w 2009 roku

Wersja do druku

od Nr 1 do Nr 194

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/09
(ZAR_1_09.rtf - 4.143 KB) Data publikacji: 2009-01-13 09:33:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Pacanów Z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pacanów na 2009 rok

Załączniki do zarządzenia nr 1/09
(ZAR_zal_1_09.zip - 1142.67 KB) Data publikacji: 2009-01-13 09:35:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Układ wykonawczy budżetu gminy Pacanów

Zarządzenie nr 2/09
(ZAR_2_09.rtf - 5.319 KB) Data publikacji: 2009-01-13 09:46:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Zakładowego"

Załączniki do zarządzenia nr 2/09
(ZAR_zal_1_ZAR_2_09.rtf - 49.657 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:10:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 3/09
(ZAR_3_09.rtf - 4.895 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:11:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 stycznia 2009r w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/09
(ZAR_zal_1_ZAR_3_09.rtf - 12.028 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:24:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan wykorzystania zasobu gminy Pacanów na rok 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/09
(ZAR_zal_1a_ZAR_3_09.zip - 518.252 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:27:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2009 r.

Zarządzenie Nr 4/09
(ZAR_4_09.rtf - 18.842 KB) Data publikacji: 2009-02-06 08:36:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 5/09
(ZAR_5_09.rtf - 16.891 KB) Data publikacji: 2009-02-06 08:42:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 6/09
(ZAR_6_09.rtf - 20.001 KB) Data publikacji: 2009-02-09 11:03:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 7/09
(ZAR_7_09.rtf - 5.938 KB) Data publikacji: 2009-02-09 11:04:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.02.2009 roku w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZORZA - TEMPO" na podstawie umowy z 3 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 8/09
(ZAR_8_09.rtf - 19.921 KB) Data publikacji: 2009-02-17 13:16:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 9/09
(ZAR_9_09.rtf - 16.605 KB) Data publikacji: 2009-02-17 13:18:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 10/09
(ZAR_10_09.rtf - 23.556 KB) Data publikacji: 2009-02-17 13:26:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 11/09
(ZAR_11_09.rtf - 8.026 KB) Data publikacji: 2009-02-17 13:31:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyw trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 12/09
(ZAR_12_09.rtf - 8.007 KB) Data publikacji: 2009-02-17 13:36:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 13/09
(ZAR_13_09.rtf - 11.066 KB) Data publikacji: 2009-02-23 14:57:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.02. 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich”

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/09
(zal_ZAR_13_09.rtf - 44.239 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:29:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 14/09
(ZAR_14_09.rtf - 20.043 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:30:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 15/09
(ZAR_15_09.rtf - 5.634 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:31:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 15/09
(zal_ZAR_15_09.rtf - 5.511 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:34:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 16/09
(ZAR_16_09.rtf - 23.258 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:35:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 17/09
(ZAR_17_09.rtf - 5.468 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:36:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.03.2009r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót: wykonanie odmulenia rowu w miejscowości Słupia od drogi dojazdowej do pól nr ewid grunt. 1068 do Kanału Strumień na długości 775 m.

Zarządzenie Nr 18/09
(ZAR_18_09.rtf - 20.324 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:37:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 19/09
(ZAR_19_09.rtf - 16.876 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:39:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 20/09
(ZAR_20_09.rtf - 6.06 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:40:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.03.2009r.w sprawie powołania komisji na okoliczność rozstrzygnięcia konkursów; na zbiórkę surowców wtórnych, oraz wiedzy o odpadach - przeprowadzonych w Placówkach Oświatowych i Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 21/09
(ZAR_21_09.rtf - 5.54 KB) Data publikacji: 2009-03-17 07:41:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 21/09
(zal_ZAR_21_09.rtf - 81.029 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:16:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 22/09
(ZAR_22_09.rtf - 34.274 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:17:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 23/09
(ZAR_23_09.rtf - 21.7 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:18:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 24/09
(ZAR_24_09.rtf - 6.176 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:18:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do kasacji samochodu osobowego marki Polonez Caro 1.4 Plus stanowiącego własność Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 25/09
(ZAR_25_09.rtf - 6.098 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:19:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2009 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 25/09
(zal_ZAR_25_09.zip - 242.552 KB) Data publikacji: 2009-03-17 09:22:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 25/09
(ZAR_25_09_zal_2.rtf - 37.616 KB) Data publikacji: 2009-04-06 11:11:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Karta oceny

Zarządzenie Nr 26/09
(ZAR_26_09.rtf - 16.809 KB) Data publikacji: 2009-04-06 11:13:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 27/09
(ZAR_27_09.rtf - 27.129 KB) Data publikacji: 2009-03-27 07:56:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia na 2009 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załącznik do zarządzenia nr 27/09
(ZAR_27_09_zal_1.rtf - 21.97 KB) Data publikacji: 2009-03-27 07:58:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wniosek nauczyciela szkoły lub przedszkola o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub zakład doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 28/09
(ZAR_28_09.rtf - 28.69 KB) Data publikacji: 2009-03-27 07:59:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 28/09
(ZAR_28_09_zal_1.rtf - 12.573 KB) Data publikacji: 2009-03-27 08:00:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/09
(ZAR_28_09_zal_2.rtf - 19.835 KB) Data publikacji: 2009-03-27 08:01:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wniosek nauczyciela szkoły lub przedszkola o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 29/09
(ZAR_29_09.rtf - 16.809 KB) Data publikacji: 2009-04-06 11:18:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 30/09
(ZAR_30_09.rtf - 12.57 KB) Data publikacji: 2009-03-30 08:39:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 31/09
(ZAR_31_09.rtf - 35.899 KB) Data publikacji: 2009-05-06 14:48:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 32/09
(ZAR_32_09.rtf - 20.075 KB) Data publikacji: 2009-05-06 14:50:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 33/09
(ZAR_33_09.rtf - 5.677 KB) Data publikacji: 2009-07-08 10:31:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 126/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 grudnia 2008 roku o ustaleniu zasad rachunkowości i zakładowego planu koni dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

Zarządzenie Nr 34/09
(ZAR_34_09.rtf - 5.869 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:14:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Książnicach na działkach nr 124/4, 313/1

Zarządzenie Nr 35/09
(ZAR_35_09.rtf - 5.664 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:15:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 kwiecień 2009r w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 36/09
(ZAR_36_09.rtf - 17.177 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:16:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 37/09
(ZAR_37_09.rtf - 20.067 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:16:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 38/09
(ZAR_38_09.rtf - 39.126 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:17:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie nr 39/09
(ZAR_39_09.rtf - 6.01 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:17:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Pacanów Z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk A07B stanowiącego własność Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 40/09
(ZAR_40_09.rtf - 16.817 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:18:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 41/09
(ZAR_41_09.rtf - 16.813 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:18:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 42/09
(ZAR_42_09.rtf - 6.681 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:19:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont drogi gminnej Nr 397, Karsy Dolne - Słupia - Wola Biechowska"

Załącznik do zarządzenia Nr 42/09
(ZAR_42_09_zal.rtf - 44.036 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:22:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/09
(ZAR_43_09.rtf - 16.817 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:23:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 44/09
(ZAR_44_09 .rtf - 23.236 KB) Data publikacji: 2009-05-18 09:34:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 maja 2009r.w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 45/09
(ZAR_45_09.rtf - 102.261 KB) Data publikacji: 2009-05-18 09:35:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 46/09
(ZAR_46_09.rtf - 16.322 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:37:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji

Załącznik do zarządzenia Nr 46/09
(ZAR_46_09_zal_1.rtf - 12.244 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:50:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Załącznik do zarządzenia Nr 46/09
(ZAR_46_09_zal_2.rtf - 16.392 KB) Data publikacji: 2009-06-02 12:59:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 47/09
(ZAR_47_09.rtf - 30.745 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:03:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Pacanów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania ewakuacji I stopnia w sytuacji masowego zagrożenia powodziowego od rzeki Wisty i kanału „Strumień"

Zarządzenie Nr 48/09
(ZAR_48_09.rtf - 37.494 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:00:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 49/09
(ZAR_49_09.rtf - 20.077 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:01:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 50/09
(ZAR_50_09.rtf - 16.799 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:01:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 51/09
(ZAR_51_09.rtf - 5.56 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:02:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 maja 2009 . w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych zadania : wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie

Zarządzenie Nr 52/09
(ZAR_52_09.rtf - 5.531 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:02:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych zadania: wykonanie chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie

Zarządzenie Nr 53/09
(ZAR_53_09.rtf - 16.809 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:03:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 54/09
(ZAR_54_09.rtf - 20.046 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:03:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 55/09
(ZAR_55_09.rtf - 5.254 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:05:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych zadań: 1.remont drogi gminnej nr 52T w miejscowości Biskupice od km 0+000 do km 0+439 2.remont drogi gminnej nr 37T w miejscowości Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+600 3.remont drogi gminnej nr 94T w miejscowości Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+160 4.wykonanie placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie

Zarządzenie Nr 56/09
(ZAR_56_09.rtf - 7.02 KB) Data publikacji: 2009-05-25 13:52:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 45/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 57/09
(ZAR_57_09.rtf - 18.431 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:05:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 58/09
(ZAR_58_09 .doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2009-06-02 13:06:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 59/09
(ZAR_59_09.rtf - 5.056 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:14:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie : Zmiany zarządzenia nr 126/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 grudnia 2008 roku o ustaleniu zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

Zarządzenie Nr 60/09
(ZAR_60_09.rtf - 6.812 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:16:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Pacanów z dni 28.05.2009 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Pacanów.

Załącznik do zarządzenia Nr 60/09
(ZAR_60_09_zal1.rtf - 21.474 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:17:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik do zarządzenia Nr 60/09
(ZAR_60_09_zal2.rtf - 78.817 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:18:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 61/09
(ZAR_61_09.rtf - 32.625 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:19:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 62/09
(ZAR_62_09.rtf - 6.368 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:20:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.06.2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „Budowę uzupełniających odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach Zborówek Nowy, Zołcza Ugory, Biechów, Trzebica, gm. Pacanów"

Zarządzenie Nr 63/09
(ZAR_63_09.rtf - 5.771 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:23:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2009r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 64/09
(ZAR_64_09.rtf - 5.639 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:25:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 czerwca 2009r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Trzebicy gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 65/09
(ZAR_65_09.rtf - 6.049 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:26:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 czerwca 2009r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załącznik do zarządzenia Nr 65/09
(ZAR_65_09_zal_1.rtf - 7.21 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:31:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Załącznik do zarządzenia Nr 65/09
(ZAR_65_09_zal_2.rtf - 22.149 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:34:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: karta oceny

Zarządzenie Nr 66/09
(ZAR_66_09.rtf - 5.743 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:36:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Zarządzenie nr 67/09
(ZAR_67_09.rtf - 6.289 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:39:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 67/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia terminu dożynek gminnych i powołania Komitetu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 68/09
(ZAR_68_09.rtf - 23.29 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:42:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 69/09
(ZAR_69_09.rtf - 7.325 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:47:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży"

Zarządzenie Nr 70/09
(ZAR_70_09.rtf - 18.437 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:49:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 71/09
(ZAR_71_09.rtf - 6.722 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:52:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24.06.2009r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „budowa sieci wodociągowej w m. Sroczków"

Zarządzenie Nr 72/09
(ZAR_72_09.rtf - 21.712 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:54:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 73/09
(ZAR_73_09.rtf - 21.679 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:57:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 74/09
(ZAR_74_09.rtf - 6.206 KB) Data publikacji: 2009-07-08 11:59:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. dr Pawła Kurek

Zarządzenie Nr 75/09
(ZAR_75_09.rtf - 5.138 KB) Data publikacji: 2009-07-08 12:21:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Budowa budynku toalety publicznej m. Pacanów"

Załącznik do zarządzenia Nr 75/09
(ZAR_75_09_zal.rtf - 44.084 KB) Data publikacji: 2009-07-08 12:26:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Zarządzenie Nr 76/09
(ZAR_76_09.rtf - 6.585 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:24:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r.w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 77/09
(ZAR_77_09.rtf - 4.872 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:25:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie i Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 78/09
(ZAR_78_09.rtf - 61.439 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:27:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 79/09
(ZAR_79_09.rtf - 69.163 KB) Data publikacji: 2009-07-30 08:28:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 80/09
(ZAR_80_09.rtf - 18.045 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:55:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 80/09
(ZAR_80_09_zal_1.rtf - 33.828 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:56:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 80/09
(ZAR_80_09_zal_2.rtf - 41.731 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:56:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 81/09
(ZAR_81_09.rtf - 5.708 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:57:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów.

Załącznik do zarządzenia Nr 81/09
(ZAR_81_09_zal.zip - 1583.11 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:58:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 82/09
(ZAR_82_09.rtf - 16.8 KB) Data publikacji: 2009-07-31 13:59:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 83/09
(ZAR_83_09.rtf - 32.657 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:00:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 84/09
(ZAR_84_09.rtf - 7.455 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:01:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w Gminie Pacanów, spowodowanej ulewnymi opadami deszczu w dniach 26 i 27 czerwca 2009r. oraz wylaniem kanału „Strumień „

Załącznik do zarządzenia Nr 84/09
(ZAR_84_09_zal_1.zip - 205.411 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:01:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie nr 85/09
(ZAR_85_09.rtf - 7.237 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:02:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 85/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w Gminie Pacanów, spowodowanej ulewnymi opadami deszczu w dniach 26 i 27 czerwca 2009r oraz wylaniem kanału „Strumień".

Zarządzenie Nr 86/09
(ZAR_86_09.rtf - 5.48 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:03:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie pn. : „Budowa budynku toalety publicznej m. Pacanów"

Załącznik do zarządzenia Nr 86/09
(ZAR_86_09_zal.rtf - 44.092 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:04:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Zarządzenie Nr 87/09
(ZAR_87_09.rtf - 5.582 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:05:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia negocjacji do zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. : „Remont drogi gminnej Nr. 79 Książnice - Karsy Małe na odcinku od km 0+035 do 0+155, od km 0+193 do km 0+348 i od km 0+500 do km 0+515, długość 290 mb" oraz „Remont drogi gminnej w m. Żabiec na odcinku Żabiec część północna - droga nr 91 od km 0+000 do km 0+400"

Zarządzenie Nr 88/09
(ZAR_88_09.rtf - 5.71 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:07:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie pn. : „Budowa budynku toalety publicznej m. Pacanów"

Zarządzenie Nr 89/09
(ZAR_89_09.rtf - 20.097 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:08:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 90/09
(ZAR_90_09.rtf - 5.472 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:08:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.07.2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Europejskiego Centrum Bajki poprzez budowę chodników i oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, Krótkiej, Karskiej i Kościelnej"

Załącznik do zarządzenia Nr 91/09
(ZAR_90_09_zal.rtf - 44.481 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:09:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Zarządzenie Nr 91/09
(ZAR_91_09.rtf - 6.224 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:10:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 91/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.07.2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pacanów - etap II."

Zarządzenie Nr 92/09
(ZAR_92_09.rtf - 16.81 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:11:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 93/09
(ZAR_93_09.rtf - 4.8 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:15:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 510 000,00 PLN"

Załącznik do zarządzenia Nr 93/09
(ZAR_93_09_zal.rtf - 44.116 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:15:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin

Zarządzenie Nr 94/09
(ZAR_94_09.rtf - 29.382 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:17:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 lipca 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 95/09
(ZAR_95_09.rtf - 18.425 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:18:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 lipca 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 96/09
(ZAR_96_09.rtf - 43.412 KB) Data publikacji: 2009-07-31 14:19:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2009/2010” wraz z regulaminem

Zarządzenie Nr 97/09
(ZAR_97_09.rtf - 45.78 KB) Data publikacji: 2009-08-13 12:53:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 98/09
(ZAR_98_09.rtf - 10.044 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:03:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 99/09
(ZAR_99_09.rtf - 29.569 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:06:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 100/09
(ZAR_100_09.rtf - 29.575 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:07:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok. Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 101/09
(ZAR_101_09.rtf - 16.911 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:50:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 102/09
(ZAR_102_09.rtf - 18.531 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:51:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 103/09
(ZAR_103_09.rtf - 13.002 KB) Data publikacji: 2009-08-13 13:43:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2009r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 104/09
(ZAR_104_09.rtf - 23.4 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:15:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 104/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie nr 105/09
(ZAR_105_09.rtf - 5.847 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:21:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 105/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk A15 stanowiącego własność Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 106/09
(ZAR_106_09.rtf - 21.785 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:41:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 106/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 107/09
(ZAR_107_09.rtf - 6.556 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:51:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 107/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do podpisania i złożenia wniosku w ramach POKL

Zarządzenie Nr 108/09
(ZAR_108_09.rtf - 16.909 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:53:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 108/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 109/09
(ZAR_109_09.rtf - 25.034 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:56:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 109/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 110/09
(ZAR_110_09.rtf - 20.147 KB) Data publikacji: 2009-08-25 09:58:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 110/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 111/09
(ZAR_111_09.rtf - 6.894 KB) Data publikacji: 2009-08-25 10:14:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 39 T Karsy Dolne-Słupia-Wola Biechowska od km 0+862 do km 1+952, od km 1+964 do km 2+307, od km 2+347 do km 2+914 dł. 2000m"

Zarządzenie Nr 112/09
(ZAR_112_09.rtf - 23.403 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:22:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 112/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 113/09
(ZAR_113_09.rtf - 5.279 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:23:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 113/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Sroczkowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 114/09
(ZAR_114_09.rtf - 5.796 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:24:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 114/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpień 2009r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 115/09
(ZAR_115_09.rtf - 5.313 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:26:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach gmina Pacanów do sprzedaży w trybie rokowań.

Zarządzenie Nr 116/09
(ZAR_116_09.rtf - 5.804 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:27:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 116/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Trzebicy gmina Pacanów do sprzedaży w trybie rokowań

Zarządzenie Nr 117/09
(ZAR_117_09.rtf - 5.73 KB) Data publikacji: 2009-08-31 11:28:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 117/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie gmina Pacanów do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 118/09
(ZAR_118_09.rtf - 5.856 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:22:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 118/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Kursach Małych i Sroczkowie gmina Pacanów do Sprzedaży w trybie rokowań .

Zarządzenie Nr 119/09
(ZAR_119_09.rtf - 34.781 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:23:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 120/09
(ZAR_120_09.rtf - 6.652 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:24:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pacanów.

Zarządzenie Nr 121/09
(ZAR_121_09.rtf - 8.898 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:24:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 121/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 122/09
(ZAR_122_09.rtf - 5.831 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:25:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 122/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót remontowych remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi przy użyciu remontera dróg gminnych

Zarządzenie Nr 123/09
(ZAR_123_09.rtf - 5.411 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:25:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 123/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 sierpnia 2009r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót remontowych:remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi przy użyciu remontera dróg gminnych.

Zarządzenie Nr 124/09
(ZAR_124_09.rtf - 16.915 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:26:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 124/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 125/09
(ZAR_125_09.rtf - 6.058 KB) Data publikacji: 2009-09-11 11:26:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 125/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1 września 2009r. w sprawie skrócenia godzin zajęć lekcyjnych w dniu 14.09.2009r. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 126/09
(ZAR_126_09.rtf - 16.915 KB) Data publikacji: 2009-09-18 07:58:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 126/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 127/09
(ZAR_127_09.rtf - 6.21 KB) Data publikacji: 2009-10-20 07:54:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 127/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i zgromadzonych środków pieniężnych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy na dzień 31 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 128/09
(ZAR_128_09.rtf - 10.258 KB) Data publikacji: 2009-10-20 07:57:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 129/09
(ZAR_129_09.rtf - 10.318 KB) Data publikacji: 2009-10-20 08:00:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 129/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 130/09
(ZAR_130_09.rtf - 19.921 KB) Data publikacji: 2009-10-20 08:03:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 130/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 131/09
(ZAR_131_09.rtf - 16.678 KB) Data publikacji: 2009-10-20 08:05:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 132/09
(ZAR_132_09.rtf - 5.91 KB) Data publikacji: 2009-10-20 08:12:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 132/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.09.2009r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót :remont drogi gminnej nr 79T Książnice „Zakobylany"- Karsy Małe do kanału od km 0+973 do km 1+093, od km 1+131 do km 1+286, 1+438 do km 1+453 na dł 290mb

Zarządzenie Nr 133/09
(ZAR_133_09.rtf - 5.782 KB) Data publikacji: 2009-10-20 08:19:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.09.2009r.w sprawie powołania Komisji do odbioru robót :remont drogi gminnej nr 91T Żabiec cz. północna od km 0+000 do km 0+400 na dł 400 mb

Zarządzenie Nr 134/09
(ZAR_134_09.rtf - 26.482 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:41:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 134/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 135/09
(ZAR_135_09.rtf - 18.301 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:42:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 135/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 września 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 136/09
(ZAR_136_09.rtf - 36.184 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:44:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 136/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 137/09
(ZAR_137_09.rtf - 6.216 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:45:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 137/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 01.10.2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia Europejskiego Centrum Bajki poprzez budowę chodników i oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, Krótkiej, Karskiej i Kościelnej"

Zarządzenie Nr 138/09
(ZAR_138_09.rtf - 5.341 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:46:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 138/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 01.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : „ Remont drogi gminnej w Pacanowie ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówki"

Zarządzenie Nr 139/09
(ZAR_139_09.rtf - 40.953 KB) Data publikacji: 2009-10-20 11:15:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05 października 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 140/09
(ZAR_140_09.rtf - 5.565 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:48:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 140/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : wykonanie podczyszczenia rowu przy drodze gminnej nr 00256T wraz z wywozem ziemi uzyskanej w trakcie konserwacji w miejscowości Karsy Dolne na długości 800 m

Zarządzenie Nr 141/09
(ZAR_141_09.rtf - 5.934 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:49:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 141/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : wykonanie podczyszczenia rowu przy drodze dojazdowej do pól nr ewid grunt 212/1 w miejscowości Kwasów na długości 410m

Zarządzenie Nr 142/09
(ZAR_142_09.rtf - 5.642 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:51:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 142/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 października 2009r w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 143/09
(ZAR_143_09.rtf - 32.809 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:52:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 143/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06 października 2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 144/09
(ZAR_144_09.rtf - 7.912 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:53:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 144/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/08 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 grudnia 2008 roku o ustaleniu zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabilansowej.

Zarządzenie Nr 145/09
(ZAR_145_09.rtf - 13.256 KB) Data publikacji: 2009-10-20 10:58:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06 października 2009 roku w sprawie : zmiany zarządzenia nr 144/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2007 roku o wprowadzeniu instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 146/09
(ZAR_146_09.rtf - 20.302 KB) Data publikacji: 2009-10-20 11:01:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 146/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 października 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 147/09
(ZAR_147_09.rtf - 5.781 KB) Data publikacji: 2009-10-20 11:03:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 147/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót : wykonanie remontu drogi gminnej Zabiec „Muchówka".

Zarządzenie Nr 148/09
(ZAR_148_09.rtf - 18.673 KB) Data publikacji: 2009-10-27 12:18:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 148/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 października 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 149/09
(ZAR_149_09.rtf - 26.89 KB) Data publikacji: 2009-10-27 12:22:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 149/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16 października 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 150/09
(ZAR_150_09_.rtf - 31.608 KB) Data publikacji: 2009-10-30 11:38:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 150/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 151/09
(ZAR_151_09.rtf - 20.293 KB) Data publikacji: 2009-10-29 14:14:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 151/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 152/09
(ZAR_152_09.rtf - 29.981 KB) Data publikacji: 2009-10-30 11:39:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 152/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 153/09
(ZAR_153_09.rtf - 6.09 KB) Data publikacji: 2009-10-30 11:55:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 153/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.10.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 2156,2154 w miejscowości Wola Biechowska, 3882 w miejscowości Biechów"

Załącznik do zarzadzenia Nr 153/09
(ZAR_153_09_zal.rtf - 44.352 KB) Data publikacji: 2009-10-30 12:00:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 154/09
(ZAR_154_09.rtf - 36.478 KB) Data publikacji: 2009-11-06 11:40:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 154/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 155/09
(ZAR_155_09.rtf - 26.781 KB) Data publikacji: 2009-11-06 11:44:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 155/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 156/09
(ZAR_156_09.rtf - 17.021 KB) Data publikacji: 2009-11-06 11:48:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 156/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 157/09
(ZAR_157_09.rtf - 22.15 KB) Data publikacji: 2009-11-24 12:42:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 157/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 158/09
(ZAR_158_09.rtf - 43.001 KB) Data publikacji: 2009-11-24 12:51:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 158/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 159/09
(ZAR_159_09.rtf - 4.801 KB) Data publikacji: 2009-11-24 13:39:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 159/09 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie : Przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok.

Załacznik do zarządzenia Nr 159/09
(projekt uchwaly budzetowej na 2010.rtf - 84.197 KB) Data publikacji: 2009-11-24 13:40:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia - projekt uchwały Rady Gminy

Załacznik do zarządzenia Nr 159/09
(Uzasadnienie_do_budzetu_na_2010.rtf - 37.178 KB) Data publikacji: 2009-11-24 13:42:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącvznik do zarządzenia - Uzasadnienie do budżetu

Załacznik do zarządzenia Nr 159/09
(Mienie_komunalne_zal_do_uchwaly_budzetowej_na_2010.zip - 13.387 KB) Data publikacji: 2009-11-24 13:46:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do budżetu - mienie komunalne:opis, rzeczowa aktywa trwałe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dane o neiruchomosciach we władaniu Gminy Pacanów, dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego, dane o neiruchomosciach zabudowanych i lokalach

Załącznik do zarządzenia Nr 159/09
(Zalaczniki_do_zarzadzenia_159_zal_do_proj_budzetu.xls - 167.936 KB) Data publikacji: 2009-11-27 12:22:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 159/09 załączniki do projektu budżetu na 2010

Załącznik do zarządzenia Nr 159/09
(Zalaczniki_do_zarzadzenia_159_prognoza_dlugu.xls - 51.712 KB) Data publikacji: 2009-11-27 12:23:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 159/09 prognoza długu

Zarządzenie Nr 160/09
(ZAR_160_09.rtf - 36.864 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:23:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 161/09
(ZAR_161_09.rtf - 6.485 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:24:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji do odbioru robót: wykonania przyłącza wodociągowego na placu targowym

Zarządzenie Nr 162/09
(ZAR_162_09.rtf - 999.898 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:29:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia”

Załącznik do zarządzenia Nr 162/09
(ZAR_162_09_zal.rtf - 77.237 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:30:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 162/09 regulamin

Zarządzenie Nr 163/09
(ZAR_163_09.rtf - 39.936 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:31:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

Zarządzenie Nr 164/09
(ZAR_164_09.rtf - 38.389 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:31:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Biechowie

Zarządzenie Nr 165/09
(ZAR_165_09.rtf - 58.368 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:33:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 166/09
(ZAR_166_09.rtf - 53.248 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:34:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok

Zarządzenie Nr 167/09
(ZAR_167_09.rtf - 42.551 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:42:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 2156,2154 w miejscowości Wola Biechowska, 3882 w miejscowości Biechów”

Załącznik do zarządzenia Nr 167/09
(ZAR_167_09_zal.rtf - 39.936 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:42:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 162/09 regulamin

Zarządzenie Nr 168/09
(ZAR_168_09.rtf - 25.088 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:43:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 169/09
(ZAR_169_09.rtf - 45.056 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:44:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 170/09
(ZAR_170_09.rtf - 55.808 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:44:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 171/09
(ZAR_171_09.rtf - 27.648 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:45:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „ Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Zorza- Tempo” Pacanów na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie Nr 172/09
(ZAR_172_09.rtf - 53.76 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:46:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 173/09
(ZAR_173_09.rtf - 25.088 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:46:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kwasów, gm. Pacanów”

Załącznik do zarządzenia Nr 173/09
(ZAR_173_09_zal.rtf - 38.912 KB) Data publikacji: 2009-12-11 13:47:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 173/09 regulamin

Zarządzenie Nr 174/09
(ZAR_174_09.rtf - 35.84 KB) Data publikacji: 2009-12-14 08:10:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 175/09
(ZAR_175_09.rtf - 24.064 KB) Data publikacji: 2009-12-14 08:11:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 176/09
(ZAR_176_09.rtf - 48.64 KB) Data publikacji: 2009-12-29 11:36:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 177/09
(ZAR_177_09.rtf - 40.96 KB) Data publikacji: 2009-12-29 11:38:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 178/09
(ZAR_178_09.rtf - 42.496 KB) Data publikacji: 2009-12-29 11:39:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 179/09
(ZAR_179_09.rtf - 25.6 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:27:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do likwidacyjnej zużytego sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 180/09
(ZAR_180_09.rtf - 38.912 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:28:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 181/09
(ZAR_181_09.rtf - 252.449 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:28:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i jej rozliczenia oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Zarządzenie Nr 182/09
(ZAR_182_09.rtf - 74.027 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:29:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Zarządzenie Nr 183/09
(ZAR_183_09.rtf - 48.46 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:36:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji do odbioru robót : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 2156, 2154 w miejscowości Wola Biechowska, 3882 w miejscowości Biechów.

Zarządzenie Nr 184/09
(ZAR_184_09.rtf - 53.248 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:37:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 185/09
(ZAR_185_09.rtf - 69.12 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:38:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 186/09
(ZAR_186_09.rtf - 43.008 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:38:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 187/09
(ZAR_187_09.rtf - 47.104 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:39:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 188/09
(ZAR_188_09.rtf - 41.984 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:40:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 189/09
(ZAR_189_09.rtf - 27.136 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:41:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 176/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 190/09
(ZAR_190_09.rtf - 26.112 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:41:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 191/09
(ZAR_191_09.rtf - 41.984 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:42:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 192/09
(ZAR_192_09.rtf - 46.08 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:43:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 193/09
(ZAR_193_09.rtf - 47.616 KB) Data publikacji: 2010-01-11 11:44:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 194/09
(ZAR_194_09.rtf - 25.6 KB) Data publikacji: 2010-01-14 08:28:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3163

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2009-01-13 07:46:47
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2009-01-13 08:01:20
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-01-21 11:05:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony