w 2019 roku

Wersja do druku

podpisane w 2019 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2019
(ZAR_1_2019.PDF - 131.04 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:53:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2019 roku

Zarządzenie Nr 2/2019
(ZAR_2_2019.PDF - 123.223 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:55:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 3/2019
(ZAR_3_2019.PDF - 312.646 KB) Data publikacji: 2019-01-30 09:59:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 4/2019
(ZAR_4_2019.PDF - 310.188 KB) Data publikacji: 2019-01-30 10:02:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 5/2019
(ZAR_5_2019.PDF - 1124.455 KB) Data publikacji: 2019-01-30 10:05:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 6/2019
(ZAR_6_2019.pdf - 971.077 KB) Data publikacji: 2019-01-31 13:36:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019
(ZAR_7_2019.pdf - 309.312 KB) Data publikacji: 2019-01-31 13:37:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 8/2019
(ZAR_8_2019.PDF - 175.597 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 9/2019
(ZAR_9_2019.PDF - 131.099 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:50:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/2019
(ZAR_10_2019.PDF - 324.336 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:53:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 11/2019
(ZAR_11_2019.PDF - 114.11 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:55:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: mieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 12/2019
(ZAR_12_2019.PDF - 138.464 KB) Data publikacji: 2019-02-25 07:58:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publiczne w Pacanowie

Zarządzenie Nr 13/2019
(ZAR_13_2019.PDF - 1314.449 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:19:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2019.

Zarządzenie Nr 14/2019
(ZAR_14_2019.PDF - 871.258 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:22:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 15/2019
(ZAR_15_2019.PDF - 201.645 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:23:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/2019
(ZAR_16_2019.pdf - 823.691 KB) Data publikacji: 2019-02-25 08:26:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019r."

Zarządzenie Nr 17/2019
(ZAR_17_2019.PDF - 1193.357 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:00:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2019
(ZAR_18_2019.PDF - 1160.832 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:03:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 19/2019
(ZAR_19_2019.PDF - 504.151 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:05:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 20/2019
(ZAR_20_2019.PDF - 126.476 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:07:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Oblekoniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 21/2019
(ZAR_21_2019.pdf - 280.384 KB) Data publikacji: 2019-03-27 10:53:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 22/2019
(ZAR_22_2019.PDF - 242.25 KB) Data publikacji: 2019-03-27 11:02:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 23/2019
(ZAR_23_2019.PDF - 131.001 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:33:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 24/2019
(ZAR_24_2019a.PDF - 205.758 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:40:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 25/2019
(ZAR_25_2019.PDF - 266.623 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:41:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 26/2019
(ZAR_26_2019.PDF - 104.177 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:43:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych najmu lokali użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 27/2019
(ZAR_27_2019.PDF - 319.625 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:44:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 28/2019
(ZAR_28_2019.PDF - 293.782 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:46:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 29/2019
(ZAR_29_2019.PDF - 89.526 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:47:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 30/2019
(ZAR_30_2019.pdf - 984.9 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:52:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadania.

Zarządzenie Nr 31/2019
(ZAR_31_2019.PDF - 884.268 KB) Data publikacji: 2019-04-02 11:54:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 32/2019
(ZAR_32_2019.PDF - 103.777 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:34:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru techniczno-jakościowego zadania "Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 33/2019
(ZAR_33_2019.PDF - 286.096 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:36:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 34/2019
(ZAR_34_2019.PDF - 104.319 KB) Data publikacji: 2019-04-17 11:38:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 35/2019
(ZAR_35_2019.pdf - 967.369 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:24:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie "Lisia Górka" od km 0+000 do km -0+473

Zarządzenie Nr 36/2019
(ZAR_36_2019.PDF - 106.257 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:26:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru techniczno-jakościowego zadania: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie Nr 37/2019
(ZAR_37_2019.PDF - 100.022 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311

Zarządzenie Nr 38/2019
(ZAR_38_2019.PDF - 1303.469 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:30:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 39/2019
(ZAR_39_2019.PDF - 1428.293 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:32:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40/2019
(ZAR_40_2019.PDF - 1478.454 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:34:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 41/2019
(ZAR_41_2019.PDF - 1518.166 KB) Data publikacji: 2019-05-06 13:37:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 42/2019
(ZAR_42_2019.PDF - 69.667 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:47:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka gm. Pacanów" w ramach umowy nr RK.271.42.2019 z dnia 11.03.2019 r.

Zarządzenie Nr 43/2019
(ZAR_43_2019.PDF - 768.558 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:54:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 44/2019
(ZAR_44_2019.PDF - 944.73 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:58:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 45/2019
(ZAR_45_2019.pdf - 514.884 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:11:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 - etap I

Zarządzenie Nr 46/2019
(ZAR_46_2019.PDF - 166.654 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:15:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 47/2019
(ZAR_47_2019.PDF - 798.947 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:18:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48/2019
(ZAR_48_2019.PDF - 77.639 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:19:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 49/2019
(ZAR_49_2019.PDF - 176.379 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:22:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/2019
(ZAR_50_2019.PDF - 71.564 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:23:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 51/2019
(ZAR_51_2019.PDF - 63.964 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 52/2019
(ZAR_52_2019.PDF - 49.183 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:28:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 53/2019
(ZAR_53_2019.PDF - 56.577 KB) Data publikacji: 2019-05-29 10:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 54/2019
(ZAR_54_2019.PDF - 798.952 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:29:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55/2019
(ZAR_55_2019.PDF - 598.468 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:31:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/2019
(ZAR_56_2019.pdf - 204.223 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:45:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 57/2019
(ZAR_57_2019.pdf - 842.847 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:49:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 58/2019
(ZAR_58_2019.PDF - 927.351 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:51:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 59/2019
(ZAR_59_2019.PDF - 394.363 KB) Data publikacji: 2019-07-04 07:54:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 60/2019
(ZAR_60_2019.PDF - 673.314 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:31:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 61/2019
(ZAR_61_2019.PDF - 1082.506 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:40:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Zarządzenie Nr 62/2019
(ZAR_62_2019.PDF - 57.031 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:43:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zadania: "Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego"

Zarządzenie Nr 63/2019
(ZAR_63_2019.PDF - 56.489 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:47:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich zadania: "Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego"

Zarządzenie Nr 65/2019
(ZAR_65_2019.PDF - 499.977 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:50:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Pozyskanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów."

Zarządzenie Nr 66/2019
(ZAR_66_2019.PDF - 138.382 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:51:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 67/2019
(ZAR_67_2019.PDF - 138.617 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:53:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 68/2019
(ZAR_68_2019.PDF - 124.922 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:56:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 69/2019
(ZAR_69_2019.PDF - 79.803 KB) Data publikacji: 2019-07-29 11:58:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Zarządzenie Nr 70/2019
(ZAR_70_2019.PDF - 1002.414 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:00:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2019
(ZAR_71_2019.PDF - 75.385 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:02:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 r".

Zarządzenie Nr 72/2019
(ZAR_72_2019.PDF - 51.409 KB) Data publikacji: 2019-07-29 12:05:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: - Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 1+407 do km 1+982. - Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240

Zarządzenie Nr 73/2019
(ZAR_73_2019.PDF - 144.071 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:03:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 74/2019
(ZAR_74_2019.PDF - 63.318 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:05:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie o świadczenia wychowawcze, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 75/2019
(ZAR_75_2019.PDF - 61.004 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:07:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie o świadczenia wychowawcze, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 76/2019
(ZAR_76_2019.PDF - 856.927 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:10:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 77/2019
(ZAR_77_2019.PDF - 44.486 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:14:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 361226T Rataje Karskie "Lisia Górka" od km 0+000 do km 0+473

Zarządzenie Nr 78/2019
(ZAR_78_2019.PDF - 894.478 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:17:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 79/2019
(ZAR_79_2019.pdf - 287.736 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:21:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020"

Zarządzenie Nr 80/2019
(ZAR_80_2019.PDF - 257.529 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:27:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 81/2019
(ZAR_81_2019.PDF - 108.017 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:29:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołanie Komisji ds. przeprowadzenia kontroli placów zabaw, których gm. Pacanów jest Zarządcą znajdujących się na terenie gm. Pacanów

Zarządzenie Nr 82/2019
(ZAR_82_2019.PDF - 47.146 KB) Data publikacji: 2019-08-22 09:31:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311

Zarządzenie Nr 83/2019
(ZAR_83_2019.PDF - 227.521 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:36:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 84/2019
(ZAR_84_2019.PDF - 114.378 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:38:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Najlepsze stoisko kulinarne" na dożynkach gminnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 85/2019
(ZAR_85_2019.pdf - 546.792 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:42:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 361010T Niegosławice-Chrznów-Wójcza od km 0+000 do km 0+995, Przebudowa drogi gminnej nr 361064T Niegosławice wieś od km 0+000 do km 0+683

Zarządzenie Nr 86/2019
(ZAR_86_2019.PDF - 84.423 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:43:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Anny Kwiecień

Zarządzenie Nr 87/2019
(ZAR_87_2019.PDF - 132.824 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:45:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 88/2019
(ZAR_88_2019.PDF - 134.264 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:46:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 89/2019
(ZAR_89_2019.PDF - 132.297 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:47:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 90/2019
(ZAR_90_2019.PDF - 116.685 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:49:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie Nr 91/2019
(ZAR_91_2019.PDF - 1049.824 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:50:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 92/2019
(ZAR_92_2019.PDF - 486.932 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:57:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 93/2019
(ZAR_93_2019.PDF - 792.158 KB) Data publikacji: 2019-09-25 08:59:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 94/2019
(ZAR_94_2019.PDF - 42.787 KB) Data publikacji: 2019-09-25 09:01:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 - etap I

Zarządzenie Nr 95/2019
(ZAR_95_2019.PDF - 584.213 KB) Data publikacji: 2019-09-25 09:01:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 96/2019
(ZAR_96_2019.PDF - 313.495 KB) Data publikacji: 2019-10-04 13:34:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 97/2019
(ZAR_97_2019.PDF - 899.081 KB) Data publikacji: 2019-10-04 13:36:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 98/2019
(ZAR_98_2019.PDF - 285.698 KB) Data publikacji: 2019-10-02 07:39:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku

Zarządzenie Nr 99/2019
(ZAR_99_2019.PDF - 353.027 KB) Data publikacji: 2019-10-04 08:56:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Burmistrza "Pacanowski Laur"

Zarządzenie Nr 100/2019
(ZAR_100_2019.PDF - 1076.467 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:32:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 101/2019
(ZAR_101_2019.pdf - 640.433 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:36:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 102/2019
(ZAR_102_2019.PDF - 168.534 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:37:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 103/2019
(ZAR_103_2019.PDF - 672.319 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:39:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia"

Zarządzenie Nr 104/2019
(ZAR_104_2019.pdf - 699.348 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:42:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 36116T Biskupice w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535

Zarządzenie Nr 105/2019
(ZAR_105_2019.pdf - 594.189 KB) Data publikacji: 2019-10-11 11:49:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie konsultacji ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025”

Zarządzenie Nr 106/2019
(ZAR_106_2019.PDF - 987.4 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:45:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 107/2019
(ZAR_107_2019.PDF - 59.359 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:46:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 108/2019
(ZAR_108_2019.PDF - 971.554 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:48:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 109/2019
(ZAR_109_2019.PDF - 86.37 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:50:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie: Organizacja konkursu na wykonanie pieśni folklorystycznej podczas imprezy kulturalnej pn. "6 Przegląd Twórczości Ludowej Jesień z Folklorem czyli muzyka łączy pokolenia"

Zarządzenie Nr 110/2019
(ZAR_110_2019.PDF - 140.824 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:52:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 111/2019
(ZAR_111_2019.PDF - 141.175 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:53:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 112/2019
(ZAR_112_2019.PDF - 141.073 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:54:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 113/2019
(ZAR_113_2019.PDF - 112.571 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:55:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 114/2019
(ZAR_114_2019.PDF - 126.367 KB) Data publikacji: 2019-10-28 14:55:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 115/2019
(ZAR_115_2019.PDF - 454.343 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:41:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Promowanie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy pacanów w 2019r."

Zarządzenie Nr 116/2019
(ZAR_116_2019.PDF - 131.425 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:42:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 117/2019
(ZAR_117_2019.PDF - 1229.506 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:45:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 118/2019
(ZAR_118_2019.PDF - 602.45 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:46:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 119/2019
(ZAR_119_2019.PDF - 154.805 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:47:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 120/2019
(ZAR_120_2019.PDF - 104.009 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:48:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 121/2019
(ZAR_121_2019.PDF - 595.261 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:49:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 122/2019
(ZAR_122_2019.PDF - 63.834 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:54:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru prac polegających: "Wykonanie robót posadzkarskich oraz instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej OSP Rataje Karskie"

Zarządzenie Nr 123/2019
(ZAR_123_2019.PDF - 72.14 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:56:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do rozliczenia dotacji otrzymanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w: Pacanowie, Słupi oraz Wójczy

Zarządzenie Nr 124/2019
(ZAR_124_2019.PDF - 89.805 KB) Data publikacji: 2019-11-22 07:58:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą "Wakacje z GLKS ZORZA-TEMPO Pacanów: "Zajęcia sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów w okresie od 16.07.2019 - 31.08.2019r"

Zarządzenie Nr 125/2019
(ZAR_125_2019.PDF - 1077.807 KB) Data publikacji: 2019-11-25 09:29:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 126/2019
(ZAR_126_2019.PDF - 6167.394 KB) Data publikacji: 2019-11-25 09:57:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 127/2019
(ZAR_127_2019.PDF - 50.112 KB) Data publikacji: 2019-11-25 10:00:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 361010T Niegosławice-Chrzanów-Wójcza od km 0+000 do km 0+995, Przebudowa drogi gminnej nr 361064T Niegosławice wieś od km 0+000 do km 0_683

Zarządzenie Nr 128/2019
(ZAR_128_2019.PDF - 1083.165 KB) Data publikacji: 2019-11-25 10:02:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 129/2019
(ZAR_129_2019.PDF - 253.666 KB) Data publikacji: 2019-12-13 07:51:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 130/2019
(ZAR_130_2019.PDF - 962.467 KB) Data publikacji: 2019-12-13 07:54:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 131/2019
(ZAR_131_2019.PDF - 897.202 KB) Data publikacji: 2019-12-13 07:56:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 132/2019
(ZAR_132_2019.PDF - 73.708 KB) Data publikacji: 2019-12-13 07:57:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. "Pozyskania i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 133/2019
(ZAR_133_2019.PDF - 943.059 KB) Data publikacji: 2019-12-13 07:58:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 134/2019
(ZAR_134_2019.PDF - 79.908 KB) Data publikacji: 2019-12-13 08:00:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania 2 zadań publicznych pn: 1. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 r. ". 2. "promowanie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów - jesień 2019 r. "

Zarządzenie Nr 135/2019
(ZAR_135_2019.PDF - 1024.263 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:01:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 136/2019
(ZAR_136_2019.PDF - 240.696 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:03:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r."

Zarządzenie Nr 137/2019
(ZAR_137_2019.PDF - 85.533 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:06:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli problemowej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pacanów w zakresie: "Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych: reklamowanie osób z urzędu i na wniosek (określenie potrzeb i zasadności wnioskowania o reklamowanie na wniosek)"

Zarządzenie Nr 138/2019
(ZAR_138_2019.PDF - 1060.121 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:07:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 139/2019
(ZAR_139_2019.PDF - 976.942 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:30:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 140/2019
(ZAR_140_2019.PDF - 242.807 KB) Data publikacji: 2020-01-02 10:30:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r."

Zarządzenie Nr 141/2019
(ZAR_141_2019.PDF - 187.374 KB) Data publikacji: 2020-01-10 08:19:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 142/2019
(ZAR_142_2019.PDF - 1114.131 KB) Data publikacji: 2020-01-10 08:20:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 143/2019
(ZAR_143_2019.pdf - 2291.617 KB) Data publikacji: 2020-01-10 08:28:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 144/2019
(ZAR_144_2019.PDF - 73.195 KB) Data publikacji: 2020-01-10 09:26:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w s[rawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 145/2019
(ZAR_145_2019.PDF - 51.538 KB) Data publikacji: 2020-01-10 09:27:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zbycia cegły składowanej na bezie terenowej Pagiet

Zarządzenie Nr 146/2019
(ZAR_146_2019.PDF - 80.471 KB) Data publikacji: 2020-01-10 09:29:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz w zapasowym miejscu pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 147/2019
(ZAR_147_2019.PDF - 122.656 KB) Data publikacji: 2020-01-10 09:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Zarządzenie Nr 148/2019
(ZAR_148_2019.PDF - 138.881 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:24:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1755

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-01-30 09:51:27
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-01-30 09:51:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-24 08:24:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony