w 2018 roku

Wersja do druku

podpisane w 2018 roku
Załączone pliki
ZAR_1_18.PDFZarządzenie Nr 1/18 (ZAR_1_18.PDF - 305.789 KB)
Data publikacji: 2018-01-02 14:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego kontroli zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
ZAR_2_18.pdfZarządzenie Nr 2/18 (ZAR_2_18.pdf - 732.81 KB)
Data publikacji: 2018-01-10 11:15:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_3_18.pdfZarzadzenie Nr 3/18 (ZAR_3_18.pdf - 406.516 KB)
Data publikacji: 2018-01-10 11:16:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i analizy złożonych ofert celem zatrudnienia pracownika na umowe o pracę na zastepstwo
ZAR_4_18.docxZarządzenie Nr 4/18 (ZAR_4_18.docx - 15.323 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 11:47:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pacanów w 2018 roku
ZAR_5_18.pdfZarządzenie Nr 5/18 (ZAR_5_18.pdf - 1153.29 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 11:08:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_6_18.pdfZarządzenie Nr 6/18 (ZAR_6_18.pdf - 1025.166 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 10:46:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_7_18.pdfZarządzenie Nr 7/18 (ZAR_7_18.pdf - 397.837 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 10:48:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenie płatnych godzin nadliczbowych dla służb komunalnych za pracę wykonaną w dniach wolnych od pracy
ZAR_8_18.pdfZarządzenie Nr 8/18 (ZAR_8_18.pdf - 3004.684 KB)
Data publikacji: 2018-01-29 09:46:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_9_18.pdfZarządzenie Nr 9/18 (ZAR_9_18.pdf - 1952.511 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:58:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Pacanów
ZAR_10_18.pdfZarządzenie Nr 10/18 (ZAR_10_18.pdf - 1200.455 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 08:01:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_11_18.pdfZarządzenie Nr 11/18 (ZAR_11_18.pdf - 723.444 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 08:05:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_13_18.pdfZarządzenie Nr 13/18 (ZAR_13_18.pdf - 410.252 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 08:07:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_14_18.PDFZarządzenie Nr 14/18 (ZAR_14_18.PDF - 1893.77 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 08:34:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania pn. upowszechcnianie kultury fizycznej i sportu
ZAR_15_18.pdfZarządzenie Nr 15/18 (ZAR_15_18.pdf - 717.839 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 09:01:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_16_18.pdfZarządzenie Nr 16/18 (ZAR_16_18.pdf - 2368.576 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 09:06:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia na 2018 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów
ZAR_17_18.pdfZarządzenie Nr 17/18 (ZAR_17_18.pdf - 766.773 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 09:09:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w msc. Rataje Karskie
ZAR_18_18.pdfZarządzenie Nr 18/18 (ZAR_18_18.pdf - 891.51 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Pacanów
ZAR_19_18.pdfZarządzenie Nr 19/18 (ZAR_19_18.pdf - 899.231 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 09:15:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Rataje Karskie
ZAR_20_18.pdfZarządzenie Nr 20/18 (ZAR_20_18.pdf - 2949.214 KB)
Data publikacji: 2018-02-20 13:20:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_21_18.pdfZarządzenie Nr 21/18 (ZAR_21_18.pdf - 412.009 KB)
Data publikacji: 2018-02-20 13:21:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu pod usytuowanie kontenerów odzieżowych
ZAR_22_18.pdfZarządzenie Nr 22/18 (ZAR_22_18.pdf - 1209.359 KB)
Data publikacji: 2018-02-20 13:22:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_23_18.pdfZarządzenie Nr 23/18 (ZAR_23_18.pdf - 2737.219 KB)
Data publikacji: 2018-02-23 13:00:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_24_18.pdfZarządzenie Nr 24/18 (ZAR_24_18.pdf - 426.778 KB)
Data publikacji: 2018-03-05 08:12:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_25_18.pdfZarządzenie Nr 25/18 (ZAR_25_18.pdf - 4293.686 KB)
Data publikacji: 2018-03-16 09:23:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_26_18.pdfZarządzenie Nr 26/18 (ZAR_26_18.pdf - 389.05 KB)
Data publikacji: 2018-03-05 08:14:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej poł. w Trzebicy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAR_27_18.pdfZarządzenie Nr 27/18 (ZAR_27_18.pdf - 2793.283 KB)
Data publikacji: 2018-03-12 10:39:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego na przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych
ZAR_29_18.pdfZarządzenie Nr 29/18 (ZAR_29_18.pdf - 2311.211 KB)
Data publikacji: 2018-03-12 10:44:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów
ZAR_32_18.pdfZarządzenie Nr 32/18 (ZAR_32_18.pdf - 803.821 KB)
Data publikacji: 2018-03-16 09:31:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_33_18.pdfZarządzenie Nr 33/18 (ZAR_33_18.pdf - 795.803 KB)
Data publikacji: 2018-03-21 12:55:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_34_18.pdfZarządzenie Nr 34/18 (ZAR_34_18.pdf - 435.113 KB)
Data publikacji: 2018-03-21 12:57:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie
ZAR_35_18.PDFZarządzenie Nr 35/18 (ZAR_35_18.PDF - 2170.154 KB)
Data publikacji: 2018-03-16 14:22:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatow na stanowiska dyrektorów szkół
ZAR_36_18.pdfZarządzenie Nr 36/18 (ZAR_36_18.pdf - 3491.586 KB)
Data publikacji: 2018-03-21 13:05:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_37_18.pdfZarządzenie Nr 37/18 (ZAR_37_18.pdf - 771.631 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 09:01:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_38_18.pdfZarządzenie Nr 38/18 (ZAR_38_18.pdf - 1365.874 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 09:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenie Nr 29/20018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów
ZAR_39_18.pdfZarządzenie Nr 39/18 (ZAR_39_18.pdf - 2784.419 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 09:11:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania przebudowy 4 dróg wewnętrznych w msc. Komorów, Karsy Małe, Słupia (2) przebudowy 4 dróg gminnych w msc. Komorów (2), Książnice, Słupia.
ZAR_40_18.pdfZarządzenie Nr 40/18 (ZAR_40_18.pdf - 412.106 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 09:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 34/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w ECB w Pacanowie
ZAR_41_18.pdfZarządzenie Nr 41/18 (ZAR_41_18.pdf - 3583.28 KB)
Data publikacji: 2018-03-30 09:52:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_42_18.pdfZarządzenie Nr 42/18 (ZAR_42_18.pdf - 836.286 KB)
Data publikacji: 2018-04-04 12:40:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_31_18_cz1.PDFZarządzenie Nr 31/18 (ZAR_31_18_cz1.PDF - 18961.135 KB)
Data publikacji: 2018-04-11 11:11:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu i urzędu gminy oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych
ZAR_31_18_cz2.PDFZarządzenie Nr 31/18 (ZAR_31_18_cz2.PDF - 21164.312 KB)
Data publikacji: 2018-04-11 11:14:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załaczniki do zarządzenia
ZAR_48_18.pdfZarządzenie Nr 48/18 (ZAR_48_18.pdf - 759.716 KB)
Data publikacji: 2018-04-11 10:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia z 2012 r. dotyczacego wprowadzenia instrukcji sporzadzania obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy
ZAR_43_18.pdfZarządzenie Nr 43/18 (ZAR_43_18.pdf - 718.408 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_44_18.pdfZarządzenie Nr 44/18 (ZAR_44_18.pdf - 442.228 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 5/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Gminie Pacanów
ZAR_45_18.pdfZarządzenie Nr 45/18 (ZAR_45_18.pdf - 530.044 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:11:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu
ZAR_46_18.pdfZarządzenie Nr 46/18 (ZAR_46_18.pdf - 473.923 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:16:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Samorzadowego Przedszkola w Pacanowie
ZAR_48__18.pdfZarządzenie Nr 48/18 (ZAR_48__18.pdf - 1220.357 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:49:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_49_18.pdfZarządzenie Nr 49/18 (ZAR_49_18.pdf - 2829.542 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 08:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_12_18.PDFZarządzenie Nr 12/18 (ZAR_12_18.PDF - 2994.236 KB)
Data publikacji: 2018-04-26 09:25:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2018
ZAR_51_18.pdfZarządzenie Nr 51/18 (ZAR_51_18.pdf - 384.04 KB)
Data publikacji: 2018-04-26 09:26:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
ZAR_52_18.pdfZarządzenie Nr 52/18 (ZAR_52_18.pdf - 445.202 KB)
Data publikacji: 2018-04-26 09:27:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie
ZAR_53_18.pdfZarzadzenie Nr 53/18 (ZAR_53_18.pdf - 424.106 KB)
Data publikacji: 2018-04-26 09:28:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru w wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_50_18.pdfZarządzenie Nr 50/18 (ZAR_50_18.pdf - 3592.578 KB)
Data publikacji: 2018-05-07 08:33:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_54_18.pdfZarządzenie Nr 54/18 (ZAR_54_18.pdf - 4131.049 KB)
Data publikacji: 2018-05-07 09:18:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_55_18.pdfZarządzenie Nr 55/18 (ZAR_55_18.pdf - 541.998 KB)
Data publikacji: 2018-05-07 09:22:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oblekoniu
ZAR_56_18.pdfZarządzenie Nr 56/18 (ZAR_56_18.pdf - 383.827 KB)
Data publikacji: 2018-05-07 09:25:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
ZAR_57_18.rtfZarządzenie Nr 57/18 (ZAR_57_18.rtf - 68.237 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 13:38:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
ZAR_58_18.rtfZarządzenie Nr 58/18 (ZAR_58_18.rtf - 66.562 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 13:39:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
ZAR_59_18.rtfZarządzenie Nr 59/18 (ZAR_59_18.rtf - 68.001 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 13:39:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
ZAR_60_18.pdfZarządzenie Nr 60/18 (ZAR_60_18.pdf - 2584.79 KB)
Data publikacji: 2018-05-09 08:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu neiograniczonego na zadanie: Remont drogi gminnej Oblekoń ,,Zadworze"
ZAR_61_18.pdfZarządzenie Nr 61/18 (ZAR_61_18.pdf - 4111.698 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:39:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmianw budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_62_18.pdfZarządzenie Nr 62/18 (ZAR_62_18.pdf - 365.033 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:40:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zarzadzenie wyborów do Młodziezowej Rady Gminy Pacanów I kadencji
ZAR_63_18.pdfZarządzenie Nr 63/18 (ZAR_63_18.pdf - 453.863 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:43:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Pacanów
ZAR_64_18.pdfZarządzenie Nr 64/18 (ZAR_64_18.pdf - 1156.942 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:50:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_65_18.pdfZarządzenie Nr 65/18 (ZAR_65_18.pdf - 733.949 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:53:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_66_18.pdfZarządzenie Nr 66/18 (ZAR_66_18.pdf - 439.051 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:56:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej
20180518_konkurs_ofert_Hospicjum.pdfOtwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia (20180518_konkurs_ofert_Hospicjum.pdf - 2110.131 KB)
Data publikacji: 2018-05-18 14:00:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: ogłoszenie
ZAR_67_18.pdfZarządzenie Nr 67/18 (ZAR_67_18.pdf - 372.355 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 07:58:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
ZAR_68_2018.pdfZarządzenie Nr 68/18 (ZAR_68_2018.pdf - 34.759 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 12:31:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów
ZAR_69_18.pdfZarządzenie Nr 69/18 (ZAR_69_18.pdf - 931.885 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 08:09:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_70_18.pdfZarządzenie Nr 70/18 (ZAR_70_18.pdf - 824.762 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 08:12:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_71_18.pdfZarządzenie Nr 71/18 (ZAR_71_18.pdf - 969.562 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 08:16:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z 13.03.2018r dotyczące zasad 9polityki) rachunkowości dla budżetu i urzędu gminy oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych
ZAR_72_18.pdfZarządzenie Nr 72/18 (ZAR_72_18.pdf - 953.433 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 08:21:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2018 r. na terenie gminy Pacanów
ZAR_73_18.pdfZarządzenie Nr 73/18 (ZAR_73_18.pdf - 764.467 KB)
Data publikacji: 2018-06-06 07:49:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_74_18.pdfZarządzenie Nr 74/18 (ZAR_74_18.pdf - 1895.396 KB)
Data publikacji: 2018-06-06 07:55:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanow na 2018 rok
ZAR_75_18.pdfZarządzenie Nr 75/18 (ZAR_75_18.pdf - 773.39 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:36:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_76_18.pdfZarządzenie Nr 76/18 (ZAR_76_18.pdf - 382.37 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:37:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej powołaniej do przeprowadzenia wyborów mlodziezowej rady gminy
ZAR_77_18.pdfZarządzenie Nr 77/18 (ZAR_77_18.pdf - 883.261 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:38:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_78_18.pdfZarządzenie Nr 78/18 (ZAR_78_18.pdf - 448.722 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:42:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_79_18.pdfZarządzenie Nr 79/18 (ZAR_79_18.pdf - 1123.087 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:39:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_80_18.PDFZarządzenie Nr 80/18 (ZAR_80_18.PDF - 2171.154 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 13:33:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu na ochronę i promocję zdrowia, w tym działalaność lecznicza
ZAR_81_18.pdfZarządzenie Nr 81/18 (ZAR_81_18.pdf - 4670.718 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 09:06:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_82_18.pdfZarządzenie Nr 82/18 (ZAR_82_18.pdf - 1733.045 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 08:56:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powłania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku"
ZAR_83_18.pdfZarządzenie Nr 83/18 (ZAR_83_18.pdf - 806.225 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 09:15:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargowej - Biniątki
ZAR_84_18.pdfZarządzenie Nr 84/18 (ZAR_84_18.pdf - 802.882 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 09:18:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - Pacanów
ZAR_85_18.pdfZarządzenie Nr 85/18 (ZAR_85_18.pdf - 402.112 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 11:36:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_86_18.pdfZarządzenie Nr 86/18 (ZAR_86_18.pdf - 824.589 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:04:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
ZAR_87_18.pdfZarządzenie Nr 87/18 (ZAR_87_18.pdf - 4592.241 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:11:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_88_18.pdfZarządzenie Nr 88/18 (ZAR_88_18.pdf - 763.64 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 08:07:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_89_18.PDFZarządzenie Nr 89/18 (ZAR_89_18.PDF - 3452.597 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 08:12:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_90__18.pdfZarządzenie Nr 90/18 (ZAR_90__18.pdf - 771.925 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:01:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udziału mieszkańców Gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy w 2018 roku
ZAR_90_18.PDFZarządzenie Nr 90/18 (ZAR_90_18.PDF - 2906.355 KB)
Data publikacji: 2018-07-11 14:38:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym
ZAR_91_18.PDFZarządzenie Nr 91/18 (ZAR_91_18.PDF - 1478.286 KB)
Data publikacji: 2018-07-12 11:20:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
ZAR_92_18.pdfZarządzenie Nr 92/18 (ZAR_92_18.pdf - 850.966 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:07:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_93_18.pdfZarządzenie Nr 93/18 (ZAR_93_18.pdf - 769.648 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:09:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego powołania gminnej komisji ds. szacowania strat powstalych wskutek klęsk żywiołowych w 2018 r.
ZAR_94_18.PDFZarządzenie Nr 94/18 (ZAR_94_18.PDF - 757.884 KB)
Data publikacji: 2018-07-19 11:48:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Pacanów dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pacanów na realizacje na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
ZAR_95_18.PDFZarządzenie Nr 95/18 (ZAR_95_18.PDF - 344.743 KB)
Data publikacji: 2018-07-19 07:17:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. budowa ogólnodostepnych palców zabaw: Żabiec, Rataje Słupskie, Oblekoń oraz altany ogrodowej w miejscowości Żabiec
ZAR_96_18.PDFZarządzenie Nr 96/18 (ZAR_96_18.PDF - 3704.791 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:13:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_97_18.PDFZarządzenie Nr 97/18 (ZAR_97_18.PDF - 73.046 KB)
Data publikacji: 2018-07-19 13:55:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn, "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2018 r."
ZAR_104_18.PDFZarządzenie Nr 104/18 (ZAR_104_18.PDF - 451.088 KB)
Data publikacji: 2018-08-08 11:07:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów"
ZAR_125_18.PDFZarządzenie Nr 125/18 (ZAR_125_18.PDF - 347.447 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 13:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kotroli zadania publicznego
ZAR_127_18.PDFZarządzenie Nr 127/18 (ZAR_127_18.PDF - 80.101 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 13:51:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie: "Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturalnych Gminy Pacanów"
ZAR_30_18.PDFZarządzenie Nr 30/18 (ZAR_30_18.PDF - 282.761 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 13:55:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego na cżłonka do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie
ZAR_98_18.PDFZarządzenie Nr 98/18 (ZAR_98_18.PDF - 3544.531 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 13:57:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_99_18.PDFZarządzenie Nr 99/18 (ZAR_99_18.PDF - 988.506 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:00:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o dzielenie pożyczek z budzetu Gminy Pacanów dla Stowarzyszeń ,,miłośników gminy Pacanów" oraz ,,Żabieckie Powiślanki" na realizacje na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnetrznych
ZAR_103_18.PDFZarządzenie Nr 103/18 (ZAR_103_18.PDF - 981.812 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:03:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_105_18.PDFZarządzenie Nr 105/18 (ZAR_105_18.PDF - 3749.261 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:09:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_106_18.PDFZarządzenie Nr 106/18 (ZAR_106_18.PDF - 521.073 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:13:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygniecia konkursu ,,Najlepsze stoisko kulinarne" na dożynkach gminnych w Pacanowie.
ZAR_107_18.PDFZarządzenie Nr 107/18 (ZAR_107_18.PDF - 1604.703 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:15:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygniecia konkusu ,,Najładniejszy tradycyjny wieniec dozynkowy" w gminie Pacanów
ZAR_108_18.PDFZarządzenie Nr 108/18 (ZAR_108_18.PDF - 452.456 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:19:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia rzetagu prowadzonego w trybie przetargu nieogranicoznego na zadanie: dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
ZAR_109_18.PDFZarządzenie Nr 109/18 (ZAR_109_18.PDF - 3784.222 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:22:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_110_18.PDFZarządzenie Nr 110/18 (ZAR_110_18.PDF - 228.601 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:24:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń ,,Zadworze"
ZAR_113_18.PDFZarządzenie Nr 113/18 (ZAR_113_18.PDF - 2049.368 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:27:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: termomomodernizacja budynku NZOZ w Pacanowie
ZAR_114_18.PDFZarządzenie Nr 114/18 (ZAR_114_18.PDF - 518.583 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:31:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na przebudowe i remonty dróg gminnych (12)
ZAR_115_18.PDFZarzadzenie Nr 115/18 (ZAR_115_18.PDF - 273.81 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:38:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzanie Polityki Ochrony Danych (Załacznik UG)
ZAR_116_18.PDFZarzadzenie Nr 116/18 (ZAR_116_18.PDF - 468.489 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:34:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorzadowych
ZAR_118_18.PDFZarządzenie Nr 118/18 (ZAR_118_18.PDF - 332.746 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:41:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów
ZAR_119_18.PDFZarządzenie Nr 119/18 (ZAR_119_18.PDF - 3640.25 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:43:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_120_18.PDFZarządzenie Nr 120/18 (ZAR_120_18.PDF - 590.101 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:45:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_121_18.PDFZarządzenie Nr 121/18 (ZAR_121_18.PDF - 575.898 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:48:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach
ZAR_122_18.PDFZarzadzenie Nr 122/18 (ZAR_122_18.PDF - 599.961 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:49:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
ZAR_123_18.PDFZarzadzenie Nr 123/18 (ZAR_123_18.PDF - 3542.606 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:52:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_124_18.PDFZarządzenie Nr 124/18 (ZAR_124_18.PDF - 1942.215 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 13:45:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów
ZAR_126_18.PDFZarządzenie Nr 126/18 (ZAR_126_18.PDF - 348.006 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:03:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,kronika działalności Klubu na przestrzeni 30 lat działałności GLKS ,,zorza- Tempo" Pacanów i 65 lat dzialalności KS Zorza Pacanów.
ZAR_128_18.PDFZarządzenie Nr 128/18 (ZAR_128_18.PDF - 4323.94 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:08:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_129_18.PDFZarządzenie Nr 129/18 (ZAR_129_18.PDF - 2761.201 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:14:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_130_18.PDFZarządzenie Nr 130/18 (ZAR_130_18.PDF - 3000.315 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:17:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_132_18.PDFZarzadzenie Nr 132_18 (ZAR_132_18.PDF - 3875.021 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:26:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_133_18.PDFZarządzenie Nr 133/18 (ZAR_133_18.PDF - 623.416 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:27:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_134_18.PDFZarządzenie Nr 134/18 (ZAR_134_18.PDF - 310.846 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:34:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenie przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzywczajnymi wydarzeniami
ZAR_136_18.PDFZarządzenie Nr 136/18 (ZAR_136_18.PDF - 595.513 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:38:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarzadzenia nr 16/2018 z dnia 9.02.2018r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Pacanów
ZAR_137_18.PDFZarządzenie Nr 137/18 (ZAR_137_18.PDF - 255.076 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:41:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powłania komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu na dostawe paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_138_18.PDFZarzadzenie Nr 138/18 (ZAR_138_18.PDF - 5834.094 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:45:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_139_18.PDFZarządzenie Nr 139/18 (ZAR_139_18.PDF - 57.217 KB)
Data publikacji: 2018-10-31 07:23:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania Komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Oblekoniu
ZAR_140_18.PDFZarzadzenie Nr 140/18 (ZAR_140_18.PDF - 4285.132 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 09:38:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_141_18.PDFZarządzenie Nr 141/18 (ZAR_141_18.PDF - 578.164 KB)
Data publikacji: 2018-11-07 08:50:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_142_18.docZarządzenie Nr 142/18 (ZAR_142_18.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 14:53:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę pod kiosk ruchu w Pacanowie
ZAR_143_18.pdfZarzadzenie Nr 143/18 (ZAR_143_18.pdf - 2368.325 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 07:47:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_144_18.zipZarzadzenie Nr 144/18 (ZAR_144_18.zip - 26197.029 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 10:59:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_145_18.PDFZarzadzenie Nr 145/18 (ZAR_145_18.PDF - 4373.046 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 07:53:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian z budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_146_18.PDFZarzadzenie Nr 146/18 (ZAR_146_18.PDF - 264.213 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 09:24:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Słupi na zakup bramy garażowej
ZAR_147_18.PDFZarządzenie Nr 147/18 (ZAR_147_18.PDF - 4253.476 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 07:57:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian z budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_148_18.pdfZarzadzenie Nr 148/18 (ZAR_148_18.pdf - 447.775 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:27:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przpeorwadzenia kontroli problemowej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w zakresie: przygotowania stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
ZAR_149_18.pdfZarzadzenie Nr 149/18 (ZAR_149_18.pdf - 374.13 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:29:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie poowłania komsji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu na dostawe paliw płynnych na potrzeby UG Pacanów
ZAR_150_18.pdfZarzadzenie Nr 150/18 (ZAR_150_18.pdf - 414.46 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:32:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/07 Wojta gminy Pacanów z dnia 18.01.20117 r. w sprawie powołania GKRPA w Gminie Pacanów
ZAR_151_18.PDFZarzadzenie Nr 151/18 (ZAR_151_18.PDF - 1500.855 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 09:34:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_152_18.PDFZarzadzenie Nr 152/18 (ZAR_152_18.PDF - 329.429 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 07:32:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej
ZAR_153_18.PDFZarządzenie Nr 153/18 (ZAR_153_18.PDF - 6132.197 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:21:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_154_18a.PDFZarzadzenie Nr 154/18 (ZAR_154_18a.PDF - 72.839 KB)
Data publikacji: 2018-12-12 14:11:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2018 r.
ZAR_155_18.pdfZarzadzenie Nr 155/18 (ZAR_155_18.pdf - 468.713 KB)
Data publikacji: 2018-12-12 12:34:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania ontroli zadania publicznego pn. Pozyskiwanie art. żywnościowych dla najuboższych mieszkanców Gminy Pacanów
ZAR_156_18.pdfZarzadzenie Nr 156/18 (ZAR_156_18.pdf - 444.566 KB)
Data publikacji: 2018-12-12 12:35:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. Poprawa estetyki zaplecza sportowego i technicznego GLKS Zorza - Tempo
ZAR_157_18.PDFZarzadzenie Nr 157/18 (ZAR_157_18.PDF - 542.866 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:23:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_158_18.PDFZarzadzenie Nr 158/18 (ZAR_158_18.PDF - 3927.971 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:25:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_100_18.pdfZarządzenie Nr 100/18 (ZAR_100_18.pdf - 369.545 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:36:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Słupi do sprzedaży
ZAR_101_18.pdfZarządzenie Nr 101/18 (ZAR_101_18.pdf - 389.574 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:59:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obnizenia ceny wywoławczej nieruchomosci rolnej położonej w Biechowie
ZAR_102_18.pdfZarządzenie Nr 102/18 (ZAR_102_18.pdf - 393.417 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 09:59:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Kępie Lubawskiej
ZAR_131_18.PDFZarządzenie Nr 131/18 (ZAR_131_18.PDF - 271.545 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 08:46:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_160_18.PDFZarządzenie Nr 160/18 (ZAR_160_18.PDF - 248.95 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 08:56:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów"
ZAR_161_18.PDFZarządzenie Nr 161/18 (ZAR_161_18.PDF - 1066.103 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 08:59:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_162_18.PDFZarządzenie Nr 162/18 (ZAR_162_18.PDF - 58.121 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:10:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie"
ZAR_163_18.PDFZarządzenie Nr 163/18 (ZAR_163_18.PDF - 71.147 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:13:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania Komisji do odbioru zadań
ZAR_164_18.PDFZarządzenie Nr 164/18 (ZAR_164_18.PDF - 99.39 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:16:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_165_18.PDFZarządzenie Nr 165/18 (ZAR_165_18.PDF - 2290.574 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:23:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i jej rozliczenia oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
ZAR_166_18.PDFZarządzenie Nr 166/18 (ZAR_166_18.PDF - 570.786 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:32:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_167_18.PDFZarządzenie Nr 167/18 (ZAR_167_18.PDF - 80.832 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:35:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wprowadzania zmiany zarządzenia 165/2018 z dnia 31.12.2018
ZAR_168_18.PDFZarządzenie Nr 168/18 (ZAR_168_18.PDF - 66.695 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:42:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2018 r.
ZAR_169_18.pdfZarządzenie Nr 169/18 (ZAR_169_18.pdf - 630.121 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 09:47:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Gminy Pacanów za rok 2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2233

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-02 14:02:36
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-02 14:02:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-01-30 09:50:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony