-08-24 09:19:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 97/2023
(ZAR_97_2023.pdf - 233.769 KB) Data publikacji: 2023-08-28 12:52:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli częściowego wykonania zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2023 roku".

Zarządzenie Nr 98/2023
(ZAR_98_2023.pdf - 107.683 KB) Data publikacji: 2023-08-29 14:52:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 99/2023
(ZAR_99_2023.pdf - 372.199 KB) Data publikacji: 2023-08-29 14:52:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 100/2023
(ZAR_100_2023.pdf - 101.2 KB) Data publikacji: 2023-08-31 07:23:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 101/2023
(ZAR_101_2023.pdf - 676.531 KB) Data publikacji: 2023-08-31 07:24:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 102/2023
(ZAR_102_2023.pdf - 517.368 KB) Data publikacji: 2023-09-05 11:28:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 103/2023
(ZAR_103_2023.pdf - 149.735 KB) Data publikacji: 2023-09-05 12:04:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Trzebicy”

Zarządzenie Nr 104/2023
(ZAR_104_2023.pdf - 149.416 KB) Data publikacji: 2023-09-05 12:04:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,, Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego w msc. Biechów”

Zarządzenie Nr 105/2023
(ZAR_105_2023.pdf - 675.018 KB) Data publikacji: 2023-09-07 11:45:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 106/2023
(ZAR_106_2023.pdf - 257.971 KB) Data publikacji: 2023-09-15 08:55:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra.

Zarządzenie Nr 107/2023
(ZAR_107_2023.pdf - 198.786 KB) Data publikacji: 2023-09-15 08:55:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

Zarządzenie Nr 108/2023
(ZAR_108_2023.pdf - 115.038 KB) Data publikacji: 2023-09-15 13:46:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 109/2023
(ZAR_109_2023.pdf - 125.514 KB) Data publikacji: 2023-09-15 13:47:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 110/2023
(ZAR_110_2023.pdf - 147.676 KB) Data publikacji: 2023-09-19 14:45:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 111/2023
(ZAR_111_2023.pdf - 692.739 KB) Data publikacji: 2023-09-26 07:06:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 112/2023
(ZAR_112_2023.pdf - 106.983 KB) Data publikacji: 2023-09-27 09:35:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 113/2023
(ZAR_113_2023.pdf - 517.066 KB) Data publikacji: 2023-09-27 09:36:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok

Zarządzenie Nr 114/2023
(ZAR_114_2023.pdf - 109.727 KB) Data publikacji: 2023-09-27 09:36:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Zarządzenie Nr 115/2023
(ZAR_115_2023.pdf - 671.991 KB) Data publikacji: 2023-10-02 07:41:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 116/2023
(ZAR_116_2023.pdf - 682.101 KB) Data publikacji: 2023-10-06 11:45:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 117/2023
(ZAR_117_2023.pdf - 686.296 KB) Data publikacji: 2023-10-12 14:13:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 118/2023
(ZAR_118_2023.pdf - 276.351 KB) Data publikacji: 2023-10-13 12:06:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 119/2023
(ZAR_119_2023.pdf - 694.333 KB) Data publikacji: 2023-10-23 14:28:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 120/2023
(ZAR_120_2023.pdf - 105.01 KB) Data publikacji: 2023-10-25 09:02:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023r.

Zarządzenie Nr 121/2023
(ZAR_121_2023.pdf - 693.94 KB) Data publikacji: 2023-10-30 07:10:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 122/2023
(ZAR_122_2023.pdf - 364.385 KB) Data publikacji: 2023-10-30 13:48:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 123/2023
(ZAR_123_2023.pdf - 198.48 KB) Data publikacji: 2023-11-03 10:07:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Zołcza-Ugory

Zarządzenie Nr 124/2023
(ZAR_124_2023.pdf - 686.324 KB) Data publikacji: 2023-11-08 07:28:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 125/2023
(ZAR_125_2023.pdf - 696.072 KB) Data publikacji: 2023-11-15 10:44:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 126/2023
(ZAR_126_2023.pdf - 12285.829 KB) Data publikacji: 2023-11-15 10:48:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : Przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 127/2023
(ZAR_127_2023.pdf - 684.643 KB) Data publikacji: 2023-11-21 12:12:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 128/2023
(ZAR_128_2023a.pdf - 528.261 KB) Data publikacji: 2023-11-27 07:23:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 129/2023
(ZAR_129_2023.pdf - 179.381 KB) Data publikacji: 2023-11-27 07:31:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Organizacja imprezy kulturalnej pn. X Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia”

Zarządzenie Nr 130/2023
(ZAR_130_2023.pdf - 116.842 KB) Data publikacji: 2023-11-30 13:35:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 131/2023
(ZAR_131_2023.pdf - 515.78 KB) Data publikacji: 2023-11-30 14:55:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 132/2023
(ZAR_132_2023.pdf - 168.959 KB) Data publikacji: 2023-12-04 08:02:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gm. Pacanów poprzez zakup motopompy pływającej Niagara 2.”

Zarządzenie Nr 133/2023
(ZAR_133_2023.pdf - 176.757 KB) Data publikacji: 2023-12-04 09:24:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 134/2023
(ZAR_134_2023.pdf - 236.485 KB) Data publikacji: 2023-12-04 09:25:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 135/2023
(ZAR_135_2023.pdf - 246.209 KB) Data publikacji: 2023-12-08 14:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 136/2023
(ZAR_136_2023.pdf - 702.494 KB) Data publikacji: 2023-12-08 14:25:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 137/2023
(ZAR_137_2023.pdf - 367.915 KB) Data publikacji: 2023-12-13 14:37:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 138/2023
(ZAR_138_2023.pdf - 365.237 KB) Data publikacji: 2023-12-13 14:39:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 139/2023
(ZAR_139_2023.pdf - 693.637 KB) Data publikacji: 2023-12-19 13:52:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 140/2023
(ZAR_140_2023.pdf - 336.834 KB) Data publikacji: 2023-12-21 08:36:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2024 r.

Zarządzenie Nr 141/2023
(ZAR_141_2023.pdf - 535.303 KB) Data publikacji: 2023-12-27 07:08:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 142/2023
(ZAR_142_2023.pdf - 123.791 KB) Data publikacji: 2023-12-27 09:26:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych na realizację świadczenia usług logopedy - prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie Nr 143/2023
(ZAR_143_2023.pdf - 141.4 KB) Data publikacji: 2023-12-28 14:47:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” z elementami profilaktyki uzależnienia od alkoholu”.

Zarządzenie Nr 144/2023
(ZAR_144_2023.pdf - 192.758 KB) Data publikacji: 2024-01-02 08:11:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 145/2023
(ZAR_145_2023.pdf - 102.114 KB) Data publikacji: 2024-01-02 08:11:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowej części kościoła w Zborówku.

Zarządzenie Nr 146/2023
(ZAR_146_2023.pdf - 105.773 KB) Data publikacji: 2024-01-02 08:11:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024r.

Zarządzenie Nr 147/2023
(ZAR_147_2023.pdf - 368.905 KB) Data publikacji: 2024-01-03 10:26:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1315

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2023-01-04 13:30:48
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2023-01-04 13:32:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-01-03 10:26:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony